close
تبلیغات در اینترنت
نورباران38-صفحه 5-ضرب‌المثل‌ها و عبارات اقتصادی در گویش لری، بایدها و نبایدها
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

سیروس شایانی ضرب‌المثل‌ها‌، جملات موزون، پرمعنی و معمولاً منظمی هستند که به صورت‌های گوناگون به نسل‌ها‌ی یک جامعه منتقل شده‌است. ویژگی‌هایی ماننداحساس خودمانی بودن، درک راحت، سادگی،کوتاهی، جذابیت و کاربرد عملی در زندگی باعث شده تا ضرب‌المثل‌ها در بین اعضای جامعه جایگاه خاصی داشته باشند. یکی از راه‌های شناخت هر گروه، قوم یا ملتی، مطالعه و بررسی ضرب‌المثل‌های رایج در آن است، این ضرب‌المثل‌ها بیان کننده تجربیات، روحیات، علایق،…

سیروس شایانی

ضرب‌المثل‌ها‌، جملات موزون، پرمعنی و معمولاً منظمی هستند که به صورت‌های گوناگون به نسل‌ها‌ی یک جامعه منتقل شده‌است. ویژگی‌هایی ماننداحساس خودمانی بودن، درک راحت، سادگی،کوتاهی، جذابیت و کاربرد عملی در زندگی باعث شده تا ضرب‌المثل‌ها در بین اعضای جامعه جایگاه خاصی داشته باشند.
یکی از راه‌های شناخت هر گروه، قوم یا ملتی، مطالعه و بررسی ضرب‌المثل‌های رایج در آن است، این ضرب‌المثل‌ها بیان کننده تجربیات، روحیات، علایق، نوع بیان مردم و طرز تفکر و نحوه رویارویی و برخورد با مسایل و موضوعات مختلف است.«قوم لر یکی از بزرگترین گروه‌های قومی هستندکه نزدیک به سه هزار سال پیش همانند دیگر آریایی‌ها از آسیای میانه به ایران آمدند،این قوم در طول تاریخ پر فراز و نشیب کشورمان همیشه نقش مهمی را بازی کرده و در مقابل اسکندر مقدونی، تیمورلنگ، مغول، عثمانی‌ها و دیگر دشمنان این سرزمین مردانه جنگیده و در دفاع از این آب و خاک تا پای جان ایستادگی کرده است، لرها در دو قرن گذشته، یعنی در طول دوران زمامداری قاجاریه و پهلوی، بزرگترین لطمه سیاسی را متحمل شده اند.» در میان قوم لر به دلیل ارتباط چهره به چهره در روابط اجتماعی،زندگی در طبیعت، نوع معیشت مرتبط با این طبیعت، تعامل، تقابل ورقابت با سایر اقوام وگروه‌ها،شرایط اقتصادی سیاسی تاریخی فرهنگی حاکم و...ضرب‌المثل‌هایی شکل گرفته که پرمعنا، ظریف، تجربی، صریح، کاربردی وقابل تامل است.
 

در این نوشتار به پاره‌ای از ضرب‌المثل‌ها و عبارات‌ها‌یی که بیشتر جنبه و سمت و سوی اقتصادی دارند با اهداف کاربرد درست این ضرب‌المثل‌‌ها، یادآوری، تجدید خاطره برای قدیمی‌ترها،آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان و کوچکترها با این ضرب‌المثل‌ها، ادای دین به گویش مادری‌ام، به کارگیری این ضرب‌المثل‌ها به عنوان یکی از مقوله‌های مناسب معرفی هویت، معرفی و درخواست و تشویق دیگران برای تحقیق و تلاش علمی در سطوح گسترده‌تر و وجوه مختلف،پرداخته می‌شود.یادآوری می‌شود که این نوشتار فقط گردآوری تعداد بسیار کمی از ضرب‌المثل‌های موجود در گویش لری است و غنای ضرب‌المثل‌ها بسیار بیشتر از این نوشتار است و ممکن است ضرب‌المثلی در اینجا از جنبه اقتصادی مورد توجه باشد ولی از نظر شخص دیگری جنبه اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و..آن نیز مهم و مورد توجه باشد.
سُختُم و پُختُم کَسی نَبی، خواسُم بِخَرُم جِی دَسُم وانَبی
فارسی: سوختم وپختم کسی دور وبرم نبود موقع خوردن نوبت خودم هم نشد.
کنایه: تن به زحمت ندادن و دستاوردیگران را خوردن
وَ نو کیسه قرض مَکُن، اَر کِردی هَم خَرج مَکُن
فارسی: از افراد نو کیسه قرض نگیر اگر گرفتی هم خرج نکن.
کنایه: قرض نگرفتن از افراد تازه به دوران رسیده
داس که تیز وی بُو دروکن زِل وی بو
فارسی: داس که تیز بشه دروگر زرنگتر و فرزترمیشه.
کنایه: تأثیر ابزار کار خوب بر ادامه بهترروند کار
دیش سیش جیب ننهاده    
فارسی: مادردر هنگام دوختن لباسش برایش جیب نگذاشته است.
کنایه: کسانی که خسیس و سربار هستند و خرج نمی‌کنند
خرما کله کله روغن تُپَ تُپ
فارسی: خرما با دانه‌دانه بخشیدن و روغن با قطره قطره بخشیدن تمام می‌شود.
کنایه: دارایی‌ها(با بخشیدن‌های بی جا)یواش یواش به اتمام می‌رسند.
جر وری شحم بهتره و صلح وری خرمنه
فارسی: دعوای روی شخم بهتر از صلح روی خرمن است.
کنایه: حساب و کتاب کار را از اول کار باید کرد.
پیل‌وَ پیل جمع ویبو شُشُ وَ یقی چِرکو
فارسی: پول پول می‌آورد و یقه چرکین(پیراهن چرکین) شپش می‌آورد.
کنایه: پول، پول می‌آورد.
بُز که اَجَلِش بِرَسه نون چُپونشَ ایخره    
فارسی: اجل بز که برسه، نان چوپانش را میخوره.
کنایه: به محرم و صاحب نعمت خود خیانت کردن باعث محرومیت و خسران خواهدبود .
باهنده گوشت خر، نکش خله
فارسی: پرنده گوشت خوار دارای نوک کج است.
کنایه: با توجه به ظاهر افراد می‌توان کارایی افراد را تشخیص داد.
ای خواسی خُل وَسَر خُت کنی، پای تل گَپو خُل و سر خُت کن.    
فارسی: اگه میخوای خاک بر سرت بریزی،خاک تل بزرگی را برسرت بریز .
کنایه: اگر قراره کاری انجام بدی کار بزرگی انجام بده.
ایخُمِت نه به زَه خُم
فارسی: میخواهمت نه بهتر از خودم
کنایه: اولویت در تکریم واحترام به خود
آغا ایگه و نوکر، نوکر ایگه و چاکر
فارسی: کدخدا به نوکر می‌گوید تو کار را انجام بده، نوکر هم به چاکر می‌گوید.
کنایه: زیرکار در رفتن و آن را به دیگری محول کردن
تا جو تنگه وش بُل کن    
فارسی: تا جوی آب تنگ و کوچک است روش بپر.
کنایه: مشکل تا کوچک است حل اش کن
سازُم مِن مُشتُمِه وُ حُفُم مِن کَپِمِه
فارسی: سازم در مشت و نفسم در دهانم است.
کنایه: حاضر و آماده بودن برای کار
سر و رِخت کالَه پشت، سی قاصدی خوبه
فارسی: سر و ریخت لاک پشت برای قاصدی خوب است.
کنایه: نمونه کسانی است که فراتر از موقعیت شان دارای جایگاهی هستند.
کَم بَهرُم بُکُن بی بَهرُم مَکُن
فارسی: کم بهره ام بکن ولی بی بهره ام نکن.
کنایه: کاملاً از چیزی بی نصیب کردن
کِیبُنو که سیرهِ نون پُختَنِش دیره
فارسی: کدبانوی سیر به فکر نان پختن برای دیگران نیست.
کنایه: آدم‌های دارای موقعیت خوب به فکر فقرا و بقیه نیستند.
تِکِی گُت گِلینَه زَخم ایکُنهِ
فارسی: لقمه بزرگ گلو را زخم می‌کند.    
کنایه: حرص و طمع زیاد آدم را از پا در می‌آورد.
نونه بده و نونوا بل تا یه لتش سخته بو
فارسی: نان را برای پختن به شاطر بده حتی اگر قسمتی از آن بسوزد.
کنایه: کار را به کاردان و اهلش سپردن و تخصص گرایی
نون خوب و چونشه
فارسی: اگر نان خوبه به خاطر چونه خمیرش است.
کنایه: تاثیر پبشینه و نسب در خوبی انسان و پدیده‌ها
نون خَر مِنِه گا رُون کا جعفر
فارسی: نان مرا میخورد و برای کا جعفر با گاو شخم می‌زند.
کنایه: نان از سفره من می‌خورد و برای دیگری کار می‌کند.
نَه مُرغی سِی خاگ نَه غُروسی سی بُنگ
فارسی: نه مرغی هستی که تخم می‌گذارد و نه خروسی که بانگ و آواز می‌دهد.
کنایه: بی خاصیتی و هیچ کاره بودن
با خُوم قَهره، با پیلُم وَ صُلحِ
فارسی: با خودم قهره و با پولم صلح است.
کنایه: کسی که فقط به فکر سوءاستفاده مالی است نه دوستی و محبت
مِردِت، مِرد میدون بو بِل تا رِزقت مِن سُرمه دون بو
فارسی: شوهرت مرد میدان باشه حتی اگه روزی ات اندازه یه سور مه دان باشه.
کنایه: تاکید بر مردانگی شوهر در زندگی مشترک ولو اینکه درآمدش کم باشه.
گایی که نیخره میلش و کار نکردنه
فارسی: گاوی کاه نمی‌خورد تمایلی به کار کردن ندارد.
کنایه: بی میلی در ابتدای کاری دلیل بر انجام نشدن آن است.
خرکو زهلت نره تا بهار وَت درآیه،یَه تَل کنگری سیت بزنم وایت وَرایه
فارسی: ای خر نترس تا بهار بیایید،یک تل کنگری برایت آمده کنم تا آرزوهایت برآورده شود.
کنایه: دادن وعده ( بی پشتوانه) برای برآوردن آرزوها در آینده.
سگ و لَهکه مال و بار با هم ایره ایرسه
فارسی: سگ دوان دوان و چارپایان حامل اساس خانه(با حرکت آرام) با هم به مقصد می‌رسند.
کنایه: تلاش بیجا وهول شدن عامل زود به نتیجه رسیدن نیست.
تُفکه وَری زمینه که ایبینه ایگه دو تومنیه
فارسی: تا تف روی زمین را میبینه،فکر میکنه سکه دو تومانی است.
کنایه: زیاد به فکر پول بودن و توهمی شدن(مالی)
کاسی داریم آرَک بَرَک تو پُر بِکُن مو پُرتَرَک
فارسی: کاسه هدیه بین من و تورد و بدل میشود اگه تو آن را پر به من بدهی من پر ترش را به تو برمی‌گردانم.
کنایه: هدیه دادن و هدیه گرفتن متقابل است .
تِکی بِخر لُکیه بووَر
فارسی: تکه ای بخور، لقمه ای ببر.
کنایه: اشاره به آدمهای مفت خور،انگل،چشم به مال پدر و مردم دوخته و لحظه ای اندیش.
دِشمون وَم ِبِده کاسه وَریه کَم وَم نَده
فارسی: دشنامم بده ولی هدیه ناچیز بهم نده.
کنایه: در مذمت و سرزنش هدیه کم دادن
خر سی شی پالینِش هفت زار و دَه شی
فارسی: قیمت خر سی شاهی اما قیمت پالونش هفت ریال و ده شاهی
کنایه: قیمت جنس، کالا یا موجودی از لوازم جانبی و تکمیلی اش کمتر بودن
دریا هم پُر و پَتی وَیبو
فارسی: آب دریا هم پر وخالی می‌شود.
کنایه: وجود فراز و نشیب‌های مالی حتی برای افراد دارا
بَرَی نَر و کُله نی خوسه    
فارسی: بره نر در محل خوابش جا نمی‌ماند.
کنایه: جنس خوب رو دست صاحبش باد نمی‌کند.
بَردی زِر کِنُده دولونی و دَرد ایخره زِمسونی
 فارسی: سنگی که زیر دولون (کیسه بزرگ حاوی وسایل)است بالاخره زمستانی به درد می‌خوره.
کنایه: قابل استفاده بودن وسایل و امکانات و دور نینداختن آنها
هَرکَه دوسِه وُ وَ کارِتِه بِهتَر وَ بُو و بَرارِتِه
فارسی: هرکس که دوستته و به کارت بیاید بهتر از پدر و برادر بی خیالت است.
کنایه: تکیه بر آدمهای همدم و پرتلاش نه بستگان غیر مسئول و بی خیال
هر که رفیقش داله، خَردَنیش مُردارِه    
فارسی: هر کس رفیقش دال (کرکس) است خوراکیش از نوع مردار (و حرام) است.
کنایه: رفاقت با حرام خوار و تغذیه از مال حرام.
هَرکَهَ بَندیرِ تُو وِیسِه یا چاشت گرگهِ یا شُوم کَفتارِ
فارسی: هرکه به انتظار کمک تو بمونه یا صبحانه گرگ و یا شام کفتار می‌شود.
کنایه: انتظاربیهوده و پیامدهای بدآن.
حساب وَ مثقالهِ دوسی وَ خَروارِ
فارسی: حساب به مثقال و دوستی به خروار است.    
کنایه: حساسیت و دقت زیاد در معامله و روابط اقتصادی.
وَ اُو خُرد ماهی خُرد وَ وُصول اییا
فارسی: ازآب کوچک ماهی کوچکپرورش می‌یابد.
کنایه: کارهای کوچک درآمد کوچکی دارد.
رَه وَ نون بِرِسِه وَ جون رَسی
فارسی: رفت به نان برسد به جان رسید.
کنایه: به هوای دستیابی به سود و تأمین معاش متضرر شد.
هَشتُم گِرو نُهُمِه
هشتم گرو نهم است.
کنایه: بدهکاری و وضعیت مالی نامناسب.
سَرُمَه بِشکَن نِرخُمَه مَشکَن
فارسی: سرم را بشکن، نرخم را نشکن.
کنایه: تو سر جنس نزن قیمت را پایین نیاور.
با پیل وَری سِبیل شاه نِغاره ایزَنی
فارسی: با پول روی سبیل شاه می‌توان نقاره زد.
کنایه: پول حـلال مشـکلات است و با آن هرکاری می‌توان کرد.
بُز بَکِریه و دونی بَلی
فارسی: به مانند بزی که صاحبش از تیره بَکِر(baker) است و دانه بلوط، می‌ماند.
 کنایه: باور به خیلی زودبازده بودن کاری،انتظار تاثیر گذاری سریع
اُو وَ دَسِش چیر نیکُنه
فارسی: آب از دستش نمی‌چکد.
کنایه: بسیارخسیس است.
نونش مِن روغَنهِ
فارسی: نانش توی روغن است.
کنایه: وضعیت مالی و کار وکاسبی اش خوب است.
مَه پیل عَلَفِ خِرسِه؟
فارسی: مگه پول علف خرس است؟
کنایه: توجه به ارزش پول خصوصاً در موقع درخواست پول از طرف آدم‌های بدحساب.
مالِتهَ خوار کُن خُتَه عَزیز
فارسی: مالت را خوار کن خودت را عزیز.
کنایه: پول خرج کن، دل به ما نبند تا عزیز شوی.
زَنَل که صَلاح دار امور وَیبِین بُزَل زِمِسون چِه رِه (چیره) وَیبِین.
فارسی: صاحب اختیار شدن زنان باعث می‌شود که اصلاح موی بزها(وابریدن) به جای انجام در ماه‌های گرم سال در زمستان صورت گیرد.
کنایه: اختیار امور را به زنان (غیرکاردان) سپردن وانجام نشدن به موقع کارها
اُو وَ پار نون و پیریار
فارسی: آب به پارسال، نان به پیریار سال.
کنایه: هرسال از لحاظ مالی بدتر از سال قبل بودن
خَر نَخَریِده آخُوِرش بَسیه
فارسی: خر خریده نشده ولی آخور آن آماده شده است.
کنایه: عدم رعایت مقدمات و اولویت‌ها در انجام امری
با دقت در این ضرب المثل‌ها وسایر ضرب المثل‌های با گویش لری که در اینجا ذکر نشده است در می‌یابیم که گرچه از فرمول های اقتصادی جدید در آن خبری نیست ولی بر ارزش ها و مواردی چون کسب حلال، نقش ابزار کار مناسب در بهره وری بیشتر، فعال بودن در عرصه کار و زندگی و دوری از سربار بودن و زندگی انگلی،تخصص گرایی، قناعت، قدر دان و شاکر بودن، تکیه و توجه به فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد،انصاف در کار وکسب،داشتن پس انداز و به کارگیری سرمایه در جهت بهبودی وضعیت خود و جامعه، بذل و بخشش و انظباط مالی و ...تاکید و اشاره دارد که مایه فخر ومباهات است و وظیفه داریم که در حفظ، یادآوری، تقویت و علمی کردن آنها تلاش کنیم و در این مورد احساس خجالت و خودباختگی نکنیم، این را بدین جهت بیان کردم که احساسم این است که جفای بزرگی در معرفی قوم لر و حتی سایر اقوام به دیگران می‌شود، گرچه با تمام وجود و ایمان کامل هم با قوم گرایی و هم با بی احترامی به اقوام مخالف هستم، معتقدم که به جای فاصله گرفتن و اکراه از بیان خود به عنوان عضوی از یک قوم، فرستادن پیامک‌های بی اساسی که در نهایت به تحقیر فرهنگ و شخصیت یک قوم منجر می شود، چسپانیدن خود به این و آن (چه شیرازی وچه غیرشیرازی) برای خودشیرینی کردن و فرصت طلبی، رنگ و لعاب بخشیدن به خود برای کسب موقعیت‌های زودگدر، تاکید نابجا بر لر و ترک و کرد و ... بودن، تحقیر کردن سایر اقوام وگروه ها، با احترام سالم و متقابل به اقوام و سایرگروه ها،روابط اقتصادی اجتماعی فرهنگی سالم و سازنده با خودمان و سایرین، پرهیز از ایجاد تنش و درگیری و اختلاف در بین خودمان و سایر همنوعان، ایجاد و تقویت تعامل سازنده و سالم با خود و دیگر اقوام و گروه ها و شهروندان، پیشرفت سالم و مستمر و از همه مهمتر رعایت قانون و نظم و منش انسانی در معرفی مناسب قوم لر به خود و دیگران با توجه به پشتوانه‌های مناسب فرهنگی، علمی، هنری، ادبی و ... کوشا باشیم چرا که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در معرفی و برداشت از یک فرد، قوم، گروه و ملت ویژگی های انتسابی مانند قومیت و ملیت نقش مهمی دارد و در عصر حاضر که تکنولوژی ارتباطات بسیار پیشرفته، فراگیر و در لحظه و سریع عمل می‌کنند خوبی‌ها و بدی‌ها سریع منتقل می‌شوند واین می‌طلبد که ما بسیار مراقب رفتارمان باشیم و هوشمندانه عمل کنیم.
 

درباره ادبیات ,
نورباران بازدید : 500 دوشنبه 09 تير 1393 زمان : 13:15 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 47
 • بازدید امروز : 65
 • باردید دیروز : 2,076
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 3,179
 • بازدید ماه : 9,935
 • بازدید سال : 87,210
 • بازدید کلی : 768,943