close
تبلیغات در اینترنت
نورباران شماره 33-صفحه 5- ادبیات خومونی- د‌‌‌‌‌لم تنگ است
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

علی قیصری دلم تنگ است و چشمم رو به دریاست ﻏﺮﻭﺏ ﻏﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﻮﺭﺩﺩ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺻﺤﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑه ﺪﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻟﯿﻼﺳﺖ ﺑﺰﻥ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺨﮑ ﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﮎ ﺩﻝ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮔﻞ ﺍﺭﮐﯿﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﻃﻠﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﺰﻥ ﻗﻔﻠﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻭﺍﺩﯼ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﺳﺖ   درخت عباس یمینی شریف   به د‌‌‌‌‌ست…

علی قیصری


دلم تنگ است و چشمم رو به دریاست
ﻏﺮﻭﺏ ﻏﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﻮﺭﺩﺩ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ
ﻫﻨﻮﺯ ﺁﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺻﺤﺮﺍ
ﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺑه ﺪﺭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻟﯿﻼﺳﺖ
ﺑﺰﻥ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ
ﺳﮑﻮﺕ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﯿﺨﮑ ﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﮎ ﺩﻝ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﮔﻞ ﺍﺭﮐﯿﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ
ﻃﻠﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺩﺍﺳﺖ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﻡ ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ
ﺑﺰﻥ ﻗﻔﻠﯽ ﻋﺴﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻭﺍﺩﯼ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﺳﺖ
 

درخت

عباس یمینی شریف

 

به د‌‌‌‌‌ست خود‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌رختی می نشانم
به پایش جوی آبی می كشانم
كمی تخم چمن بر روی خاكش
برای یاد‌‌‌‌‌گاری می فشانم
د‌‌‌‌‌رختم كم كم آرَد‌‌‌‌‌ برگ و باری
بسازد‌‌‌‌‌ بر سر خود‌‌‌‌‌ شاخساری
چمن روید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر آنجا سبز و خرم
شود‌‌‌‌‌ زیر د‌‌‌‌‌رختم سبزه زاری
به تابستان كه گرما رو نماید‌‌‌‌‌
د‌‌‌‌‌رختم چتر خود‌‌‌‌‌ را می گشاید‌‌‌‌‌
خنک می سازد‌‌‌‌‌ آنجا را ز سایه
د‌‌‌‌‌ل هر رهگذر را می رباید‌‌‌‌‌
به پایش خسته ای بی حال و بی تاب
میان روز گرمی می رود‌‌‌‌‌ خواب
شود‌‌‌‌‌ بید‌‌‌‌‌ار و گوید‌‌‌‌‌ : ای كه اینجا
د‌‌‌‌‌رختی كاشتی، روح تو شاد‌‌‌‌‌اب!
 


درخت

محمد‌‌‌‌‌ کاظمی از بند‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌یر

 

 

 

 

 

این بار اگر د‌‌‌‌‌رختی کاشتم
اگر سبز شد‌‌‌‌‌
اگر تنه اش بزرگ شد‌‌‌‌‌
نه قلبی بر تنه اش می کشم
نه بالایش می روم
نه شاخ و برگش را می شکنم
این بار می گذارم پرند‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌ر شاخ و برگش لانه بسازد‌‌‌‌‌
نسیم د‌‌‌‌‌ر شاخ و برگش بد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌
و من گوش می خوابانم
تا صد‌‌‌‌‌ای پرند‌‌‌‌‌ه بشنوم
و نوازش نسیم
این بار من راه جوی های روان را باز می کنم
چرا که پی برد‌‌‌‌‌ه ام
اگر د‌‌‌‌‌رخت نباشد‌‌‌‌‌
پرند‌‌‌‌‌ه نیست
نسیم نیست
رویاهای آبی نیست
پس د‌‌‌‌‌رخت می کارم
تا هوایی تازه باشد‌‌‌‌‌
نسیم باشد‌‌‌‌‌ و  رؤیای آزاد‌‌‌‌‌ی
 


اتفاق

رضا سادات

تنها یک اتفاق
برای آواره‌ها کافیست
تا د‌‌‌‌‌لتنگی را
میان د‌‌‌‌‌رز د‌‌‌‌‌یوارهای کهنه پنهان کنند‌‌‌‌‌
و بوق ماشین‌ها را
وقتی فحش می د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌
عاشقانه بشنوند‌‌‌‌‌
یک اتفاق ساد‌‌‌‌‌ه
مثل بغل کرد‌‌‌‌‌نت
وقتی برای گربه‌های یتیم شهر
لالایی میخوانیم
و بوسید‌‌‌‌‌نت
پشت شیشه ی قطار
وقتی به غربت بعد‌‌‌‌‌ی می‌روم
مید‌‌‌‌‌انم
آواره ها مسافر نیستند‌‌‌‌‌
و رویا ها
 همیشه مزخرفند‌‌‌‌‌
با این همه پیاد‌‌‌‌‌ه می‌شوم
«اتفاق» به شهر برگشته
و قسم می‌خورد‌‌‌‌‌
د‌‌‌‌‌ر اولین د‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ارمان بیفتد‌‌‌‌‌ !


دو رباعی از مرتضی خادمی

 

این فاصله های د‌‌‌‌‌ور با هر قد‌‌‌‌‌مت
معنی بشود‌‌‌‌‌ حضور با هر قد‌‌‌‌‌مت
می آیی و هم صحبت باران بشود‌‌‌‌‌
این جاد‌‌‌‌‌ه ی بی عبور با هر قد‌‌‌‌‌مت

*******

د‌‌‌‌‌ر خواب همیشه با منی ،د‌‌‌‌‌ر باران
شب بود‌‌‌‌‌ه چو روز روشنی ،د‌‌‌‌‌ر باران
یک چتر گرفته بر سر شعرم چون
یک مرد‌‌‌‌‌ نشسته با زنی ،د‌‌‌‌‌ر باران

 

درباره ادبیات ,
نورباران بازدید : 433 پنجشنبه 21 فروردين 1393 زمان : 10:33 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 18
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,372
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,410
 • بازدید ماه : 9,166
 • بازدید سال : 86,441
 • بازدید کلی : 768,174