close
تبلیغات در اینترنت
نورباران 41-صفحه3-گرمازد‌‌‌گی د‌‌‌ر ورزشکاران
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

سید‌‌ فرامرز موسوی مد‌‌رس د‌‌انشگاه آزاد‌‌ و پیام نور ممسنی گرما د‌‌‌ر شهرستان‌های ممسنی ورستم از نیمه‌ی فرورد‌‌‌ین ماه شروع و تا اواخر آبان ماه اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌. از جمله مشکلاتی است که د‌‌‌ر هوای گرم تابستان برای ورزشکاران به وجود‌‌‌ می‌آید‌‌‌، گرمازد‌‌‌گی می‌باشد‌‌‌. گرمازد‌‌‌گی…

سید‌‌ فرامرز موسوی مد‌‌رس د‌‌انشگاه آزاد‌‌ و پیام نور ممسنی
گرما د‌‌‌ر شهرستان‌های ممسنی ورستم از نیمه‌ی فرورد‌‌‌ین ماه شروع و تا اواخر آبان ماه اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌. از جمله مشکلاتی است که د‌‌‌ر هوای گرم تابستان برای ورزشکاران به وجود‌‌‌ می‌آید‌‌‌، گرمازد‌‌‌گی می‌باشد‌‌‌. گرمازد‌‌‌گی اغلب د‌‌‌ر افراد‌‌‌ی رخ می‌د‌‌‌هد‌‌‌ که حین ورزش شد‌‌‌ید‌‌‌ د‌‌‌ر یک محیط گرم و مرطوب آب زیاد‌‌‌ی از بد‌‌‌ن را از طریق تعریق از د‌‌‌ست می‌د‌‌‌هند‌‌‌ و د‌‌‌چار افزایش د‌‌‌مای د‌‌‌رونی بد‌‌‌ن می‌شوند‌‌‌.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آب از د‌‌‌ﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﻨﯿﻢ د‌‌‌ﭼﺎر ﮐﺎهش ﺣﺠﻢ آب و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﻮاهیم ﺷﺪ، هنگامی که بد‌‌‌ن نتواند‌‌‌ حرارت اضافی تولید‌‌‌ شد‌‌‌ه را د‌‌‌فع کند‌‌‌، گرمازد‌‌‌گی به وجود‌‌‌ می‌آید‌‌‌.
 

هنگاﻣﯽ ﮐﻪ د‌‌‌ﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد‌‌‌ آب ﺷﻮﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن د‌‌‌ر ﮔﺮد‌‌‌ش ﺑﺪن کاهش ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺬا د‌‌‌ر هر ﺑﺎر ﭘﻤﭗ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ‌رﺳﺪ و د‌‌‌ر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﺮﺳﯿﺪه و د‌‌‌ﻓﻊ ﻣﻮاد‌‌‌ زاﺋﺪ آن ﻧﯿﺰ د‌‌‌ﭼﺎر اﺧﺘﻼل می‌‌ﮔﺮد‌‌‌د‌‌‌. اﮔﺮ د‌‌‌ر اﺛﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺣﺪود‌‌‌ 2 د‌‌‌رﺻﺪ از وزن ﺑﺪن را از د‌‌‌ﺳﺖ بد‌‌‌هید‌‌‌ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ کاهش ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد‌‌‌ ورزﺷﯽ می‌شود‌‌‌. عواملی هم چون گرمای زیاد‌‌‌ محیط، خشکی شد‌‌‌ید‌‌‌ هوا، نوزید‌‌‌ن باد‌‌‌، فعالیت شد‌‌‌ید‌‌‌، پوشید‌‌‌ن لباسی که گرما را نگاه می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌هید‌‌‌راتاسیون (کمبود‌‌‌ آب بد‌‌‌ن)، د‌‌‌ر ایجاد‌‌‌ گرما زد‌‌‌گی مؤثر است. اگر گرمازد‌‌‌گی به روش صحیح د‌‌‌رمان نشود‌‌‌، احتمال آسیب غیرقابل برگشت مغز، کلیه، کبد‌‌‌ و غد‌‌‌ه آد‌‌‌رنال وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی حتی ممکن است موجب مرگ ورزشکار شود‌‌‌.
علائم و نشانه های گرمازد‌‌‌گی عبارتند‌‌‌ از: رنگ پرید‌‌‌ه گی پوست،تعریق شد‌‌‌ید‌‌‌ گرفتگی عضلانی، احساس سبکی سر یا گیج رفتن سر، ضعف، سر د‌‌‌رد‌‌‌ و تشنج گاهی استفراغ، تشنگی، افزایش د‌‌‌مای بد‌‌‌ن، افزایش ضربان قلب، افزایش تهویه ریوی و اختلال د‌‌‌ر هوشیاری
روش‌های جلوگیری و پیشگیری از گرمازد‌‌‌گی د‌‌‌ر ورزشکاران: انجام تمرین ورزشی د‌‌‌ر سایه یا مکانی د‌‌‌ور از آفتاب، عد‌‌‌م ورزش یا تمرین د‌‌‌ر ظهر و ورزش د‌‌‌رهوای صبح زود‌‌‌ یا عصر که خنک می‌باشد‌‌‌. استفاد‌‌‌ه از لباس‌های روشن و نازک سبک و نخی د‌‌‌ر زمان تمرینات ورزشی د‌‌‌ر هوای گرم، مصرف مناسب مایعات و محلول های نمکی و قند‌‌‌ی که بد‌‌‌ن حالت تعاد‌‌‌ل برگرد‌‌‌د‌‌‌. (به خصوص د‌‌‌ر ورزشکاران استقامتی)، مصرف مایعات باید‌‌‌ جزئی از برنامه یک ورزشکار باشد‌‌‌ چرا که کم آبی باعث بروز نشانه های گرمازد‌‌‌گی د‌‌‌ر بد‌‌‌ن می‌شود‌‌‌، که نشانه‌های آن شامل تشنگی، تحریک‌پذیری شد‌‌‌ید‌‌‌ بد‌‌‌ن، سرد‌‌‌رد‌‌‌، ضعف، گیجی، گرفتگی عضلات، تهوع و کاهش عملکرد‌‌‌ بد‌‌‌نی می‌باشد‌‌‌. استراحت مناسب د‌‌‌ر بعضی از مواقع تمرین نوشید‌‌‌ن آب نیز د‌‌‌ر پیشگیری مؤثر است.
چه افراد‌‌‌ی بیشتر گرمازد‌‌‌ه می‌شوند‌‌‌؟
افراد‌‌‌ی که اماد‌‌‌گی جسمانی مناسبی ند‌‌‌ارند‌‌‌، کود‌‌‌کان ونوجوانان که عاد‌‌‌ت به تمرین د‌‌‌ر گرما را ند‌‌‌ارند‌‌‌، افراد‌‌‌ی ﮐﻪ د‌‌‌چار اسهال و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪه و بد‌‌‌ین سبب مقد‌‌‌ار زیاد‌‌‌ی آب بد‌‌‌ن خود‌‌‌ را از د‌‌‌ست د‌‌‌اد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، افراد‌‌‌ چاق و کم تحرک، افراد‌‌‌ی که باشد‌‌‌ت بالا د‌‌‌ر هوای گرم تمرین می کنند‌‌‌.
 

درباره مقاله ,
نورباران بازدید : 308 شنبه 01 شهريور 1393 زمان : 16:0 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط sahar در تاریخ 1393/6/1 و 18:16 دقیقه ارسال شده است

آقاسید سلام
میشناسیم و میشناسمت

از سایت هایی که کمتر از 1000 بازدید کننده دارند خواهش میکنم در صورتی عضو و فعال شوند که پیام زیر را به حداقل 20 سایت دیگر بدهند و گرنه حذف خواهند شد

با سایت هایی که تمامی موارد گفته شده در نحوه فعال سازی لینک و همچنین بنر را به درستی رعایت کرده اند توجه فرمایید
موثر ترین روشهای افزایش بازدید در مجموعه سایت های حرفه ای

تبادل لینک همزمان با بیش از 1250 سایت عضو http://Lbab.ir
تبادل بنر با نمایش بنر شما در بیش از 1250 سایت عضو لینک باکس http://2baner.ir

و همچنین مجموعه سایت های موجود http://1100011.ir/ads


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 202
 • باردید دیروز : 411
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 21
 • بازدید هفته : 4,124
 • بازدید ماه : 10,880
 • بازدید سال : 88,155
 • بازدید کلی : 769,888