close
تبلیغات در اینترنت
نورباران 44-صفحه 3-قسمت دوم مصاحبه با ید‌اله انصاری فرزند‌ «کُرد‌ی» (از مبارزان جنگ گجستان)
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

به جای این کارها ارتباط و مراوده اجتماعی با مردم را زیاد کنید نورباران: جایگاه خردورزی در شاهنامه در چه حدی است؟ شاهنامه در کنار تاریخ شاهان، پند و اندرز و حکمت دارد و باید خوب مطالعه شود و حتی شیوه حکومت داری و نصیحت شاهان نیز در آن است. این کتاب هویت ملی ایرانیان است و بیشتر شعرهای خردورزی وی جالب است.  در شاهنامه درباره خردورزی و خدمت به مردم زیاد مطالب وجود دارد و که نمونه بارز آن هفت بزم انوشیروان است. دگر گفت مردم نگردد بلند مگر سر بپیچد ز راه گزند چو باید که دانش بیفزایدت سخن یافتن را…

به جای این کارها ارتباط و مراوده اجتماعی با مردم را زیاد کنید

نورباران: جایگاه خردورزی در شاهنامه در چه حدی است؟
شاهنامه در کنار تاریخ شاهان، پند و اندرز و حکمت دارد و باید خوب مطالعه شود و حتی شیوه حکومت داری و نصیحت شاهان نیز در آن است. این کتاب هویت ملی ایرانیان است و بیشتر شعرهای خردورزی وی جالب است.  در شاهنامه درباره خردورزی و خدمت به مردم زیاد مطالب وجود دارد و که نمونه بارز آن هفت بزم انوشیروان است.
دگر گفت مردم نگردد بلند
مگر سر بپیچد ز راه گزند
چو باید که دانش بیفزایدت
سخن یافتن را خرد بایدت
انسان زمانی به ارزش و مقام می‌رسد که از راه خلاف انسانیت و اخلاق دوری کند
و گر تخت جویی هنر بایدت
چو سبزی بود شاخ و بر بایدت
چو پرسند پرسندگان از هنر
نشاید که پاسخ دهیم ازگهر
وقتی از انسان پرسیدند چه هنر و یا تخصصی داری نباید از پول یا ثروت و جایگاه خانوادگی خود حرف بزنی و خود را به نژاد و مادیات نسبت بدهی.
 در بحث خردورزی 5 اصل برای انسان در شاهنامه ذکر شده‌است:
 

هر آن کس که جوید همی برتری    
هنرها بباید بدین داوری
یکی رای و فرهنگ باید نخست    
دوم آزمایش بباید درست
هر کسی به دنبال برتری است هنر و دانش او باید سبب برتری او باشد نه جایگاه و پُستی که لیاقتش را ندارد. این شخص باید اندیشه اش درست باشد و در عمل هم امتحانش را پس داده باشد.
سیوم یار باید به هنگام کار    
ز نیک وز بد برگرفتن شمار
از آن پس چو یارت بود نیکساز    
برو بر به هنگامت آید نیاز
سوم اصلی است که یار نیک سار و یکدل و یکرنگ داشته باشی. وقتی آدم رفیق خوب داشته باشد همیشه یاورش است.
چهارم خرد باید و راستی    
بشستن دل از کژی و کاستی
چهارمین اصل برتری انسان، خرد و راستی و پاک بودن از کجی و نادرستی است و درون و بیرون با هم همرنگ باشد.
به پنجم اگر زورمندی بود    
به تن کوشش آری بلندی بود
وزین هر دری جفت گردد سخن    
هنرخیره بی‌آزمایش مکن
چو کوشش نباشد تن زورمند    
نیارد سر آرزوها به بند
اگر انسانی هم باشد که زورمندی داشته باشند باید با کوشش و تلاش همت خود را بالا ببرد و اگر تبلی ادامه دهد، هوا و هوس بر او مسلط می شود و گول زور بازویش را می‌خورد.
نورباران: شما با این روحیه فرهنگی و لطیف چرا مغازه اسلحه فروشی گذاشته‌اید؟
این هم داستانش طولانی است. بعد از بازنشستگی براع رفع مشکلات اقتصادی، سراغ هر کاری می رفتم با توجه به روحیه‌ام همه‌ی پولم قرضی می رفت و سراغ این کار آمدم و مجوزش را با هزاران مکافات گرفتم تا مردم و عشایر دیارمان برای گرفتن اسلحه و مهمات رنج سفر به سایر شهرها و حاشیه‌های احتمالی آن را نداشته‌باشند. من خیلی کم معامله اسلحه می کنم و بیشتر عامل توزیع سهمیه های دولتی هستم و خدمات پس از فروش ارائه می دهم.
 از زمان جوانی و نوجوانی به یاددارم که روحیه عشایری ما با تفنگ و سلحشوری عجین شده است چنانچه که آقای بهمن بیگی هم در کنارش اورده که در میان عشایر: "دختر زیبا را برنو می‌گفتند، یار بلند بالا را برنو می خواندند، معلوم نبود که زن یا برنو کدام یک را بیشتر دوست داشتند. هر مردی در آرزوی دو برنو بود، برنویی بر دوش و برنویی در آغوش."
دیدم که در نمایندگی توزیع اسلحه و مهمات دولتی غل و عش وجودندارد و با سختی های خاص مجوز گرفتم و مشغول کار شدم اما اعتقاد دارم که تفنگ باعث نابودی محیط زیست و به جان هم افتادن مردم می شود و فقط در یک زمان به درد مردم می خورد و آن هم در زمان دفاع از جان و مال و ناموس است.
نورباران: چه مقایسه ای بین جامعه ی امروزی و گذشته دارید و چه توصیه ای برای مردم شهر و دیارمان لازم می‌دانید؟
آنچه امروز در جامعه عیان این است که ما با گذشته خیلی تفاوت کرده ایم و دلیلش این است که جامعه فرهنگیان، دانشگاهیان و فرهیختگان آنچنان که باید و شاید مثل گذشته وظیفه فرهنگی و اخلاقی خود را انجام نمی دهند. در جامعه و خیابان هنجارهای عمومی را رعایت نمی کنیم و پرخاشگری رواج دارد. فرهنگیان و اصحاب قلم و مطبوعات با انعکاس و بیان گفتارهای علمی و اخلاقی و اجتماعی باید در جهت اصلاح جامعه قدم بردارند.
مقاله ای مفصل راجع به طایفه‌گرایی در نشرین وزین "فراسو" نوشتم و با توجه به انتخابات دور قبل مجلس، قتل آن جوان و ... در نکوهش طایفه‌گرایی مسائلی را مطرح کردم اما دیدم اینها کارساز نیست و متاسفانه طایفه‌گرایی با خون مردم عجین شده است و با سماجت همراه مردم است. این یک خصلت نادرست است و ممسنی و رستم یک ایل واحد است و نام طوایف به قول قران صرفاً برای شناسایی است و فرهنگ، زبان و وابستگی قومی و قبیله ای ما یکی است. در ان مقاله مسائلی را که به ذهنم می رسید را تذکر دادم. به نظر من طایفه‌ی "بکش" که مهد و مرکز نورآباد است باید صبر و تحمل و بردباری اش بیشتر باشد و چون حلقه ارتباط و اتصال طوایف مختلف ممسنی در نورآباد است، باید رفتار چنان باشد که الگوگیری و تاثیرپذیری مثبت داشته باشد -و در حقیقت همینگونه است.- نماینده ها برای خودشان به تهران می روند و دیگر برنمی گردند و این را تجربه ثابت کرده است و این ما هستیم که باید در شهرستان کنار هم زندگی کنیم و نباید تحت تاثیر هیجانات و تبلیغات انتخابات قرارگیریم و باعث وجود اصطکاک و حرکات ناشایست در آن ایام شویم. پیرزنی در روستایی دورافتاده می میرد و لشکر کانداها و نماینده برای فاتحه اش به صف می ایستند، اگر مسلمان هستید و راست می گویید در زمانی که زنده است احوال او را بپرسید موقعی که مرد دیگر لازم به انجام این زحمت نیست، این مراسم فاتحه خوانی سیاسی است! به جای این کارها ارتباط و مراوده اجتماعی با مردم را زیاد کنید. فردوسی می گوید:
منش پست و کم دانش آن کس که گفت
منم کم ز گیتی کسی نیست جفت
چو یزدان پرستی پسندیده ای
جهان چون سرشک و تو چون دیده ای
کسی پست است که بگوید من همه چیز را می دانم و اطلاعات کامل دارم و کسی از من بهتر نیست. کسی که خود را همه کاره و برتر دانست بدترین آدم است.
هر آنکس که دانا بود پرشتاب
چه دانش مرا و چه در سر شراب
به دانش بود مرد را ایمنی
ببندد ز بد دست اهریمنی
نورباران: در پایان اگر صحبت خاصی دارید بیان کنید؟
تقدیر و تشکر دارم از اعضای نورباران و خوشحال شدم از دیدار شما. این دیدار باعث شد که من سر ذوق بیایم و آمادگی همکاری خود را با شما تمام و کمال اعلام می دارم. نورباران واقعاً نورباران است و نورباران می ماند. شما باید با مقاله ها، مصاحبه ها و ... مفاهیم اخلاق، تفاهم، مهربانی و ... را انتقال دهید. از دوستان و بزرگان بنویسید. بیشتر برای آگاهی نسل جوان تلاش کنید تا تفکری اساسی در فکر و روحیه ی آنها به وجود آید، متاسفانه نسل فعلی گرفتار جراحی بینی و صورت و هندزفری، گوشی، تبلت و اینترنت شده است و از این امکانات استفاده صحیح و اصولی به عمل نمی آورد و وضعیت پوشش و ظاهر آنها نیز وحشت آور است. در این زمینه با صراحت قلم بزنید. اعتقاد من بر این است که روزنامه های محلی می توانند بیشتر در تحول شخصیتی و اخلاقی نسل جوان موفق باشند.

درباره مصاحبه ,
نورباران بازدید : 508 پنجشنبه 17 مهر 1393 زمان : 20:40 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 18
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,416
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,454
 • بازدید ماه : 9,210
 • بازدید سال : 86,485
 • بازدید کلی : 768,218