close
تبلیغات در اینترنت
نورباران40-صفحه3- پیرمرد داغ‌دیده
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

رانند‌ه‌ی تاکسی د‌ر گذر از هیاهوی زند‌گی، هر بار و یا د‌ر هر مسیر،  برگی از زند‌گی د‌یگران را می‌خواند‌ و همراه آنها ورق می‌زند‌. رانند‌ه‌ی ما گاهی محرم اسرار د‌یگران می‌شود‌ و گاهی قربانی اتفاقاتی که خود‌ هیچ نقشی د‌ر آن ند‌ارد‌.  ...  او با خاطراتش تنها یک "کورس" مهمان اند‌یشه هایمان می شود‌. این شماره راننده ما، ضمن اظهار گلایه های ریزش از نورباران، ماجرای پیرمردی…

رانند‌ه‌ی تاکسی د‌ر گذر از هیاهوی زند‌گی، هر بار و یا د‌ر هر مسیر،  برگی از زند‌گی د‌یگران را می‌خواند‌ و همراه آنها ورق می‌زند‌. رانند‌ه‌ی ما گاهی محرم اسرار د‌یگران می‌شود‌ و گاهی قربانی اتفاقاتی که خود‌ هیچ نقشی د‌ر آن ند‌ارد‌.  ...  او با خاطراتش تنها یک "کورس" مهمان اند‌یشه هایمان می شود‌. این شماره راننده ما، ضمن اظهار گلایه های ریزش از نورباران، ماجرای پیرمردی را بیان می‌کند که  ... با هم می‌خوانیم:

دوستان نوربارانی‌ام ،بهت وحیرت وجودم را احاطه کرده‌است. جز پناه بردن به ذات مقدس خداوند سبحان هیچ چاره‌ای ندارم.
در دنیایی زندگی می‌کنیم که از هر طرف در خطر عفریت تباهی و افیون و افسون شیطان صفتانی هستیم که زندگی و عزیزانمان را احاطه کرده‌اند و فقط با آموزش و آگاهی می‌توان از این خطر همراه و همگام که با سیاست‌بازی ابرقدرت‌ها و باندهای بین‌المللی به کشتار جوانان کمر بسته و در صدد براندازی بنیان خانواده‌ها هستند، به سلامت گذشت. در این میان آموزش و آگاهی قربانیانی که همه از قشر نوجوانان و جوان می‌باشند سیاستی کوتاه، میان و بلندمدت می‌طلبد ولی بی‌خبران درخواب غفلتند و یا...
قصه‌های پرغصه زیادی از این دست شنیده و یا دیده‌ایم ولی از زبان یک پدر یا...
با عجله در دو راهی توقف کردم. مسافرانم، دوستم که در صندلی جلو در کنارم نشسته بود و پسرم که بعد از امتحانات نهایی سوم راهنمایی فرصتی برای با پدر بودن داشت -از هرنوع که شما تصور کنید،- بودند. به محض توقف، پیرمردی گونی به دست در حالی که با تکان دادن دست دیگرش از دور، مقصد من را جویا شد، جلو آمد. پیرمرد از سر تا صورت و ابرو، همه یک دست سفید و همه برف پیری برسر و رویش نشسته بود.
 تنها ماشینی بودم که در آن وقت از ظهر و گرمای طاقت‌فرسای تابستان می‌راندم. خیلی سریع درب صندوق عقب را بالا زدم تا گونی را درآن جای دهم. پیرمرد وقتی شلوغی وسایل داخل صندوق عقب را دید عذرخواهی کرد و گفت: مزاحم شما نباشم!؟
در حالی که گونی نیمه پر ولی سبک را جا می‌دادم، گفتم: دراین ظهرو این گرما، من شما را از دست نخواهم داد. صندلی عقب در کنار پسرم جا ی گرفت به محض نشستن آهی کشید.!
چند ساعت قبل از حرکت پیامی از نورباران داشتم که مطلب نفرستادید. با خودم گفتم شاید این مطلب امروز نورباران باشد. هرچند هر چیزی که من می‌فرستم مورد قبول واقع نمی‌شود! برای مطالب انتقادی بایستی دست به عصا راه رفت. باید مطلب انتقادی نباشد و اگر هم انتقادی بود به نهادی یا سازمانی برنخورد و گر نه ...
انتقادی هم باشد که کسی در پی موشکافی و درمان و یا اصلاح نیست. با خودم گفتم چه بهتر از این، پیرمرد قصه‌ای می‌گوید، از گذشته و زرنگی‌هایش، مثلاً شکار خرس و گرگ و یا از آن زمان که مردم نان خوردن نداشتند یا از مسافرت‌هایش در آن زمان که ماشین کم بود و فقط پولدارها ماشین داشتند. من هم شاخ و برگ آن را اضافه کرده و می‌نویسم، هرچند دلم راضی نمی‌شود ولی اینطور می‌خواهند! چه می‌توان کرد.
خطاب به پیرمرد گفتم. مزاحم نیستی راحت باش وقصه وغصه دلت را بگو. بگو تا راحت شوی. بگو تا غصه‌ات کم شود.
درجواب گفت: خجالت می‌کشم. خجالت می‌کشم به روی دوست و آشنا نگاه کنم. به آنها چه بگویم. بعضی برای تسلیت به من زنگ می‌زدند ومن همدردی آنها را برای مصیبتی که پیش آمده می‌پذیرفتم و ازهمه آنها برای همدردی ولطفی که داشتند، ممنونم. نمی‌دانستم که باید باعث همه بدبختی‌ها و آنچه پیش آمده بود را در خودم و خانواده‌ام جستجو کنم.
 همه مات و مبهوت به سخنان پیرمردگوش می‌کردیم. من رانندگی می‌کردم و هر از چندی خطاب به پیرمرد که: بعضی اوقات باید آنچه پیش آمده را بپذیریم و راضی به رضای خداوند باشیم و در برابر مصایب و مشکلات صبر پیشه کنیم تا گشایشی از طرف خداوند انجام گیرد.
 مثل کسی که می‌خواهد فکر و گفته‌اش را تایید کنیم گفت: کاش اعدام می‌شد. اگر اعدام می‌شد شاید به آرامش می‌رسیدیم و همه آرام می‌شدند. همه بی‌قراریم،همه ناراحتیم. از مردم خجالت می‌کشم. نمی‌دانید چه حالی دارم و چه می‌گویم ؟نمی‌دانید!
مات و مبهوت به همدیگر نگاه کردیم. حتی پسرم که بغل دست پیرمرد در صندلی عقب نشسته بود با چشمان سیاه و گرد شده از تعجب در آیینه نگاهم می‌کرد. پیرمرد در ادای جملاتی که می‌گفت کمی لکنت داشت. مثل کسی که مدتی صبر می‌کند تا جمله بعدی را بگوید و این باعث تعجب و ترس پسرم شده بود. من که این موضوع را فهمیدم با نگاهی و لبخندی به او فهماندم که خطری متوجه او نیست و فقط ، پیرمردی است که درد دل می‌کند.
پیرمرد مدام حرف می‌زد مثل کسی که با خودش بلند صحبت می‌کند میگفت:بی‌قرارم. بی‌تابم. زن و دختران بیچاره‌ام را فراری داده‌ام اکنون هم میروم وسایلی اندک برداشته درب اطاق ‌ها را قفل کنم وبرگردم. طاقت نگاه ندارم. نمی‌دانید چگونه‌ام وچه حالی دارم !؟. بی‌قرارم. بی‌ثباتم. بی‌تابم. و می‌سوزم. تا وقتی که صحنه جرم و جنایت را که بازسازی شده بود، را ندیدم، باورنکردم. با خود گویی نجوا می‌کرد، او می‌گفت که "بیخبر است" طرزرفتار و کلام اوهمه شک‌ها را ازبین می‌برد. می‌دیدم که هرازچندی کار کردن می‌رفت و از آن زهرماری‌ها می‌کشید. چه می‌گویند؟. "شیشه، هرویین" آرام می‌شد و می‌آمد و مشغول کار می‌شدیم. بعد از چند روزغیبت دوباره به کمک من آمده بود. بی‌قراریش را می‌دیدم وبا خود می‌گفتم: حتماً به خاطر همین مواد است نمی‌دانستم که چه بلایی سر خودش و ما آورده‌است. چندین بار برای بهبودیش اقدام کردم، بی‌فایده بود. می‌گفت: از این کوفتی‌ها در هر مغازه ساندویچی و... پیدا می‌شود. بعد از ترک دوباره وسوسه می‌شوم. باید اهلش باشی تا به تو بفروشند. خدایا، خدایا آخرچطور باور کنم که پسرمن، پسرم ...
حرف ‌هایش چون پتکی به سرم زده می‌شد. در آیینه پسرم را می‌دیدم که در کنار پیرمرد سر به زیر حرف‌های پیر مرد را گوش می‌دهد. او نیز با سکوت و سر به زیر بودن مجالی به پیرمرد می‌داد تا قصه خود را بازگو کند. هزاران سوال در ذهنمان می‌چرخید که مجال گفتنن هیچکدام نبود. پیرمرد که معلوم بود در این مدت خیلی سرزنش شده و یا کسی نبوده که اینچنین درد دل کند ادامه داد: امان از دوست بد! امان از رفیق ناباب! امان از اعتیاد! آخر چرا اینان که با روح و روان و جان مردم بازی می‌کنند را نمی‌گیرند. چرا فروشنده‌‌ها را رها کرده و مصرف کننده‌ها را بازداشت و زندانی و یا جریمه می‌کنند. ای خدا چکار کنم؟ چگونه آرامش از دست رفته‌ام را می‌توانم بازیابم.
ای کاش تصادف می‌کرد. ای کاش می‌سوخت. ای کاش می‌مرد. کاش آن روز از خواب برنمی‌خواست و در رختخواب خود مرده بود و قتل اتفاق نمی‌افتاد واو قاتل نمی‌شد . مدام تکرار می‌کرد کاش آن رفیق ناباب خود را نمی‌دید. تا برای مصرف مواد روان گردان و اندیشه‌‌های مخوف پایش به این ماجرا کشیده شود.
 اندیشه اینکه کسی جگرگوشه خود را این گونه خطاب کند و در موردش این گونه بگوید جان و روح مرا می‌خراشید. تصور کنید که او می‌تواند پسر هرکدام از ما باشد و آن پیرمرد هرکدام از ما. حتماً می‌گویید که نه این اتفاق برای ما نخواهد افتاد و پسرمان اینگونه نخواهد بود!!! خوب جای مقتول چه؟ از خانواده او می‌توان بود یا نه؟ امروزه در این دیار اتفاقاتی بر اثر مصرف مواد روان‌گردان رخ می‌دهد که اندیشه هر فرد بی‌طرفی را به درد می‌آورد باید آنان که می‌توانند و می‌دانند چکار کنند کاری از پیش ببرند. تا این بلای خانمان سوز که بقول به دام افتادگان در هر جایی به فروش می‌رسد، گرفته شود تا جامعه بیش از این آلوده نشود. باید به فکر چاره‌ای باشیم.

درباره راننده تاکسی ,
نورباران بازدید : 302 چهارشنبه 08 مرداد 1393 زمان : 23:56 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط حامد در تاریخ 1393/5/9 و 0:17 دقیقه ارسال شده است

به امید خدا قصد داریم مجموعه ای زیبا جهت معرفی هر چه شایسته تر شهرستان رستم تهیه کنیم. لطفا تصاویر، عکس ها ، کلیپ و فیلم های خود و همچنین نوشته ها و هر مطلبی که در باره شهرستان رستم دارید همراه با نام خود و توضیحاتی در باره ی آن مطلب یا تصویر به صورت پیام خصوصی در وبلاگ رستم شهر rostamshahr.blogfa.com برای ما بفرستید و یا اینکه با ایمیل زیر برای ما ارسال نمایید .
rostamshahr@mihanmail.irنام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 82
 • بازدید امروز : 171
 • باردید دیروز : 379
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 13
 • بازدید هفته : 550
 • بازدید ماه : 8,032
 • بازدید سال : 67,595
 • بازدید کلی : 749,328