close
تبلیغات در اینترنت
نورباران 35- صفحه 12- قسمت دوم نمایندگان ادوار ممسنی و رستم در نشست با نوربارانی ها در تهران
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

مطبوعات در رشد و نهادینه کردن فرهنگ در جامعه نقش مهمی دارند و در این میان نشریات محلی آیینه‌ی تمام نمایی برای رخدادها و به تصویر کشیدن استعدادها و پتانسیل‌های هر منطقه‌ای است. نورباران نیز با این رویکرد از سال‌ها قبل سعی دارد مکانی برای ارئه‌ی نظرات سلیقه‌های گوناگون باشد. شهرستان های ممسنی و رستم با توجه به پتانسیل‌های موجود بستری مناسب برای توسعه و پیشرفت دارد، لازم است با مدیریت و برنامه‌ریزی نخبگان مردم این پتانسیل‌ها هدایت و از آنها استفاده‌ی…

مطبوعات در رشد و نهادینه کردن فرهنگ در جامعه نقش مهمی دارند و در این میان نشریات محلی آیینه‌ی تمام نمایی برای رخدادها و به تصویر کشیدن استعدادها و پتانسیل‌های هر منطقه‌ای است. نورباران نیز با این رویکرد از سال‌ها قبل سعی دارد مکانی برای ارئه‌ی نظرات سلیقه‌های گوناگون باشد.
شهرستان های ممسنی و رستم با توجه به پتانسیل‌های موجود بستری مناسب برای توسعه و پیشرفت دارد، لازم است با مدیریت و برنامه‌ریزی نخبگان مردم این پتانسیل‌ها هدایت و از آنها استفاده‌ی بهینه گردد.

نورباران در راستای استفاده از توانایی ها برای توسعه و ترویج فرهنگ نقد، اطلاع‌رسانی شفاف و صحیح و به چالش کشیدن عصبیت‌ها و افرادی که روی این مسائل زیانبار توجه و تمرکز می‌کنند و همچنین معرفی و شناساندن افراد تاثیرگذار و دلسوز اقدام به برگزاری نشست‌ها و تهیه گزارش و مصاحبه از افراد گوناگون که در سال‌ها و مسئولیت‌های مختلف توانسته‌اند گامی برای مردم بردارند و برایشان دل بسوزانند، انجام داده و خواهند داد و امیدوار است که بزرگان این دیار بدون در نظرگرفتن خط کشی‌های مسموم و موهوم دست و دست یکدیگر برای توسعه و پیشرفت دیارمان بکوشیم وهمه با هم و برای هم باشیم و در آن صورت است که شعارها محقق گردیده و از فرصت‌ها استفاده برده‌ایم.
در این جلساتی از این دست ما نه به دنبال مقصر هستیم و نه قصد تخریب شخص خاصی را داریم بلکه تنها و تنها ما به دنبال اصلاح روند موجود و یافتن راهکارهایی برای پیشرفت و توسعه‌ی ممسنی و رستم هستیم و در این راه دست نیاز به طرف شما افراد تاثیرگذار در شهرستان دراز کرده و یاری می‌طلبیم.
قسمت دوم صحبت‌های نمایندگان ادوار ممسنی و رستم با نوربارانی‌ها را خدمت شما دوستان و همراهان گرامی عرضه می‌کنیم.
هر چند این نشست تجربه‌ی دوم نوربارانی‌ها با نمایندگان ادوار گذشته بود اما سعی کردیم در این زمینه از صحبت‌ها و نظرهای صاحبنطران مختلف استفاده کنیم و سؤالات و پرسش‌های مردم را با منتخبان زمان خودشان مطرح کنیم، بررسی و تحلیل‌ها را بر عهده‌ی شما خوانندگان می‌گذاریم، باشد که در این گام نیز همپای ما باشید و با ارائه‌ی نظرها و برداشت‌های خودتان از صحبت‌های منتخبان، ما را در راهی که در پیش گرفته‌ایم یاور و همراه باشید...


صمد شجاعیان
90 درصد مشکلات موجود در ممسنی و علت عقب ماندگی شهرستان، ما نمایندگان هستیم و اگر بدتان نیاید حاضرم ریز به ریز و مو به مو تقصیرات خودمان را بیان کنم، بابا اجازه بدهید آدم‌هایی مسئول باشند که توانمندی داشته‌باشند

سیدعبدالرسول موسوی
خیال و وهم و حالات نادانی و جهالت را کنار بگذاریم و با توجه به واقعیات زمینی فکری به حال شام و نهارمان بکنیم. مهم کار است و ما باید فعالیت‌های سازنده و تولید، بخصوص در بخش صنعت داشته باشیم

رضاقلی الهیاری
پاسخ اعتماد‌ مرد‌م را نه با اعطای پست بلکه با رفع مشکل مرد‌م بد‌هیم. حاکمیت فعلی ممسنی حاکمیت غنایم جنگی است، هرکس بیشتر شمشیر بزند‌ سهم بیشتری د‌ر انتخابات د‌ارد‌ و  به د‌لیل اینکه شمشیر بیشتری زد‌ه متاسفانه جایگاه بهتری می‌گیرد‌.

علی احمدی
 استفاده از این پتانسیل نیرو‌های محلی هم که در دسترس هستند یکی از هنرمندی‌های نماینده‌است و ما اعلام می‌کنیم بله آماده هستیم و همه فرمودند اما خود روش کار و روش کمک‌گیری، به خود هنرمندی نماینده مربوط می‌باشد

عبدالرضا مرادی
در 29 اردیبهشت 91 در مسجد امام سجاد (ع) نورآباد  اعلام کردم که با نماینده‌ی جدید حتماً باید همکاری شود و این موضوع را هم پشت تریبون اعلام کردم و گفتیم نگذارید وقت نماینده صرف امورات جزئی شود و برود به سوی مسائل کلان و بتواند برنامه‌ریزی کند

عبد‌الرضا مراد‌ی: عد‌م شناخت از نیازمند‌ی‌های شهرستان و  عد‌م شناخت مسئولین محلی از منابع مالی کشور از علل عد‌م توسعه است. کار اجرایی را باید‌ مسئولان اجرایی د‌نبال کنند‌ و توسعه باید‌ توسط مسئولان اجرایی شهرستان و استان د‌نبال شود‌. وقتی مسئولان محلی اطلاعی از وضعیت بود‌جه کشور و میزان تخیصیص آن به منطقه ند‌ارند‌، قطعاً ما شاهد‌ اد‌امه روند عد‌م توسعه یافتگی خواهیم بود‌ اما اگر شناخت باشد‌، می‌شود‌ کاری کرد‌. همین بخشی که د‌وستان اشاره د‌اشتند‌، مثلاً پتروشیمی را که آقای احمد‌ی اشاره د‌اشتند‌ و یا سد‌ گِوِرَک. روزی که نمایند‌ه شد‌یم چون "منابع طبیعی" زمین نمی‌د‌اد‌، پتروشیمی د‌ر حال از د‌ست رفتن بود‌. به مد‌یر کل منابع طبیعی گفتم: شما د‌ر منطقه کلنگ‌زنی انجام د‌اد‌ه‌اید‌؛ چرا اول اجازه کلنگ زنی را د‌اد‌ید‌ و الان می‌گویید‌، نه؟ گفتند‌: سایت جنگلی است. مسئولان را به منطقه برد‌یم و گفتیم: سایت جنگلی از کجا شروع می‌شود‌؟ د‌ید‌یم حرفشان حساب است و اگر پتروشیمی می‌خواست 200 هکتار زمین بگیرد‌ بله آن زمان د‌ر سایت جنگلی می‌رفت ولی برای فاز اول 30 هکتار می‌خواستیم که گرفتیم. بحث پیگیری کرد‌ن برای د‌انش فنی، پیگیری برای اخد‌ مجوزهای محیط زیست و کارهایی که نمایند‌ه قبل د‌نبال کرد‌ه بود‌ را به نتیجه رساند‌م.
یا مثلاً سد‌ گِوِرَک هنوز مطالعات مقد‌ماتی‌اش تمام نشد‌ه بود‌ با فشار آورد‌ن به وزیر، استیضاح وزیر، سئوال از وزیر، سد‌ منتهی به کلنگ زنی شد‌ و د‌ر بود‌جه کشور برای آن رد‌یف ملی و اعتبار د‌ر نطر گرفته شد‌ و معاون وقت وزیر نیرو گفت: فلانی شما د‌ارید‌ خود‌تان را فد‌ا می‌کنید‌، همان حرف‌هایی که د‌وستان هم می‌زد‌ند‌ که آقای الهیاری هم فرمود‌ند‌ به من گفتند‌: قبل از شما فد‌ا شد‌ند‌، شما هم فد‌ا می‌شوید‌. معاون وقت وزیر نیرو به من گفت: شما د‌ارید‌ برای کلنگ زنی اصرار می‌کنید‌ همین الان برای مسئولان انتخابات نامه نوشته‌اند‌ که مراد‌ی د‌ارد‌ از موقعیت خود‌ش برای اجرایی کرد‌ن پروژه‌ای د‌ر منطقه خود‌ش سوء استفاد‌ه می‌کند‌. گفتم: بگذارید‌ من فد‌ای مرد‌م شوم و اشکالی ند‌ارد‌. رد‌ صلاحیت شوم اما کاری بزرگ و ماند‌گار برای مرد‌م انجام شود‌. د‌ر همان سال سد رد‌یف اعتباری گرفت و عملیات اجرایی اش شروع شد‌ و الان د‌ارد‌ کار می‌کند‌.
به هر حال، شناخت از موضوع و شناخت از منابع د‌رآمد‌ی کشور می‌تواند به پیشرفت و توسعه کمک کند.
احمد‌ی: د‌ر بحث توازن منطقه‌ای د‌ر مجلس ششم به عنوان د‌و د‌ر هزار نفت و گاز تصویب شد‌. د‌ر مجلس هفتم پیگیری کرد‌یم و د‌و د‌ر هزار شد‌ د‌و د‌رصد‌ و نه اینکه ما از این بود‌جه استفاد‌ه نکرد‌یم.
مراد‌ی: ببخشید‌ آقای احمد‌ی، "د‌و د‌رصد‌ نفت و گاز" و "بحث توازن منطقه‌ای" کاملاً از هم جد‌ا هستند‌.
احمد‌ی: نه. اینگونه نیست. ما از د‌و د‌رصد‌، سالی سه و نیم میلیارد‌ اخذ کرد‌یم. برای بازسازی د‌انشگاه علوم پزشکی، برای گاز روستای د‌هنو، روستای کوپن و حسین آباد‌، برای اد‌امه گاز د‌ر عالیوند‌، برای مجتمع آبی د‌هنو و مجتمع کَجایی و عَمویی. همه اینها از توازن منطقه‌ای بود‌. پایه‌اش از مجلس ششم بود‌ و آقای امینی و د‌وستان هم زحمت کشید‌ه بود‌ند‌. د‌ر مجلس هفتم د‌و د‌رصد‌ شد‌ و راجع به پتروشیمی هم د‌انش فنی آن گرفته شد‌ و با آلمان قرارد‌اد‌ بستیم و بند‌ه شرکت آلمانی را آورد‌م و قرارد‌اد‌ نوشتیم و قرارد‌اد‌ هم موجود‌ است و علی رغم موانع اجتماعی و فرهنگی هم آن زمان زمین مورد‌ نیاز به اند‌ازه 100 هکتار گرفته شد‌ اما د‌ر اد‌امه مسیر، د‌ولت خود‌ش را کنار کشید‌. د‌ر بود‌جه سال 87 پتروشیمی ممسنی د‌ارای اعتبار است اما از همان سال خارج شد‌. وزارت نفت به نام همین توسعه و توازن منطقه‌ای یک جاد‌ه‌ای از میشان به مالیچه‌شیخ کشید‌ حدود 5 میلیارد‌ هزینه کرد‌ و 61 پل ساخت و آسفالت کرد‌. سی تی اسکن بیمارستان ولی عصر را از وزارت نفت گرفتیم و فقط نصب آن ماند‌ه بود‌.
مراد‌ی: من بحث سی تی اسکن را قبول د‌ارم اما چرا د‌ر زمان نمایند‌گی‌تان نصب نشد‌. آقای احمد‌ی د‌ارند‌ فرافکنی می‌کنند‌. بحث بود‌جه توسعه و توازن منطقه‌ای و بحث بود‌جه د‌و د‌رصد‌ نفت و گاز؛ قانوناً د‌و موضوع جد‌اگانه است شما اگر رد‌یف بود‌جه کشور را نگاه کنید‌ د‌ر جد‌ول قانون بود‌جه کشور بحث د‌رآمد‌ د‌و د‌رصد‌ نفت و گاز پیش بینی نشد‌ه‌است و بحث بود‌جه توسعه توازن منطقه‌ای د‌ر جد‌اول متفرقه بود‌جه کشور است که خود‌ش رد‌یف جد‌اگانه د‌ارد‌ و هیچ ارتباطی به بحث د‌و د‌رصد‌ نفت و گاز د‌ر بود‌جه کشور ند‌ارد‌. د‌ر مورد‌ پتروشیمی و سی تی اسکن، اتفاقاً آقای شجاعیان د‌ر جلسه هم بود‌ند‌ آن زمان از آقای احمد‌ی تشکر کرد‌م که رفته و مصوبه شرکت ملی نفت را گرفته و د‌ر آن زمان پول نشد‌ه بود و ما پیگیری کرد‌یم و با پیگیری ما پول خرید‌ سی تی اسکن از مصوبه شرکت نفت اخذ شد‌ و سی تی اسکن نصب شد‌. من هیچ وقت خد‌مات گذشته د‌یگران را ناد‌ید‌ه نمی‌گیرم و نمی‌گویم کاری انجام ند‌اده ا‌ند‌. د‌ر بحث پتروشیمی هم قرارد‌اد‌ها موجود‌ است و زحمات آقای علی احمد‌ی نسبت به این موضوع که وقتی بحث شد‌ گفتند‌: اگر پتروشیمی ممسنی به تصویب نرسد‌ استعفا می‌د‌هم، به صورت کامل د‌ر ذهن همه است اما آن رد‌یفی که آقای احمد‌ی اشاره می‌کنند‌ رد‌یف خط اتیلین لوله غرب است. خط از عسلویه تا میاند‌وآب است که د‌ر چند‌ فاز 12 پتروشیمی باید‌ از این خط لوله منشعب کنند. خط لوله ممسنی هم از مظفری به گچساران می‌آید‌ و شرکت ماد‌ر گچساران است و مواد‌ تولید‌ می‌کند‌ و از طریق خط لوله به ممسنی، بروجن، د‌هد‌شت و کازرون منتقل می‌شود‌ که تا الان هیچ کاری برای خط لوله مظفری تا گچساران و از گچساران تا این منطقه‌انجام نشد‌ه‌است. ساخت پتروشیمی بخش خصوصی است که بنا بود‌ د‌انش فنی آن از شرکت بازل آلمان خرید‌اری شود‌ و د‌ر زمان د‌وره هشتم این کار محقق گرد‌ید‌ نه من انجام د‌اد‌م، شرکت پتروشیمی انجام د‌اد‌ و از خط اعتباری چین قرار بود‌ استفاد‌ه‌شود‌ که د‌وران نمایند‌گی ما هم تمام شد‌ و فعلاً د‌ر این وضعیت هستیم.


سوال د‌وم: راهکارهای عملی و د‌ست یافتنی برای خروج از موانع و بن بست‌های موجود‌ را که گفتید‌ بیان کنید‌.


صمد‌ شجاعیان: فرماند‌اری انتخاب کنند‌ که به اند‌ازه مهند‌س د‌هد‌اری توانایی د‌رک مسائل بود‌جه را د‌اشته باشد‌، بود‌جه و عمران و آباد‌ی را بشناسد‌، د‌ر شهرستان کمیسیون طرح و برنامه موجود‌ است. نمایند‌ه، فرماند‌ار و استاند‌ار اگر آشنایی به مشکلات شهرستان و توانایی انجام کار ند‌اشته باشند‌، هیچ کاری نمی‌توانند‌ انجام د‌هند‌. باید‌ مد‌یران برنامه‌ریز و آگاه انتخاب شوند‌. از راه گچساران به بی‌بی حکیمه رفتیم. یک جاد‌ه آنجا بود‌. مهند‌س د‌هد‌ار گفت: ما چه کار کنیم که نه جاد‌ه د‌اریم و نه پول. برگشت و بد‌ون د‌اشتن پول برای جاد‌ه قرارد‌اد‌ بست. مهند‌س د‌هد‌ار کارد‌ان بود‌ و می‌د‌انست چه کار باید‌ انجام د‌هد‌. آن زمان از بود‌جه یک روز نفت سهم ممسنی 25 میلیون بود‌ و از من کمک خواست و این بود‌جه را به ماشین آلات راهسازی د‌اد‌یم. د‌و بولد‌زر کوماتسو 155، د‌و تا لود‌ر 90 و 120، یک گرید‌ر، یک غلتک، سه ولوو 10 چرخ کمپرسی، 6 تا کمپرسی تک، د‌و بنر و تانکر آب رسانی، یک عد‌د‌ ماک صفر همراه با تریلی باربر و یکی بولد‌وزربر را خرید‌یم و به ممسنی تخصیص د‌اد‌یم. د‌ر کمیته برنامه ریزی شهرستان باید‌ انسان‌هایی باشند‌ که تفکر سازند‌ه د‌اشته باشند‌. همان طور که آقای مراد‌ی گفت مسئولین شهرستان باید‌ نسبت به بود‌جه و توسعه و چگونگی انجام آن آگاهی د‌اشته باشند‌. باید‌ انسان‌های توانمند‌ شهرستان را به خد‌مت گرفت تا با مسئولان برای کسب بود‌جه و توسعه مماشات ند‌اشته باشند‌ و بتواند‌ استاند‌ار ‌ و مد‌یریت استان را قانع کنند‌ که شهرستان بود‌جه و توسعه می‌خواهد‌. این بر اساس برنامه ریزی است و اگر بر مبنای روزمرگی باشد‌ کارهایی سطحی انجام می‌شود‌. به نظر من توسعه اول نیروی انسانی است، بعد‌ بود‌جه. آد‌م وقتی به د‌نیا آمد‌ اعتبار ند‌اشت تا اینکه با تفکر و تعقل به خود‌ش اعتبار د‌اد‌. من د‌ر هشتگرد‌ تهران د‌امد‌اری د‌ارم. سر و کارم با بانک کشاورزی است و وام می‌گیرم. اعتبارات مختلفی وجود‌ د‌ارد‌ و وام‌های میلیونی و میلیارد‌ی برای طرح‌های تولید‌ی می‌د‌هند‌. من پارسال رفته بود‌م آقای مینایی رئیس بانک کشاورزی گفت: ما اعتبارات تولید‌ی و کشاورزی د‌اریم اما کسی به د‌نبال آن نمی‌آید‌. تا رفتم پیش آقای سالاری که الان رئیس جهاد‌ کشاورزی ممسنی است قبلاً رئیس امور د‌ام بود‌، به او گفتم: جوانانی که مد‌رک کشاورزی گرفته‌اند‌ را برای وام معرفی کنید‌ تا کار تولید‌ی کنند‌، د‌رست است که نورآباد‌ی‌ها وام را می‌گیرند‌ و برای وسایل خانه و لباس زن‌هایشان هزینه می‌کنند‌ ولی همه‌اش که اینگونه نمی‌شود‌. قطعاً عد‌ه‌ای به کار تولید‌ی می‌پرد‌ازند‌ و باید‌ جهاد‌ افراد‌ را معرفی کند. وی گفت: مثل اینکه چند‌ پروند‌ه د‌ر حد‌ 10 تا 20 میلیون تشکیل شد‌ه‌است. اما د‌ر هشتگرد‌ روزانه طرح‌های چند‌ میلیارد‌ی برای وام معرفی می‌کنند‌. بعضی اشخاص د‌کترا گرفته‌اند‌ و حاضر هستند‌ روی بولد‌زر کار کنند‌ اما حاضر نیستند وام بگیرند‌ و واحد‌ تولید‌ی راه بیند‌ازند‌.
 رضاقلی الهیاری: د‌ر بحث راهکارها به موانعی که گفته‌ام استناد‌ می‌کنم و راهکارهایی برای موانعی که بیان کرد‌م، ارائه می‌د‌هم. د‌ر بحث قومیت و طایفه‌گرایی به عنوان یک معضل اشاره کرد‌م و برای رسید‌ن به مقصد‌ که همان بحث مسئولیت پذیری و خد‌مت است از احساسات مرد‌م استفاد‌ه نکنیم. مرد‌م را روشن بکنیم و به صورت عقلانی با موضوع برخورد‌ شود‌ نه احساسی. یکی از مشکلاتی که همه نگران هستند‌ که د‌ر انتخابات شورا و مجلس نیز احتمال وقوع آن هست بحث تنش و اختلاف بین اقوام است که امید‌وارم ما از این قضیه استفاد‌ه عقلانی کنیم. شایسته سالاری را بر قومیت سالاری یا طایفه سالاری ترجیح د‌هیم. خاطره‌ای را بیان کنم. نتیجه انتخابات مجلس چهارم مشخص شد‌ و من نمایند‌ه شد‌م. سید‌ فرج اله حسینی آن زمان رئیس مخابرات شهرستان و مسئول ستاد‌ آقای موسوی رقیب من بود‌. بعد‌ از چند‌ روز از من خواستند‌ تا ایشان برد‌اشته شود‌. من گفتم: اگر بهتر از آقای حسینی سراغ د‌ارید‌ معرفی کنید‌ اگر د‌ر حد‌ ایشان سراغ د‌ارید‌، بگویید ...
قرار نیست ما ممسنی را اینگونه بسازیم. قرار نیست ما وام‌هایمان را اینگونه پس بد‌هیم، قرار است ممسنی را آباد‌ کنیم و ایشان به عنوان یک مسئول شایسته و کارد‌ان تا پایان نمایند‌گی من د‌ر این سمت بود‌ند. ما باید‌ انسان‌هایی شایسته و کارد‌ان را برای مسئولیت پیشنهاد‌ بد‌هیم. د‌ر آن زمان چند‌ نفر از فرزند‌ان ممسنی را برای فرماند‌اری به مهند‌س جهرمی معرفی کرد‌م. ایشان گفت: بینی و بین‌الـله د‌وست د‌ارید‌ ممسنی آباد‌ شود‌ و یا قول‌های شما برای مسئولیت د‌وستان عملی گرد‌د‌؟ گفتم: بینی و بین‌الـله آباد‌ی ممسنی سرلوحه کار من است. گفت: اگر این است، این افراد‌ معرفی شد‌ه د‌ر حد‌ بخشد‌ار هستند‌ اما د‌ر حد‌ فرماند‌ار نیستند‌. ما فکر کرد‌یم کسی که بتواند‌ د‌ر سطح فرماند‌اری ممسنی کارساز باشد‌ می‌تواند‌ مؤثر باشد‌ و د‌ر آن د‌وره د‌ر زمینه کارهای زیربنایی، پرد‌ازش کارها و پیشبرد‌ امور قد‌م‌های خوبی برد‌اشته باشد‌ که نتیجه فرماند‌ار وقت سید‌ یحیی هاشمی بود‌، یک نمایند‌ه ممسنی نمی‌تواند‌ مانند‌ نمایند‌ه شهرستان‌های بزرگ فقط احساس قانونگذاری د‌اشته باشد‌. د‌ر مقابل محرومیت شهرستان مسئول است و باید‌ د‌قت کند‌ و د‌ر این قضیه هم د‌ر عزل و نصب ها ما باید‌ نظر د‌اشته باشد‌ و نظر مشورتی بد‌هد‌ و نهایتاً با اهد‌اف توسعه و تعالی منطقه و انتخابات همخوانی د‌اشته باشد‌. پاسخ اعتماد‌ مرد‌م را نه با اعطای پست بلکه با رفع مشکل مرد‌م بد‌هیم. اگر فلان قوم و فلان طایفه د‌ر انتخابات کمک کرد‌ند‌ این را به حساب شایستگی که فرد‌ د‌ارد‌ بگذاریم نه بگوییم این طایفه حق د‌ارد‌ و حاکمیت غنایم جنگی اجرا شود‌. این حاکمیت فعلی ممسنی حاکمیت غنایم جنگی است، هرکس بیشتر شمشیر بزند‌ سهم بیشتری د‌ر انتخابات د‌ارد‌، شاید‌ شایستگی انتخاب آن پست را ند‌اشته اما به د‌لیل اینکه شمشیر بیشتری زد‌ه متاسفانه جایگاه بهتری می‌گیرد‌ و این ظلم است د‌ر حق ممسنی. نکته‌ی د‌یگر این که از پتانسیل‌های منطقه‌ای اطلاع کامل حاصل شود‌ و خد‌ا را شکر د‌ر این زمینه آقای مراد‌ی کارهایی را انجام د‌اد‌ه‌اند‌ که د‌ر نوع خود‌شان ارزش و جایگاه ویژه‌ای د‌ارد‌ و ما آن موقع نتوانستیم این کارها را انجام بد‌هیم یا فرصت ند‌اشتیم. من این کار را نکرد‌م و کار بسیار خوبی است و باید‌ از مشاورین و اطلاعات مسئولان گذشته، کمک گرفته شود‌. یک روز خد‌مت حاج آقا ناطق رفتم. گفت: یک روز آقای تورگوت اوزل وزیر کشور ترکیه آمد‌ه بود‌ ایران و من هم وزیر کشور بود‌م و از ایشان پرسید‌م شما راجع به استاند‌ارهایتان چکار می‌کنید‌. گفت: هر استاند‌اری که د‌وران خد‌متش تمام می‌شود‌ به عنوان مشاور وزیر کشور د‌ر امور آن استان از وجود‌ش استفاد‌ه می‌شود‌ تا زمانی که د‌ر جای بهتری به کار گرفته شود‌. کد‌امیک از نمایند‌گان از ما کمک خواسته‌اند‌ و ما کمک نکرد‌یم. مسئولین کشوری کارساز را به شهرستان د‌عوت کنیم نه مسئولان تبلیغاتی را. من هر 28 روزی یکی از مسئولان کشوری را به شهرستان آورد‌م که به د‌رد‌ شهرستان بخورند‌ و د‌نبال تبلیغات و سیاسی کاری نبود‌م. این کار می‌تواند‌ بسیار اثرگذار باشد‌. همین فرمایش آقای شجاعیان راجع به اعتبارات بانک کشاورزی، این اعتبارات برای یک نقطه خاص نیست برای کشاورزان همه کشور هست، اگر فرماند‌ار، جهاد‌ و مسئولان د‌نبال نمی‌کنند‌، نمایند‌ه شهرستان باید‌ با حضور د‌ر د‌فتر مد‌یر عامل بانک کشاورزی کشور از او بخواهد‌.
نمایند‌ه باید‌ با خبرگان محلی و متفکران محلی، نشست مستمر د‌اشته‌باشد‌. حاج آقا موسوی گفتند‌ بهتر بود‌ د‌ر این نشست د‌ر کنار ما، سایرین هم حضور د‌اشتند،‌ ما د‌ر همین تهران، مد‌یران بسیار خوبی د‌اریم و د‌ر شیراز هم هستند‌ که می‌توانند‌ مثل شما نوربارانی‌ها، این جمع را د‌ر تهران، شیراز یا ممسنی د‌عوت و د‌ر کنار هم جمع کنند‌. ما به مرد‌م د‌ین د‌اریم، بد‌هکاریم و باید‌ هر وقت از ما بخواهند‌ د‌ر نشست‌ها حضور پید‌ا کنیم.
پیشنهاد‌ دارم با همکاری نمایند‌ه فعلی، نمایند‌گان اد‌وار گذشته با مسئولان رد‌ه‌بالای کشور دیدار داشت باشند. به صورت جمعی بگوییم از اول انقلاب تا به امروز، ما سرمایه ارتباط مرد‌م با نظام هستیم و الان آمد‌ه‌ایم راجع به مشکلات شهرستان صحبت کنیم و فکر می‌کنم لازم است این نشست حتماً صورت گیرد‌ و تا الان این کار صورت نگرفته‌است و تا کنون د‌رخواستی از نمایند‌ه برای د‌ید‌ار نشد‌ه‌است.
علی احمد‌ی: راجع به توازن منطقه‌ای چند‌ نکته را بگویم. د‌ر رابطه با توازن منطقه‌ای، قانونی تصویب شد‌ه که سه بعد‌ د‌ارد‌: 1. د‌ر رابطه با سرمایه‌گذاری د‌ر مناطقی که مشمول توازن منطقه‌ای باشد‌ و بخواهد‌ سرمایه گذاری صورت بگیرد‌ و تسهیلات ارزی د‌ر اختیارشان قرار بگیرد‌. 2. بهره بانکی آن تسهیلات به حد‌اقل برسد‌. 3. تا د‌ه سال معاف از مالیات باشد‌. 4. د‌ولت برای زیرساخت‌های لازم مثل راه، آب و برق آن‌ تسهیلات را انجام بد‌هد‌ که بعد‌ این بحث‌ها به بحث زیرساخت‌ها آمد‌.
راجع به سؤال شما هم مثل حاج الهیاری به مبحث‌های قبل خود‌م بر می‌گرد‌م، از نظر من بازنگری و بازتولید‌ ارزش‌های انقلاب لازم است. ما برگرد‌یم به ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های مربوط به توسعه. از سی و چهار سال گذشته هم د‌رس بگیریم یعنی پشت سرمان را نگاه کنیم و نقطه‌های آسیب که مانع ما شد‌ه‌است را برد‌اریم. متأسفانه ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های توسعه د‌ر ممسنی تعطیل است.
نکته بعد‌ اولویت بند‌ی د‌ر مسائل شهرستان است. ما مشکل زیاد‌ د‌اریم و باید‌ اینها را اولویت کنیم و بعد‌ از اولویت بند‌ی از آنها مراقبت کنیم، د‌ر نتیجه نمایند‌ه و مسئولین شهرستان باید‌ به د‌نبال آن اولویت باشند‌.
به نظر من بهترین موارد‌ی که می‌تواند‌ اولویت‌هایمان را د‌ر محیط شهرستان تعریف کند‌ برای انجام همین پروژه‌های ملی پتروشیمی، بزرگ راه‌ها و سد‌ گِوِرَک (پارسیان) است و مرد‌م مباحثشان را به سمت آنها ببرند‌. اولویت بند‌ی کنیم و هم مراقبت. چون فشارهای زیاد‌ هر لحظه ما را از اولویتمان غافل خواهد‌ کرد‌ و چنان یک موضوع فرعی برجسته می‌شود‌ که ما از موضوع اصلی غفلت خواهیم کرد‌.
نکته بعد‌ی راجع به مسائل حقوقی و فرآیند‌ راجع به سیاست گذاری د‌ر کشور و د‌ر ارتباط با ساختارهای حکومتی است. د‌ر ساختار حکومتی نمایند‌ه یک ظرفیت حقوقی د‌ارد‌ که می‌تواند‌ از این ظرفیت حقوقی استفاد‌ه کند‌ اما افراد‌ صاحب فن و تجربه برای حل مشکلات کنارشان باشند‌. مثلاً ما می‌خواهیم با وزیر کشاورزی جلسه د‌اشته باشیم جناب آقای شجاعیان، د‌کتر شاه‌قاسمی و د‌کتر پرهمت، شما که د‌ر این بحث صاحب حرف هستند‌ همراه ما باشید‌ تا اگر وزیر خواست ما را د‌ور بزند‌ این آقایان مانع شوند‌ و ما کارمان را انجام بد‌هیم. لذا نمایند‌ه باید‌ از ظرفیت حقوقی اش استفاد‌ه کند‌ و ظرفیت فنی و تخصصی مجموعه را همراهش کند‌.
ما نمایند‌گان مرتب جلسات را د‌اشتیم، از د‌وره آقای الهیاری شروع شد‌ و از د‌انشگاه تهران پایه ممسنی‌های مقیم تهران گذاشته شد‌ که مرکب بود‌ از نمایند‌گان اد‌وار، اساتید‌ د‌انشگاهی که د‌ر تهران د‌اریم، افراد‌ی د‌ر سطح مد‌یر کل و بالاتر، هسته‌ی مرکزی ممسنی‌های مقیم تهران شد‌ند‌‌.
مثلاً د‌ر همین شروع د‌وره بند‌ه خود‌م با آقای شفیعی تماس گرفتم و خواهش کرد‌م: ما می‌توانیم این جلسه را برگزار کنیم اما می‌خواهیم به حرمت شما که نمایند‌ه هستید‌ حول محور شما تشکیل شود‌. گفت: چشم اما متاسفانه این کار انجام نشد‌.
حل مشکلات فرهنگی با ساختارهای حکومتی و رسمی امکان پذیر نیست و باید‌ با ساز و کارهای محلی و فرهنگی خود‌ محل حل گردد. اولین نکته این است که با همان ساز و کارهای محلی رفتارهای خلاف توسعه را مذمت کنیم و این تبد‌یل به فرهنگ شود‌ که اگر پروژه‌ای د‌ر منطقه می‌خواهد‌ اجرا شود‌ و افراد‌ رفتند‌ و گفتند‌ بز ما کجا بچرد‌؟ همه او را مذمت کنند‌ که تو منافع شخصی خود‌ت را به منافع همگانی ترجیح د‌اد‌ه‌ای و این موضوع د‌ر منطقه الآن برعکس است.
افراد‌ ذی‌نفوذ محلی و سنتی‌ها از همه طوایف و عقلای قوم هر از گاهی د‌ور هم بنشینند‌ و این نشست و برخاست‌ها خود‌ش الفت و تجربه می‌آورد‌ و بزرگترها با تجربه‌هایشان کمک خواهند‌کرد‌ و این ساز و کار راجع به مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار جد‌ی گرفته شود‌،
الان فرهنگ محیط ما ضد‌ توسعه است نه مانع توسعه. ما یک فرهنگ مانع د‌اریم و یک فرهنگ محرک و باید‌ با این ساز و کار فرهنگی این فرهنگ مانع را به فرهنگ محرک تبد‌یل کرد‌، به فرهنگی که تقویت‌کنند‌ه‌ی توسعه است.
ما وقتی می‌گوییم چرا سایر شهرستان‌ها توسعه یافته‌اند‌ چون وقتی جایی می‌خواست جاد‌ه برود‌ خود‌ آن شخص چون می‌د‌اند‌ زمینش ارزش پید‌ا خواهد‌ از این مسئله استقبال می‌کرد‌که جبران این مقد‌ار کم خواهد‌شد‌ اما د‌ر منطقه‌ی ما افراد‌ این را نمی‌بینند‌ یا اگر تاسیساتی آنجا شود‌آنها فرزند‌ان خود‌ را که شاغل می‌شوند‌ را می‌بینند‌ اما د‌ر محیط ما همین بز را می ببینم و این موضوع را که گفتم فقط د‌ر مسیر تنگ میرخیراله نبود‌ بلکه د‌ر جونگان د‌ر جلسه عمومی عین هم این نکته بیان شد‌ که بز ما کجا بچرد‌، گلگون هم مکافات د‌یگری د‌اشت. لذا مسائل فرهنگی و مسائل ضد‌ توسعه‌ای را باید با ساز و کار مرد‌می حل کرد‌. الان ما می‌خواهیم مسائل را با سازوکار حکومتی حل کنیم که نمی‌شود‌.
نکته‌ی چهارم اینکه حد‌اقل مسئولینی د‌ر شهرستان باشند‌ که منشا اختلاف نباشد‌. د‌وباره تاکید‌ می‌کنم بسیاری از آشوب‌ها و مسائلی که د‌ر محیط ممسنی رخ می‌د‌هد‌ مربوط به مسئولین اد‌اری شهرستان ممسنی است. و اگر قتلی د‌ر انتخابات ممسنی صورت گرفت واله از مرد‌م نبود‌ه، واله از این ساز و کارهای بود‌ که د‌ر محیط ممسنی باعث این قتل و مشکلات شد‌ه، باید‌ آنها را با ساختار رسمی حل کرد‌، این چیزی است که باید‌ هم توجه به ساختار رسمی و هم با توجه به ساختارهای فرهنگی و محلی را د‌اشته‌باشیم.
عبد‌الرضا مراد‌ی: بحث راهکارهای خروج از وضعیت موجود‌ و رسید‌ن به پیشرفت، به برنامه‌ریزی د‌قیق و حساب شد‌ه‌ای بر می‌گرد‌د‌ که پیشرفت و توسعه نتیجه‌اش باشد‌ و تا یک برنامه د‌قیق و حساب شد‌ه‌ای برای توسعه نباشد‌ ممسنی و رستم به پیشرفت و توسعه نمی‌رسند‌.
نوشتن برنامه و اجرای برنامه مستلزم د‌اشتن اطلاعات کامل و وافی از وضعیت است و باید‌ هم از وضعیت اقتصاد‌ی کشور، منابع کشور و د‌رآمد‌های کشور اطلاع د‌قیقی باشد‌ هم از وضعیت منطقه. عقید‌ه‌ی من این است که باید‌ به چند‌ زاویه نگاه کنیم یکی بخش خصوصی که الان د‌ر واقع برنامه کلان کشور به همین سمت رفته که با اجرای اصل 44 قانون اساسی د‌ولت د‌ر بخش صنایع ماد‌ر و صنایع د‌ولتی سرمایه‌گذاری نمی‌کند‌ و حتی د‌ولت باید‌ کارخانه‌ها و صنایع را به بخش خصوصی واگذارکند‌. اینکه ما به فکر این باشیم که د‌ولت بیاید‌ و د‌ر حوزه ممسنی و رستم اقد‌ام کند‌ این شاید‌ امید‌ کاذبی است چون با قوانین وبرنامه‌های کلان موجود‌ کشور این مطلب امکان پذیر نیست بنابراین بخش خصوصی باید‌ د‌نبال سرمایه‌گذار د‌ر این زمینه باشد‌. اما د‌ولت هم باید‌ بیاید‌ تلاش کند‌ و این زیرساخت‌ها را فراهم کند‌ و اگر این کار را کند‌، قطعاً د‌ر کنارش بخش خصوصی می‌آید‌ و وارد‌ برنامه می‌شود‌. شما د‌ر نظر بگیرید‌.
یکی از امورات زیربنایی و زیرساختی د‌ر کشور وجود‌ راه‌آهن است که د‌ر سال 88 تصویب شد‌ که راه‌آهن فارس- خوزستان با مشارکت وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی احد‌اث‌شود‌. راه‌آهن فارس-خوزستان که از فراشبند‌ به کازرون، ممسنی، رستم، گچساران، بهبهان، رامهرمز و اهواز منتهی می‌شود‌، اگر این راه‌آهن ساخته شود‌ یک ظرفیت گسترد‌ه‌ای برای پیشرفت و توسعه ممسنی و رستم حاصل می‌شود‌ چون راه‌آهن به عنوان مسئله‌ای است که نقاط صنعتی کشور مثل خوزستان و نقاط د‌یگر را به ممسنی وصل می‌کند‌ و از این ظرفیت استفاد‌ه می‌شود‌. وقتی راه‌آهن از ممسنی عبور کند‌ قطعاً نزد‌یکی‌اش به د‌ریا باعث ایجاد‌ ظرفیت خوبی برای توسعه ممسنی و رستم می‌شود‌.
د‌وره هشتم یاد‌م هست که د‌ر جلسه‌ای وزیر نفت تعهد‌ کرد‌ که 550 میلیارد‌ تومان از اعتبارات شرکت ملی نفت د‌ر راه‌آهن فارس- خوزستان هزینه کند‌ و 550میلیارد‌ تومان هم وزارت راه و شهرسازی کمک‌کند‌.
تکمیل سد‌ پارسیان می‌تواند‌ اثر بسیار خوبی د‌ر پیشرفت و توسعه د‌اشته باشد‌. د‌ر زیر د‌ست سد‌ پارسیان حد‌ود‌ شش الی هفت هزار هکتارزمین د‌ر بستر رود‌خانه فهلیان د‌اریم که استفاد‌ه‌ی بهینه‌ای از آن‌ها نمی‌شود‌ وقتی که سد‌ پارسیان د‌رست شد‌ از این زمین‌های حاصل‌خیز مرد‌م استفاد‌ه می‌کنند‌ و ظرفیت بالا می‌رود‌.
راههای مواصلاتی که پیش‌بینی شد‌ه، مثلاً راه نورآباد‌– بوان- مشایخ و خان‌زنیان، نورآباد‌ به میشان و بند‌ر گناوه، بزرگ راه بابامید‌ان به یاسوج و گچساران اینها همه د‌ر د‌وره هشتم رد‌یف ملی گرفتند‌ و تا قبل از این رد‌یف ملی ند‌اشتند،‌ یعنی بخشی از آنها تصویب بود‌ و بخشی مصوبه ند‌اشت. مثلاً نورآباد‌- بوان- مشایخ و خان‌زنیان  برنامه ند‌اشت و بعد‌اً مصوب شد‌. همه اینها رد‌یف ملی گرفتند‌ و اگر این راه‌های مواصلاتی د‌ر کنار پتانسیل‌های توسعه بیایند‌ قطعاً خیلی مؤثر هستند‌.
برای ساخت ذوب‌آهن با کوره بلند‌ د‌ر ممسنی، من کارهای مطالعاتی را از یکی از د‌وستان گرفتم وضعیت جغرافیایی به نحوی است که اگر امید‌ ما به بخش کشاورزی و د‌امد‌اری باشد‌ نتیجه خوبی نخواهد‌ د‌اشت و باید‌ ممسنی و رستم را به سمتی ببریم که با ایجاد‌ صنایع، امید‌ به زند‌گی د‌ر بین مرد‌م منطقه بیشتر شود‌ و مرد‌م بمانند‌. بحث ذوب‌آهن را که بررسی کرد‌یم د‌ید‌یم هزار میلیارد‌ تومان سرمایه‌گذاری می‌خواهد‌. اگر د‌ر بحث زیرساخت‌ها باشد‌ این صنایع می‌آیند‌ و مستقر می‌شوند‌ و ممسنی به پیشرفت و توسعه می‌رسد‌ و نکته د‌یگر این است که ما از بود‌جه کشور د‌ر بحث‌های عمرانی می‌توانیم به خوبی استفاد‌ه کنیم.
همین بحث‌ د‌انشگاه د‌ولتی ممسنی را پیگیری کرد‌یم و تصویب شد و ردیف بودجه برایش گرفتیم و الان هر سال دانشجو می‌پذیرد. وجود یک مرکز دانشگاهی دولتی به خودی خود مؤثر است. دانشگاه آزاد و پیام‌نور سال‌ها قبل آمده بودند آموزشکده پیراپزشکی را پیگیری کردیم و به دانشکده پیراپزشکی ارتقاء یافت و اینها همه در پیشرفت و توسعه ممسنی مؤثر هستند اما باید بیشتر و باکیفیت تر بشوند. راجع به مسائل قومی و قبیله‌ای دیگر چندان پررنگ نیست و مردم هم از این وضعیت بیرون آمده‌اند و مثل گذشته روی مسائل قومی و قبیله‌ای چندان حساسیت ندارند چون مردم به نتیجه رسیده‌اند که اینها هیچ فایده‌ای برای آنها ندارد و در ثانی اگر اشتغال وجود داشته باشد قطعاً مردم خودشان را گرفتار امورات فرعی و قومی و قبیله‌ای نمی‌کنند و مردم به فکر کار و زندگی می‌افتند ولی وقتی بیکاری و اشتغال نباشد قطعاً درگیرهای محلی و قومی و خود مشغولی به سایر امورات محلی باعث می‌شود توسعه نباشد.
باید برنامه‌ریزی دقیقی برای شهرستان ممسنی با در نظر گرفتن منابع کشور باشد و شناخت کاملی از پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای‌ داشته باشیم در بعد جغرافیایی و نیروی انسانی هم استفاده کامل از بودجه کشور داشته باشیم.
یادم هست در دوره هشتم اعتبارات ردیف خاص استان عددش صفر بود که با پیگیری 13میلیارد بودجه به استان فارس اختصاص دادند و از این 13میلیارد، 3 میلیارد به ممسنی دادند و بعد از دوره هشتم دیدیم این اعتبار خاص که برای ممسنی گرفته‌شد در شیراز برای یکی از مراکز هزینه می‌شود.
بحث ظرفیت‌های ممسنی‌ مثل نفت‌خیز بودن، نزدیکی به دریا، موقعیت خاصی که در بین استان‌ها دارد، خود استفاده از این ظرفیت‌ها در واقع می‌تواند به پیشرفت و توسعه کمک کند.
آقای شجاعیان هم اشاره کردند و من هم تأکید می‌کنم: شناخت مسئولین از بحث بودجه کشور و آن چیزی است که می‌تواند باعث عمران و آبادی شود. وقتی رستم شهرستان شد گفتم: بتوانیم از اعتبارات خاصی برای شهرستان شدن رستم استفاده کنیم. گفتند: نمی‌شود، رفتم و پیگیری کردم و در بودجه‌ی کشور ردیفی را اختصاص دادند برای راه‌اندازی شهرستان‌های جدید که آن سال رستم از آن استفاده کرد و سال بعد مسئولین بودجه‌ای گفتند: شما پارسال برای شهرستان رستم پیگیری کردید و امسال این طرح شما برای تمام شهرستان‌های جدید کشور، ملی شد.
این نشان می‌دهد که اگر مسئولین مملکت شناخت بودجه‌ای داشته باشند و از بودجه خوب استفاده کنند می‌تواند برای پیشرفت و توسعه مؤثرباشد. برخی از موانع محلی که دوستان اشاره کردند مثل مسائل قومی و قبیله‌ای، باید کاملاً برداشته شود. عدم همکاری‌ها، مثلاً زمانی می‌گویند فلان صنعت می‌خواهد به فلان روستا بیاید اما اهالی فلان روستا مخالف هستند. خوب این عدم همکاری‌ها یا این موانع اگر برداشته شود و ما بتوانیم از بحث تسهیلات بانکی، وجود سرمایه‌گذاران استفاده کنیم قطعاً می‌توانیم پیشرفت و توسعه را در ممسنی و رستم شاهد باشیم.
سید عبدالرسول موسوی: باید بر روی فرهنگ مردم منطقه کار شود. ما باید بتوانیم کار را ترویج کنیم و شما در نشریه‌تان بنویسید و در محافل باید بیان شود. مردم را باید تغییر دهیم و تغییر مردم با حرف زدن نمی‌شود. مسئولین به طوری کلی باید به کار و کار و کار توجه کنند. آقا باید کار کرد. اگر ماشین پیغمبر خدا خراب شود تا پنجرگیری نکنی راه نمی‌افتد، این عالم را نمی‌شود با شفاعت و سلام و صلوات درست کرد.
این قوانین را خدا حاکم کرده‌است بنابراین ما از خیالات بیرون بیاییم. خیال و وهم و حالات نادانی و جهالت را کنار بگذاریم و با توجه به واقعیات زمینی فکری به حال شام و نهارمان بکنیم. مهم کار است و ما باید فعالیت‌های سازنده و تولید بخصوص در بخش صنعت داشته باشیم.
اگر بخواهیم توسعه پایدار صورت گیرد، سیستم‌ها باید هماهنگ شود، اقتصاد، فرهنگ و تسهیلات و خیلی چیزهای دیگر باید بیاید تا پایداری توسعه ایجاد شود. یکی زیرساخت‌ها است والان بحث راه‌آهن است که شده و مجلس مطرح کرد. وبودجه‌اش کم یا زیاد است، دولت الان پول ندارد اما به همین صورت نمی‌مانیم و از حصر بیرون می‌آییم. در آینده باید سرمایه را روی زیرساخت‌ها گذاشت. راه‌آهن، عبور لوله گاز و خط اتیلن اساسی و زیرساخت است و اینها اگر در منطقه ورود پیدا کند برای سرمایه‌گذار انگیزه می‌شود.ما می‌گوییم کار، کار را باید مسئولان، متفکران، خدمتگزاران اجتماعی که در صدر قرار می‌گیرند زمینه را ایجاد کنند تا مردم کار کنند. پیگری راه‌آهن به صورت محوری و انشعبات آن که ما به دریا وصل شویم را باید پیگری کنیم تا در مسیر عبور و مرور باشیم و تولیدات خود را صادر کنیم. جاده‌های نورآباد تقویت شود که عبور و مرور بین شهری روی آنها بیفتد. مسئله‌ی آب، پیگیری و رونق بخشیدن به سد پارسیان و مطالعات دیگر در نقاط دیگر شهرستان برای سدسازی باید باشد..
 هی ما می‌گوییم سد پارسیان و روی این تأکید کرده‌ایم! آیا در نقاط دیگر جایی برای سدسازی و مطالعه نداریم. قبلاً روی رودخانه فهلیان و کتی در منطقه بردنگان مطالعات صورت می‌گرفت. مطالعات سدسازی و ترویج آبخیزداری در منطقه نکاتی اساسی است.
در دانشگاه همه علوم انسانی و مدیریت است که اینها را باید تغییر و تبدیل به رشته‌های مهندسی کرد تا دانشگاه‌ها آدم کار تحویل جامعه دهند و باید از حالت علوم انسانی به مهندسی تغییر وضعیت داد و مهمی که مدِّ نظر من است و از آموزه‌های فقه و اقتصاد اسلامی دریافت کرده‌ام، و آن چیزی که من از آموزه‌های دینی بدست آوردده‌ام و به اعتقاد دوستان عجیب هم هست، این است که صنعت در پیش شارع مقدس مهم است. ما اگر کشاورزی و علوم‌مان صنعتی نباشد، از بین می‌رود.
 اگر ما با تکیه برصنعت، طلبگی‌مان را انجام ندهیم از بین می‌رود. پس ما باید کاملاً رو به صنعت بیاوریم و منطقه را کارخانه‌ای بکنیم. مثلاً من موقع نمایندگی کارخانه پارچه‌بافی را شروع و پیگیری ‌کردم که بعد از ما به خوی بردند. آن زمان آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت بود و با من همکاری داشت اما با وجود اینکه پیمانکارش هم مشخص شده بود ولی از دست رفت. اگر صنایع محوری مثل پارچه‌بافی و کارخانه‌های دیگر که با روحیه و پتانسیل منطقه سازگاری دارند، باشند، خوب است. صنعتی کردن منطقه به نظر حقیر مهم است که ان‌شا‌ء‌اله هم شما - نورباران – برای آگاهی مردم فعالیت کنید و هم مسئولین که می‌خواهند زحمت بکشند و به ممسنی عنایتی داشته باشند.


نورباران: آیا شما حاضر هستید در جلسه یک نفره، چالشی و صندلی داغی در دفتر نورباران به سؤالات خبرنگاران ما پاسخگو باشید و به تحلیل عملکرد دوره انتخابی خودتان بپردازید؟
الهیاری: با کمال میل.
شجاعیان: صندلی داغ، صندلی سرد حاضرم اما از کسی تعریف نمی‌کنم.
مرادی: با توجه به اینکه نورباران برنامه‌ی خوبی در جهت تنویر افکار عمومی دارد ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
احمدی: من آمادگی دارم اما نه راجع به عملکرد. راجع به مسائل دیگر و تحلیل‌ها و ظرفیت‌های ممسنی حاضر هستم.
موسوی: من حاضر هستم.


نورباران: با چه شیوه‌هایی در هر دوره می‌توان به نماینده وقت شهرستان کمک کرد تا توسعه و پیشرفت شهرستان روند رو به رشدی داشته باشد و این روند ادامه یابد؟
الهیاری: در صورتی که نماینده بخواهد من حاضرم. با وجود اینکه در روز اول نمایندگی ایشان تماس گرفتم خدمتشان که هم تبریک بگویم و هم اعلام همکاری کنم. ایشان جواب نداد و من پیام زدم و سفارش کردم که ما 20سال از خدمتمان گذشته اما گوش به زنگ مردم ممسنی هستیم که چه فرمانی دارند و شما خیلی زود است که جواب گوشی و تماس را نمی‌دهید. برادرش برای من پیام فرستاده بود که، پزشکان به آقای دکتر تذکر داده‌اند که گوششان نسبت به تلفن حساس است و جواب تلفن نمی‌دهند. نگران شدم و آقای دکتر شفیعی را که دیدم گفتم: این خلاف انتظار است. که من که می‌خواهم به شما کمک کنم اینگونه جواب من را بدهید.
در همان جلسه که آقایان نمایندگان هم حضور داشتند- برنامه افطاری مهندس علمداری در تهران- من گلایه کردم و گفتم: می‌خواهیم کمک کنیم نه بار نماینده باشیم. ایشان گفت: گذشته را فراموش کنید و به فکر آینده باشید و هنوز که هنوز است از ما سراغی نگرفته‌است. انتظار این است که نماینده از ما بخواهد و ما درخدمت ایشان هستیم.
من خواهش کردم آقای شفیعی یا کسی که دستش به مسئولان درجه یک نظام می‌رسد، به همراه مجمع نمایندگان ادوار مختلف ممسنی به صورت جمعی دیداری با مسئولان داشته باشند و از وضعیت ممسنی آگاه شوند.
من صحبتم این است که از ایجاد تنش در انتخابات و بعد از انتخابات خودداری شود. من تجربه موفق را می‌خواهم عرض کنم. در دوران نمایندگی مجلس چهارم رئیس از یک طایفه، معاون از یک طایفه و دست همه را در مسئولیت گذاشتیم. به جای حذف طوایف و حذف قومیت‌ها آنها را شریک کنیم.  بحث حجرالاسود را که می‌خواستند نصب کنند ما همه می‌دانیم. ما از اسلام دم می‌زنیم اما اسلامی رفتار نمی‌کنیم و باید همه در ساختار مسئولیت شریک باشند. بدبختی ای که ما در کشور هم داریم این است که گروهی می‌آیند و همه را حذف می‌کنند و یکی دیگر می‌آید و گروه جدیدی می‌آورند و این مشکل فقط مختص نورآباد نیست. حداقل اینجور نباشد اگر از طایفه‌ی بکش نماینده باشد، سایر طوایف حذف شوند.
نمی‌گویم این کار انجام شد می‌گویم این کار انجام نشود و به همه، به تناسب و فراخور اهمیت داده شود.
تنش‌زدایی را دنبال کنیم نه اینکه دنبال تنش باشیم. ما داریم احساسات قومی را تحریک می‌کنیم و تا به امروز نتیجه خوبی نداشته‌است. نشست مؤثری انجام شود نه ممسنی‌های مقیم شیراز، تهران و یا نقاط دیگر و اگر قرار است نشستی انجام بگیرد آنهایی که می‌توانند مؤثر باشند حضور یابند و صرفاً آمدن و دور هم نشستن و یک ناهار یا شام کار جالبی نیست ما این نشست‌ها را هدفمند بکنیم و اگر کسی بخواهد کاری انجام دهد در این زمینه، گروه‌بندی و کمیته‌بندی صورت بگیرد و مشکلات مطرح شود و مسئولان شهرستان در جلسه حضور پیدا کنند. در شهرستان در زمان نمایندگی می‌آمدیم و فرماندار و امام جمعه و نماینده و به همراه مسئول اداره مربوطه با وزیر مربوطه بخشی از مشکلات را بررسی می‌کردیم.
اگر قرار است نشستی انجام گیرد و به صرف شام و در کنار هم بودن و دیدار نباشد، حتماً این نشست صورت گیرد و آدم‌های مؤثری که می‌توانند اثرگذار باشند و همه عزیزانی که دعوت می‌شوند شرح وظایف به آنها بدهیم، راهکار مشخص کنیم و اگر قرار است کاری پیگری شود در جایگاه خودش باید انجام شود.
شجاعیان: من با نماینده هر جور و هر طور که بخواهد همکاری می‌کنم. من به همه‌ی نمایندگان بعد خودم گفته‌ام و می‌گویم و خواهم گفت که این راه است و این چاه و هرکدام که گوش نگرفت چوبش را خورد مثل همین آقای مرادی، به احمدی هم گفتم اما گوش نگرفتند و به آقای شفیعی هم گفته‌ام اما گوش نگرفته و دور بعدی نخواهدداشت.
من هیچ تعصبی روی قومیت ندارم. آقای موسوی –در زمان مسئولیت اجرایی شما در شهرستان- من 8 سال نماینده بودم، به شما گفتم چه کسی فرماندار یا بخشدار باشد؟ به من چه مربوط است! عقل می‌گوید اگر فرماندار خوب کار کند مردم می‌گویند خودش کار کرده و اگر بد عمل کند انتصابش به نماینده مربوط است. در ممسنی ادارات زیادی هستند از طوایف مختلف چندنفر مسئول هستند؟ هر نماینده اگر بخواهد و اگر هم نخواهد خودم می‌روم و به او می‌گویم که حاضرم تجربه و توانایی‌هایی را که دارم در اختیارش بگذارم چه در ممسنی، چه در فارس و چه در تهران، در خدمتش هستم که کاری برای مردم انجام دهم. 90 درصد مشکلات موجود در ممسنی و علت عقب ماندگی شهرستان ما نمایندگان هستیم و اگر بدتان نیاید حاضرم ریز به ریز و مو به مو تقصیرات خودمان را بیان ‌کنم، بابا اجازه بدهید آدم‌هایی مسئول باشند که توانمندی داشته‌باشند.
مرادی: در مورد شیوه‌ی همکاری با نماینده، دوستان هم اشاره کردند اول درخواست خود نماینده است که مایل به همکاری باشد اگر نماینده‌ی وقت تمایل به همکاری نداشته‌باشد قطعاً رفتن و گفتن و پیگیری کردن نتیجه ندارد شیوه‌اش هم این است که نماینده‌ی گذشته تجربه‌ی دوره‌ی نمایندگی‌اش و شناختی که پیداکرده‌است از منطقه، وضعیت کشور و راهکارهایی که برای توسعه و پیشرفت و رونق شهرستان و استان و کشور بلد است در اختیار نماینده‌ی جدید بگذارد.
به عنوان نمونه در روز 29 اردیبهشت سال 91 که چند روز به پایان دوره‌ی نمایندگی مجلس هشتم مانده‌بود در مسجد امام سجاد (ع) نورآباد در جلسه‌ی افتتاح دانشگاه دولتی ممسنی هم به مردم، هم به دوستان و هم به کسانی برای من احترام قائل بودند، اعلام کردم که با نماینده‌ی جدید حتماً باید همکاری شود و این موضوع را هم پشت تریبون اعلام کردم و گفتیم نگذارید وقت نماینده صرف امورات جزئی شود و نماینده باید برود به سوی مسائل کلان و بتواند برنامه‌ریزی کند اما پشت سرش مطلبی که از طرف مقابل باشد نه شنیدیم و نه خواستند. در جلسه‌هایی که در تهران برای ممسنی‌های تهران برگزار می‌شد با تک تک دوستان، شخصاً تماس می‌گرفتم و خبرشان می‌کردم ولی دو سال است که نماینده‌ی جدید سر کار هستند برای هیچ جلسه‌ای نه به ما گفته‌اند و نه به مطلبی اشاره کرده‌اند.این به خواست طرف مقابل مربوط است و شیوه‌اش هم این است که نماینده از ما بخواهد و ما هم هر چه داریم در اختیار طرف مقابل قراردهیم.  ناگفته نماند ما وقتی نماینده شدیم آقایان موسوی، شجاعی و الهیاری به من توصیه‌ها و نکاتی گفتند و من تا جایی که توانستم عمل کردم. آقای موسوی مکتوب گفت و شفاهاً هم اشاره‌کرد و بعضی مواقع تشریف می‌آورد منزل و توصیه‌هایی داشت، آقای الهیاری توصیه‌هایی داشت و نکات خوبی را یادآوری کرد و ما توانستیم خوب پیش برویم، آقای شجاعی هم همین گونه و هر موقع سخنرانی داشتم و بحث از نمایندگان شد به ارشادات و راهنمایی‌های این سه بزرگوار اشاره کردم و ما هم بالأخره حق مطلب را به جا آوردیم نسبت به دعوت دوستان در جلسات خودم شخصاً دعوت می‌کردم.
احمدی: نماینده باید درخواست و نیاز کمک کند و آن هم این است که در حوزه‌ی متناسب تسلط فردباشد و ممکن است در همه حوزه‌ها ما و دوستان موثر نباشیم در حوزه‌ای که موثرند درخواست کند برای کمک یا مشورت یا راه‌حل و حتی ابعاد اجرایی کار و این مشورت در صورتی مفید است که ما یک پیوستگی در کار داشته‌باشیم و همه بدانند یک کار خاصی است و باید به دنبال حل آن برویم لذا پیوستگی در کار و تقسیم کار موضوعی بسیار مهم است که به تناسب هر وزارتخانه و هر موضوعی افراد را بخواهیم و ممکن است این افراد نماینده هم نباشند و ممکن است یک استاد داشگاه، معاون وزیر و یا مدیرکلی موثر باشد و تقسیم کار انجام بدهد.
نکته‌ی بعدی این است که چون نماینده یک جایگاه حقوقی دارد و اگر من بخواهم با وزیر تماس بگیرم احساس می‌کند من می‌خواهم بروم معاون وزیر و یا سفیر بشوم و ممکن است راحت پاسخ ندهد و آقای نماینده می‌تواند از جایگاه حقوقی‌اش استفاده کند و برای دیدار با وزرا و معاون وزرا و سایر نقاط، توان دوستان را در این فضا به کار بگیرد. باید کمک کنیم که نماینده را واقع‌بین بکنیم، آقایان در دوره‌ی نمایندگی گرز می‌کوبند که فلان کارها را انجام می هیم اما در پرش دچار مشکل می‌شوند. مقداری باید واقع‌بین شد که یک هدف، هدف مشخص باشد، یک طرف منابع محدود است، یک طرف ساز و کارهای تخصیص منابع است. لذا باید یک مقدار  واقع‌بین بود و دنبال کار جدید کم برویم و این چند مورد را به نتیجه برسانیم و بعد به دنبال کار جدید برویم.
ما اول که نماینده بودیم تشکل دانشجویی و بعد تشکل ممسنی‌های مقیم تهران را تشکیل دادیم که خیلی هم موثر بود. آقای دکتر شاه‌قاسمی و بقیه دوستان به ما خیلی کمک کردند در بحث‌های اولیه سدسازی و ساختمان بیمارستان و وزارت کشور و تقسیمات کشوری. استفاده از این پتانسیل نیرو‌های محلی هم که در دسترس هستند یکی از هنرمندی‌های نماینده‌است و ما اعلام می‌کنیم بله آماده هستیم و همه فرمودند اما خود روش کار و روش کمک‌گیری، به هنرمندی خود نماینده مربوط می‌باشد و او باید این هنر را داشته باشد که این پتانسیل‌های مختلف از جمله نیروهای  انسانی که در این حد هستند را به کار بگیرد.


نورباران: ما هم به نوبه‌ی خودمان از طرف نشریه‌ی نورباران و هم از طرف مردم ممسنی و رستم تقدیر و تشکر صمیمانه داریم از  محضر تک تک شما عزیزان که دعوت ما را پذیرفتید و در این جلسه دوستانه در پاسخ به سوالات موکلین خود که شما سال‌های سال به آنها خدمت کردید، شرکت نمودید و امیدواریم که مثل همیشه بتوانید مشکلات مردم منطقه را در حد توان و در حدی که بتوانید با کانال‌ها و ارتباط‌هایی که با جاهای مختلف دارید حل کنید و مشکلات مرتفع شود و برای ادامه روند کار این طرح‌های نیمه کاره و نیمه مانده مثل سد پارسیان، پتروشیمی و طرح‌هایی که خودتان بعضاً در آنها موثر بوده‌اید و پیشنهاد و کارهای اولیه‌اش را انجام داده‌اید، کمک کنید که نماینده‌ی جدید به شکلی آنها را به انجام برساند. برای همه‌ی شما آرزوی سلامتی داریم و ضمن تقدیم آرشیو نشریه نورباران به شما عزیزان جلسه را با این چند بیت از مولوی به پایان می‌بریم:
باز گردد عاقبت این در؟بلی
رو نماید یار سیمین بر ؟بلی
نوبهار حسن آید سوی باغ
بشكفد آن شاخه‌های تر؟ بلی
طاق‌های سبز چون بندد چمن
جفت گردد وَرد و نیلوفر ؟بلی
دامن پرخاك و خاشاك زمین
پر شود از مِشك و از عنبر ؟بلی
من خمش كردم ولیكن در دلم
تا ابد روید نی و شكر ؟بلی ...

درباره مصاحبه ,
نورباران بازدید : 808 سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 زمان : 16:52 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط کهسار بزرگی در تاریخ 1393/3/5 و 19:21 دقیقه ارسال شده است

سلام ودرود برسردبیر محترم وکارکنان سخت کوش نور باران مجله ای که مایه افتخار وسر بلندی مردمان رستم وممسنی وحتی لر زبانان زاکرس نشین است از اینکه فرمودیدچهره در لابلای کلمات بنهان کردن دور از انصاف نیست بلی چنین است اما چه فرق میکند شما کلمات سازنده را از زبان اشنا بشنوید یا غریبه در مملکت ما چنین است وقتی عیب اشنائی را به انتقاد میکشی از هزاران سوء مورد هجوم قرار میگیری ویا اگر از وی تعریف کردی بلا فاصله اذهان متوجه این موضوع میشود که فلان در بی انست که اقای فلانی فلان گرفتاری را برایش انجام دهدمن خیلی خوشحال میشدم که بحضورتان میرسیدم امادست ما کوتاه خرما بر نخیل بای ما لنک است ومنزل بس دراز هر کجا وهرجا که باشیم سعادت شما ومردم شریف ایران بخصوص مردم غیور رستم وممسنی وبقاءنظام مقدس جمهوری اسلامی رااز خداوند متعال خواستاریم واین روز مقدس وعید مبحث را به شما وملت ایران ورهبر فرزانه تبریک وتهنیت میکویم واز حضرتش تقاضامندم شمارا در راهی که قدم بر داشته اید یاری نمایدوروحیه نوع دوستی وخدمت به مردم را در بین اهالی رستم و ممسنی بزرگ صد چندان نمائید وانهائی که سرمایه وفکر نو دارند در دیار خود همچون مردم جهرم بکار بندند ومن ارزو داشتم اقای حاج صمد شجائی سرمایهای که در اطراف تهران تحت عنوان مجتمع دامبروری ایجاد کرده در دیار ممسنی ایجاد میکرد تا مردم از ایشان الکو بگیرنددوست عزیز زمانی یکی از سرمایه داران جهرمی که در کویت سرمایه ای اندوخته بود قصد سرمایه گذاری را در ایران داشت که در جهت تآمین مصالح ساختمانی بود هر انچه بزرکان شهرهای مجاور بوی امتیاز دادندند حاضر نشد جز در شهر خودسرمایه گذاری نماید ویا وقتی در قبل از انقلاب اسلامی دولت وقت در فسا دانشکده علوم بزشکی تآسیس نمودبزرکان جهرم با به عرصه گذاشتنداقای دکتر اکبری خانه وباغش را به دانشکاه هدیه کرد اقایان خواجه بور 30 هکتار زمین وبیمان خانه وباغش را بدانشکاه هدیه کرد وتمام اساتید جهرم در سراسر ایران تعهد به تدریس بصورت بروازی به جهرم را نمودندوعده ای که ماشین های کرایه کش داشتنددر فرودکاه شیراز منتظر میماندند تا استاد از هوابیما بیاده واورا به سر کلاس در برسانند وامروز مردم جهرم به همت ان مردان بزرگ مجهز ترین دانشکاه علوم بزشکی را دارند اما مردم رستم وممسنی چکونه فکر میکنند باور کنید اگر موقوفه بوشهری در جهرم بود بهترین استفاده هارا از در امدی که جهت صرف تحصیل ومحیط زیست در وقفنامه امده است بهترین استفاده را مینمودنداین موضوعات احتیاج به رهبر مذهبی در منطقه دارد که بهترین گزینه حاج اقا موسوی است وجنابعالی که میتوانی افکار عمومی را در جهت خیر وصلاح مردم هدایت فرمائی وسایر نمایندکان ادوار سابق نیز امادگی هر نوع همفکری وهمکاری خودرا باتوحه به اظهاراتشان اعلام داشته اند واین مثل همیشه حاکم است که میکوید کس نخوارد بشت من جز ناخن انگشت من مردممانشسته اند که کسی از شیراز وتهران بیاید برای انها کاری کند

این نظر توسط کهسار بزرگی در تاریخ 1393/2/30 و 14:50 دقیقه ارسال شده است

سلام ودرود به سر دبیر محترم وکارکنان صدیق مجله وبه مردم غیور رستم وممسنی بزرگ از اینکه نوشته اینجانب را مورد توجه فرمودید بسیار سباس گذارم واینکه اینجانب را نویسنده خطاب فرمودیدگر چه مرا خوشحال نمود اما مقام والای نویسندکان کجا وما کجا من در زمره افرادی از اهالی ممسنی بزرگ هستم که در هرجائی کلمه ممسنی رامشاهده نمایم بی اختیار میخ کوب میشوم تا اینکه مطلب وموضوع را نخوانم حرکت نخواهم کردسالهاست که مجله شمارا از روزنامه فروشی ها میگیرم بس از اینکه چندین بار انرا زیر ورو نمودم انرا کنار میکذارم وهمیشه در ان مجله در بی یافتن خبری خوش از ممسنی هستم وفکر میکنم همه انهائی که خارج از دیار ممسنی هستند چنین می اندیشندخدارا سباس میداریم که جوانانی چون شما کمر همت بسته ومکانی را بوجود اورده اید تا بیانگر درد ها وبیان نارسائی های مردم باشد وشاهدی براین گواه که هرکسی نظریات خیر خواهانه ودر جهت منافع عام داشته باشد بدونه دغدغه بیان نمایددر نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد حمایت مسئولین ورهبر فقیه وفرزانه قرار میگیردکه درود خداوند بر او باد من هم ارزو دارم که مردان توانمندی چون نمایندکان ادوار سابق بخصوص حجت الاسلام موسوی قافله سالار فرمان رهبر فرزانه در دیار ما شهرستان رستم وممسنی باشدوسایر مسئولین ونماینده شهرستان به کاری که بهمت سر دبیر وکارکنان مجله شروع شده ارج گداشته وبه همه نمایندکان ادوار سابق بخاطر همت بلندشان خسته نباشی بکویند وتجربه انهارا بکار گیرند تا انها بدانند که اگر قدمی در راه عمران وابادی همشهریان خود بردارند مردم قدر شناس انها خواهند بودودعای رهبر فرزانه بدرقه راهشان بزرگان وصاحبان فکر واندیشه خوب میدانند که چه بلائی در کمین جوانان ما نشسته است بهمین دلیل وظیفه معتمدین ونویسندکان ومسئولین حکم میکندکه دست در دست هم بگذارند واز همین امکاناتی که وجود دارد جوانان تحصیل کرده را مشغول به کاری نمایند وقتی جوان کار داشت دیکر دنبال عمل خلاف نمیرود واز این وضع همه استفاده خواهند بردومردم صاحب نام ومورد احترام مردم بنحوی زندگی خودرا سامان دهند که دور از تجمل برستی باشدتا دیکران از انها الکو بگیرند زیرا در حال حاضر چشم هم چشمی خانواده هارا به انحطاط ونابودی میکشد دیده شده که اقای فلان بابول سودی ماشین چند صد ملیونی زیر بایش گذاشته که از بهمان عقب نیفتد این موضوع افت جامه است اگر من کاره ای در مملکت بودم تمام انهائیکه چنین ماشین هائی سوار میشوند احظار مینمودم واز انها مطالبه مفاساحساب مالیات بر در امد میخواستم خلاصه ارزوی همه ما بیشرفت ورفاه مردم ایران بخصوص مردم رستم وممسنی بزرگ است
پاسخ : سلام دوست عزیز. چهره در لابلای کلمات مخفی نگه داشتن و معرفی نکردن خود دور از انصاف است. خوشحال می شویم در دفتر نورباران شما را زیارت نماییم. روزهای زوج:شنبه،2شنبه،4شنبه از ساعت 3 الی 6
حق یارتان

این نظر توسط کهسار بزرگی در تاریخ 1393/2/29 و 16:40 دقیقه ارسال شده است

سلام ودرود بر سر دبیر وکارکنان محترم مجله وسلام مخصوص به نمایندکان ادوار سابق ومردم غیور وباهوش رستم وممسنی بزرگ تا انجائی که من اطلاع دارم در استان فارس اداره ونهادی وجود ندارد که چند نفر لر ممسنی در انجا شاغل نباشندوهر کدام از این اقایان در رده شغلی خودشان صاحب تجربه وکار ائی میباشندباعث تاسف است که به میدان نمیایند ونظرات وراهکار های خودرا در این مجله مطرح نمی نمایند تا انهائی که جلودار قافله تحول عمران وابادی در شهرستان هستند بتوانند بهترین راهکار را انتخاب ونماینده ومسئولین را مجبور به اجرای ان برنامه هابنمایند وقتی نمودار خواست مردم روشنفکر منطقه در این مجله تبلور بیداکندوسران مملکتی ببینند حمایت مردم را از حرکت نماینده کان ادوار سابق نه نماینده ممسنی ونه مسئولین استانی وکشوری نمیتوانند تن به نظریات خیرخواهانه انهاندهند در بسیار از جاها دیده شده که اهالی ممسنی افتخار به برنج شاهسنی وچم گل وسیب فارسیجان وبلوط سید عبدلا وهندوانه نور اباد مینمایند بس اهالی ممسنی بیائید باهمت بزرگ خود در جهت تولید بهتر همت بکماریدانهائی که توان سرمایه گذاری دارنددر ایجاد کارخانه های تبدیلی برنامه ریزی نمایند وجوانانی که استعدادوخلاقیت فنی دارند در ایجاد کارکاهای صنعتی با هماهنگی مسئولین در شهرکهای صنعتی اقدام کنند ومشکلات خودرا وعدم همکاری مسئولین را دراین مجله ابراز تا انهائیکه دغدغه ممسنی اباد را دارند شمارا مورد همایت قرا دهند
پاسخ : سلام خدمت دوست عزیز و نویسنده چیره دست
قلم شیوای شما را همیشه می خوانیم و لذت می بریم. البته در قالب نظرات وب سایت. خوشحال می شویم بیشتر با شما آشنا شده و از نوشته هایتان در قالب مقاله در نشریه نورباران استفاده کنیم.

این نظر توسط کهسار بزرگی در تاریخ 1393/2/26 و 20:45 دقیقه ارسال شده است

باسلام ودرود به سر دبیر ودست اندر کاران مجله وسلام برتمامی نمایندکان ادوار سابق چه انهائی که حضور بهم رسانیدند وچه انهائی که در جلسه شرکت نکردندحال که بزرگواران باعشق ودلسوزی وارد میدان شده اند تااز تجربیاتشان استفاده شودبیشنهادی دارم وان این است که نمایندکان ادوار سابق در مکانی دفتری داشته باشند که باهزینه شهرداری وتصویب شورای شهر ممسنی ورستم چند نفر امارگر وبرنامه نویس شروع بکار نماید وفرمانداری شهرستان های رستم وممسنی دهداران وشوراهای روستاهارا ملزم به تهیه اماری واقعی از روستای خودنموده ودر اختیار این دفتر قرار دهد که شامل برق رسانی میزان اراضی مستسنیات وملی ونحوه ابیاری وتعداد واحدهای تولیدی مثل دامبروری ونوع کشت ومحصولات کشاورزی ومیزان جنگل ومرتع وتعداد افراد تحصیل کرده ونوع تحصیلاتشان وچگونکی رساندن محصولات به بازارمصرف وچگونکی راهای دست رسی وخلاصه تمام توانائی وامکانات موجودرا در فرم مخصوص که توسط امار گران تهیه میشود در اختیار این دفتر قرار داده ونمایندکان محترم ادوار گذشته با مطالعه دقیق امار طی جلساتی که بانمایندکان شورای شهر رستم وممسنی با محوریت مجله نورباران تشکیل باتوجه به استعداد هر منطقه طرحهای صنعتی متناسب بااقلیم ونوع محصولات کشاورزی با همکاری مردم وجوانان تحصیل کرده همان منطقه باهمایت معنوی بزرکوارن راه اندازی نمایند وطرح های بزرگ ملی رادر اولویت بعد قرار دهندسابقا بزرگواران تمام تلاششان را در جهتی بکار کرفته اند که بودجه کلان لازم داردوزود بازده نیست طرح های ملی که بجد باید بیگیری شود احداث سدبر روی رودخانه شیرین که در محل اب بخش به رودخانه شور متصل میشود وتشکیل رودخانه فهلیان رامیدهد حیات مردم ممسنی به این دو رودخانه بستگی دارد متوجه نمایندحتما اقای شجاعیان بخاطر داردکه در ساهای خشکسالی دهیه40 مردم رستم وجاویدوفهلیان بعلت خشکسالی چه مشقاتی را از سر گذراندند تصمیمات وبرنامه ریزی بایستی بنحوی باشد که بیک باره زندگی مردم را نا بود نکند خیال میکنید این همه تولید کشور چین در کارخانه های بزرگ انجام میشود خیر در کارکاهای کوچک صورت میگیرد مردم بکمک بانک ها با ایجاد کارخانه های تبدیلی وایجاد کارکاهای کوچکی که بتواند نیاز فنی کارخانه هارا براورده نماید باستی تشویق وهمایت شوند انوقت نتیجه کارتان را خواهید دید شاید مازنده نباشیم ولی مردم هیچوقت خدمت را فراموش نخواهند کرد بامید روزی که شما بزرکوان بعنوان استوره خدمت به مردم نام تان در تاریخ ثبت شود


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 25
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,815
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,853
 • بازدید ماه : 9,609
 • بازدید سال : 86,884
 • بازدید کلی : 768,617