close
تبلیغات در اینترنت
نوراباران 43-صفحه 3-تحولات مالیاتی د‌‌‌ر ایران از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی -قسمت سوم
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

امیر اسکند‌‌‌ری، کارشناس ارشد‌ حقوق عمومی شروع بکار  مورگان شوستر وتحول در نظام مالیه ایران مورگان شوستر پس از شروع به کار ابتدا وضع درآمد و جمع آوری مالیاتی و واریز به حساب خزانه تمرکز مالیاتی را منظم ساخت و با سروسامان دادن به نظم مالیه خدمت شایانی به امور مالی و مالیاتی کشور ما ‌کرد. وی با ایجاد ساز وکار مناسب ومشابه با امریکا و غرب به فکر مرکزی کردن ویک پارچه نمودن دفاتر مالیاتی سراسری افتاد. البته فکر استفاده از مستشار خارجی برای اصلاح نظام مالیاتی ایران در اولین…

امیر اسکند‌‌‌ری، کارشناس ارشد‌ حقوق عمومی
شروع بکار  مورگان شوستر وتحول در نظام مالیه ایران
مورگان شوستر پس از شروع به کار ابتدا وضع درآمد و جمع آوری مالیاتی و واریز به حساب خزانه تمرکز مالیاتی را منظم ساخت و با سروسامان دادن به نظم مالیه خدمت شایانی به امور مالی و مالیاتی کشور ما ‌کرد. وی با ایجاد ساز وکار مناسب ومشابه با امریکا و غرب به فکر مرکزی کردن ویک پارچه نمودن دفاتر مالیاتی سراسری افتاد. البته فکر استفاده از مستشار خارجی برای اصلاح نظام مالیاتی ایران در اولین سال حکومت مشروطیت سبب شده بود تا مورگان شوستر آمریکایی در سال 1329 هجری قمری مصادف با ماه مه سال 1911 میلادی وارد ایران شود. تا قبل از ورود او مستوفیان و مالیات گیران در ایران مانند گردنه بگیران و غارتگران عمل می‌کرده اند. بی نظمی مدیریت مالیاتی سبب شده بود تا افراد ثروتمند و قدرتمند به دو روش برخورداری از قدرت و نفوذ در دربار و حکومت یا با پرداختن رشوه به ماموران و روسای مالی از مالیات دادن حقیقی به حکومت معاف شوند و میزان و سهم واقعی مالیات حق دولت عملا وصول نگردد.
شوستر از سال 1911 میلادی رسماً مامور تشکیل امور مالیه در ایران گردید که به موجب تصویب مجلس شورای ملی در مورد این متمم به قانون اساسی تصمیم گیری شده بود. یکی از اصلاحات مورگان که موجب به خطر افتادن منافع غیر قانونی خارجی ها شد، اصلاح امور گمرکی بود بر اساس گزارش مستند و دقیقی که وی تهیه کرده بود در سال مبلغ سه میلیون تومان بابت عواید گمرکی از تجار وبازرگانان وصول می گردید ،

 و غالباً در همان محل در برابر حوالجات بدون حساب مرکزی پرداخت می‌شده. در واقع این رقم بسیار زیاد که در آن زمان می توانست اقتصاد یک کشور را سامان بخشد بدون اجازه مرکز غارت وچپاول می شده، بخشی در دست خارجی ها و بخشی هم توسط دولتمردان و ماموران حکومتی دست به دست می شده، در چنین آشفته بازاری از بی نظمی، مورگان بدون اختیارات قانونی نمی‌توانست دست به اصلاح سیستم مالیاتی ومالی بزند وبرای باز شدن دستش به موجب قانون درخواست کرد تا دولت در قانون این اختیارات را در نظر بگیرد لذا اختیاراتی به موجب قانون 23 جوزای 1290 به او داده شد و مورگان شوستر صاحب اختیارات تام امور مالیاتی در ایران شد، حقی که وی را صاحب اختیار تام در تمام کارهای مالی و پولی دولت و خزانه و وضع مالیات‌ها و سایر عواید دولتی و حق کنترل و نظارت در امور مالیه بود. مورگان شوستر خود می‌نویسد: مالیات ایران درهم و پیچیده بود به طور خلاصه باید گفت که ایران هیچ مالیات متعارفی نداشت. در وزارت مالیه جمعی افراد وجود داشتند که در شعب مختلف انجام وظیفه می‌کردند. هیچ کدام تحصیل کرده نبودند و هیچ گونه گواهی سازمان خدمات کشوری نداشتند و هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود که حکومت اجزا مالیه را تحت نظم و ترتیب بیاورد.
و بر اساس روش والگوی معینی استوار سازد و یا برای آن فرمول و مقیاسی قرار دهند که دولت بفهمد چه مقداری عواید و مخارج دارد. مترصد فرصت بودم. ولی زود فهمیدم که موازنه و حساب رسی یا کنترل در کار نیست.
مورگان می‌نویسد: در طول مدت 8 ماه در تهران قسمت عمده عایدات دوائر دولتی را که در پایتخت و ایالت واجب الوصل بود را دریافت کردیم کردیم و مخارج و مصارف فوق العاده ای را هم برای محمد علی میرزا لازم بود بی زحمت و تاخیر پرداخت کردیم و سایر مخارج دولت را نیز کارسازی کردیم. و فهرست صحیح آن را و کلیه محاسبات و مخارج و دخل و خرج را در دفاتر اداره مرکزی خزانه وارد کردیم. ملاکین و ثروتمندان برای عدم تائیدیه مالیات املاک خود کوشش‌های بسیار کردند و به این در و آن در زدند و فشارها وارد ساختند اما کارشان راه به جایی نبرد و ژاندارم‌ها را فرستادیم تا به زور تفنگ و تهدید، مالیات قانونی بدهی آنها دریافت کنند. در یک مورد فرد با نفوذی که از شاهزادگان حکومتی بود از پرداخت مالیات خود داری کرد ماموران مالیه و رئیس ماموران خزانه و چند ژاندارم را درب منزل وی فرستادیم و گفتیم که تا مالیات بدهی اش را نپردازد درب منزل او را رها نمی‌کنیم و ایشان به رئیس الوزرا که نخست وزیر محسوب می‌شود متوسل شد و با اجازه نخست وزیر اراذل واوباش شاهزاده ماموران مالیه را ضرب و شتم نمودند ولی روز بعد رئیس الوزرا در نشست رسمی هیات دولت از من (مورگان شوستر) آمریکایی مامور نظم مالیه ایران عذرخواهی نمود و مالیات مورد نظر را نیز خودش پرداخت کرد.
با این جدیت که مورگان شوستر در ایجاد نظم مالیاتی در ایران داشت همه شاهزادگان و امراء و منتقدان که همانند روال سال‌های گذشته مالیاتی نمی‌پرداختند و خیال سرپیچی از قانون را داشتند با دیدن این صحنه وماجرا فوراً به دارائی می آمدند و مالیات خود را پرداخت می کردند.
اما دیری نپایید که شوستر به دلیل تحولات سیاسی جدید مجبور شد ایران را ترک کند . دگر باره زمام امور کشور به دست مستبدان و مختنقین افتاد و روس و انگلیس خائن که همواره مترصد غارت و چپاول ایران بودند به توسط قدرت ونفوذ خود مدیریت بلژیکی‌ها را در ایران برای نیل به منافع خود مناسب دیدند ودر ایران و به ویژه گمرکات کشور زمینه فساد و غارت انها فراهم شد . شوستر معتقد بود که نجات ایران در گرو تجارت و اصلاح سیستم مالیه کشور است و اگر یک حکومت مرکزی قدرتمند بنا باشد در ایران شکل بگیرد بایستی سیستم مالیه در هجده ولایت و ایالت کشور مالیات واقعی را وصول کند و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. و در آن صورت بود که نظم مالیه می‌توانست رشد و توسعه همگانی را در کشور ایجاد نماید. پس از شوستر با فشار انگلیس و روسیه مورنارد بلژیکی رئیس کل گمرکات ایران به جای مورگان شوستر می‌نشیند و زمینه فساد روسیه و انگلستان وبلژیکی‌ها را در همه ایران و گمرکات بیشتر می‌کند. احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه ایران می‌نویسد: اقدامات بلژیکی‌ها در بالا بردن مالیات‌ها و فساد روز افزون آنها در گمرکات باعث رنجش فراوان ایرانیان شد. بنحوی که روحانیون را در سراسر کشور به واکنش وادار ساخت و در مسافرت مظفرالدین شاه به اروپا در اکثر نقاط ایران سروصدا و اعتراض برپا شد و روحانیون با اعلان غیرشرعی بودن اقدامات مورنارد بلژیکی و خلاف مصالح ملی بودن اقدامات آنها بر شورش تجار و بازرگانان و مردم صحه گذاشتند.
پس از مورگان شوستر مردم ایران به سبب رفتارهای نادرست موردنارد بلژیکی و حمایت‌های بی دریغ انگلستان از او که منافع آنها را تامین می‌کرد از واریز کردن مالیات به دولت سرباز زدند و مورنارد به خزانه داری شکایت کرد و گفت: هیچ گونه مالیاتی به خزانه واریزی نمی‌شود. این روند سرانجام با تغییر کابینه علاالسلطنه و کابینه جدید مستوفی الممالک موجب فسخ قانون 23 جوزای مجلس شد و قانون تشکیلات وزارت مالیه تقدیم مجلس شد و انواع مالیات‌ها مشخص شد:
1- مالیات مستقیم. 2- مالیات غیر مستقیم. 3- مالیات پست و تلگراف. 4- مالیات خالص به حساب. 5- مالیات حق تمبر و ثبت اسناد. 6- مالیات گمرک. 7- مالیات ضرابخانه. 8- مالیات تذکره. 9- مالیات معادن.10- مالیات امتیازات و وجه الاجاره‌ها. ... ادامه دارد

نورباران بازدید : 232 یکشنبه 13 مهر 1393 زمان : 3:6 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 17
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,346
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,384
 • بازدید ماه : 9,140
 • بازدید سال : 86,415
 • بازدید کلی : 768,148