close
تبلیغات در اینترنت
راننده‌ی تاکسی در دفتر نماینده شهرستان‌های ممسنی و رستم
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

آیا دکتر نیمه‌ی خشک درخت را دیده‌بود؟!   راننده‌ی تاکسی در گذر از هیاهوی زندگی، هر بار و یا در هر مسیر برگی از زندگی دیگران را می‌خواند و همراه آنها ورق می‌زند. راننده‌ی ما گاهی محرم اسرار دیگران می‌شود و گاهی قربانی اتفاقاتی که خود هیچ نقشی در آن ندارد. تعجبی ندارد که دوست راننده ما، این باز با مسافرانش از دفتر نماینده شهرستان‌های ممسنی و رستم برایمان بنویسد. شاید "دایی‌جان" شماره قبل هم آنجا باشد ...  او با خاطراتش تنها یک "کورس"…


آیا دکتر نیمه‌ی خشک درخت را دیده‌بود؟!
 


راننده‌ی تاکسی در گذر از هیاهوی زندگی، هر بار و یا در هر مسیر برگی از زندگی دیگران را می‌خواند و همراه آنها ورق می‌زند. راننده‌ی ما گاهی محرم اسرار دیگران می‌شود و گاهی قربانی اتفاقاتی که خود هیچ نقشی در آن ندارد. تعجبی ندارد که دوست راننده ما، این باز با مسافرانش از دفتر نماینده شهرستان‌های ممسنی و رستم برایمان بنویسد. شاید "دایی‌جان" شماره قبل هم آنجا باشد ...  او با خاطراتش تنها یک "کورس" مهمان اندیشه هایمان می شود. با هم می خوانیم:
 


 

به نام خدا
نماینده محترم و مردمی شهرستان‌های ممسنی و رستم   
با سلام
احتراما اینجانب ...
هرچه خواستم ادامه این درخواست را بنویسم  خودکار و دستم پیش نرفت و نتوانستم. شاید پاچه‌خواری پنداشته‌شود ولی صرف‌نظر از این پندار کار نماینده و اینکه مسولیتی اینگونه بزرگ را به عهده داشتن کاری بس بزرگ و همتی بس بزرگتر می‌خواهد.
"پس ازسلام سلامتی شما را ازدرگاه خداوند بزرگ و عظیمی آرزو می‌کنم که همه عزت و بزرگی ازآن اوست و به هرکه بخواهد عزت می‌بخشد. امید است که خداوند شما و خانواده گرامی‌تان و تمامی مردمی که از پشت کوه‌های امیرایوب تا آن‌ سوی کوه‌ها و کوه‌نشین‌ها که مرز میان ما و همسایه عزیزمان یاسوج است و تا دره‌های میشان و ماهور و از دشمن‌زیاری گرفته تا جاجای این دیار، سالم و به دور از هر مشکل وگرفتاری باشید. نان زن و فرزندتان را به آرامش خیال و بدون دغدغه بدست آورده و با آرامش، در کنار خانواده و قوم و خویش و همه و همه نوش جان کنید. به حق، کارسختی است که بتوان در دل تک تک افرادی که در حوزه‌ی نمایندگی شما هستند آن‌گونه رفتارکنی که رنجش خاطر نداشته و هم به قولی، خدا و خلق خدا راضی باشند."             
برحسب اتفاق و به دنبال مشکلی که برای بنده‌ای از بندگان خدا، پیش آمده بود، به دفتر نماینده محترم شهرستان آمدم. ازدر ورودی تا محلی که دکتر تشریف داشتند، همشهریان عزیز چند نفر به چند نفر در کنار هم در حیاط ایستاده و گفتگو می‌کردند. حیاطی که چندین درخت نارنج و درختان سایه‌دار دیگری هم در آن قرارداشت.                                                 
در جلو در کفش‌های زیادی دیده می‌شد که نشان از مردمی می‌داد که درون سالن بزرگ  که در یک طرف آن صندلی برای ملاقات‌کنندگان تعبیه شده‌بود، نشسته‌بودند و در طرف دیگر دری قرارداشت که دکتر در آن اطاق، میهمانان خود را، جهت درخواست‌هایشان می‌پذیرفت. البته برای دیدار و ملاقات ایشان بایستی از قبل با مدیر دفترشان هماهنگی صورت می‌گرفت.
من بدون هماهنگی رفته بودم ولی  آنقدر شلوغ بود، که ورود من احساس نشود. سرم را زیر انداخته بودم و  مستقیم به سمتی از سالن می‌رفتم که خلوت‌تر از دیگر قسمت‌ها بود. پشت به دیوار  ایستاده و آرام شروع به نگاه‌کردن به چهره افرادی کردم که در این سالن حضور داشتند و کفش‌هایشان را درآورده‌بودند. یک‌دفعه چیزی مثل یک خاطره در ذهنم نشست و لبخندی بر لبم نشاند. همین امروز صبح خانمم جوراب نویی که هفته‌ی قبل خریده‌بود را به زور پایم کرد چون انگشت شست جورابم پاره بود و خدا را شکر کردم که لازم نیست اینجا را بخاطر پاره بودن جورابم ترک کنم. لبخند نوبودن جورابم هنوز به لبم بود و چشمانم در جستجوی چهره‌های آشنا  که، دایی را دیدم. با همان قیافه‌ی مظلوم و با زنش، که همه غصه‌ی عالم را در چشمان همیشه خندانش می‌شد دید. هرکسی برای خواسته‌ای آمده‌بود. درکنارآنهاهیچ سائلی را ندیدم که نیاز از چهره او خوانده‌نشود. چهره‌هایی ازدرون شهر، از همه‌ی گروه و جوامع درون این جماعت میهمان، دیده‌می‌شد.
 دکتر، با صبر و حوصله به تمام گفته‌های آنان گوش می‌داد. بعضی‌ها در عین گفتن خواسته‌هاشان مدارکی هم ارایه می‌کردند و دکتر در همان حال به مطالعه مدارک می‌پرداخت و گاه، از فرد می‌خواست که خواسته‌اش را بیان‌کند.
 از میان دسته‌های کاغذ آرم داری که در جلوی رویش قرارداشت چیزی را روی آن می‌نوشت و در عین دادن آن یادداشت، راهنمایی‌های لازم را هم می‌کرد. کاغذهای آرم‌دار را، نسخه‌هایی متصور می‌شدم که پزشکان به مریضان‌شان می‌دادند. آرزوی اینکه هرکدام از این نسخه‌ها دردی را ازکسی درمان کند، ملاقات‌کنندگان را خوشحال و راضی روانه‌ی خانه می‌کرد. این از گفتار کسانی که در حال بیرون آمدن ازاتاق ملاقات دعای خیر می‌دادند، معلوم بود  دایی که دعای خیر و سلامتی‌اش را با صدای بلند ابرازکرد. در جواب من که چه کردی؟ کاغذ نوشته‌اش را نشان داد.                                       
 با خط زیبایی، دستور مساعدت را طبق قانون، داده‌بودند. دایی هم جز این نمی‌خواست، مساعدت.
 آنها را در حالی که به تندی خارج می‌شدند تا به خانه وآبادی‌شان بروند با چشمانم تا درب حیاط بدرقه کردم. با خودم گفتم: مدتی اینجا بمانم که این یک توفیق اجباری است، چه بهتر از این، کاش من هم چیزی درخواست کرده‌بودم یا چیزی برای درخواست داشتم.
من چه می‌خواستم؟ خواسته‌ام، از یک نماینده چیست؟ با خودم گفتم: مدارکم را که همیشه پشت ماشین دارم؛ چیزی که هست کاغذ و خودکار، بگذار چیزی بنویسم. در همین حین درب اطاق بازشد و مدیر دفتر از ملاقات‌کنندگان خواست که به درون آمده و خود، با رعایت نوبت نزد دکتر بروند.
من که این وضع را دیدم بیرون آمدم تا از درون تاکسی لوازم‌التحریر و مدارکم را بردارم و چیزی بنویسم. از اینکه مثل همیشه برای این چیزها نفر آخر هستم،  ازخودم لجم گرفته‌بود و هم خنده. خنده از اینکه این‌همه نوشتی چه نتیجه‌ای گرفتی؟ حالا دو کلام دست نوشته چه دردی را دوا می‌کرد؟ نوشته‌های قبلی جامع و کامل‌تر بودند. ولی خیلی‌ها را دیدم که با همین، سنگ مفت و گنجشک مفت، شکار هم کرده‌اند. خلاصه کاغذ و قلمی برداشته دوباره داخل شدم و مستقیماً به اطاق دکتر رفتم. دکتر با متانت قابل وصفی به درد  دل یکی از حضارگوش می‌داد. تقریباً خلوت شده‌بود. این گذشت زمان و خستگی ناشی از آن در چهره‌ی دکتر قابل مشاهده‌بود. سخت است که در دل تک تک مردم باشی.
 یکی از هم ولایتی‌ها چندین نامه جلو دکتر گذاشت و در توضیح گفت: که زمین مال پدرم بوده و ...
 دکتر با لبخندی گفت که: "این کار مربوط به دادگاه و ثبت اسناد و ... اگر کاری، مشکلی در رابطه با ساخت و ساز داری، یا دستت تنگ است، تا دستور وام بدهم."  
خلاصه، همه‌ی گروه‌هایی که روزی به پای صندوق رای رفته یا حتی آنها که کاندید دیگری داشتند، امروز دکتر را به عنوان نماینده‌ی خود می‌شناختند و امروز، روز، از نماینده‌شان تقاضای مساعدت داشتند. کم کم جلسه یا ملاقات تمام می‌شد و دکتر قصد رفتن داشت. خودش به خسته‌شدن اعتراف کرد. حق دارد، از صبح تا ظهر ... ولی مردم با این شور و هیجان از نقاط دور برای امیدی به شما مراجعه می‌کنند ناامید کردن این مردم نیز دور از انصاف و جوانمردی‌ست، در ثانی تک تک همین مردم جمع شدند تا دعای رأی آنها شما را چنین عزت بخشید. خیلی از آنها که همراهتان همه جا می‌آمدند، رأی جمع‌کن‌ها، اکنون آرام گرفته و در گوشه‌ای، به مقصود رسیده، دعای‌تان هم نمی‌کنند اما این فقیر بیچاره‌ها، دعای‌شان گیراتر است. مطمئن باش خدا هم، همین راگفته که، دعای درماندگان گیراتر و نفرین و ناله‌شان خانمان براَندازاست. "وای پسر، باز از کلاس خودت بالاتر حرف زدی، تو را چه به پند و اندرز، آن هم دکتر و استاد، تو را حتی در کلاس استراحت و چای خوری اساتید برای چای ریختن هم راهت نمی‌دهند".
خلاصه ... در هیاهوی چه بگویم و چه بنویسم و از دکتر چه بخواهم. همکاری را دیدم که خداوند، در امتحانی سخت، برای هر روز دیدن خودش، او را می‌آزمود. عجله داشت تا حقی که می‌اندیشید می‌تواند داشته‌باشد و رئیس اداره به زیباروتری داده‌بود، بازپس گیرد.
عجله داشت تا قلم و کاغذی گیر آورده، متن درخواستش را عوض کند. مرا که دید سلامی نیمه تمام داد و گفت: کاغذ و قلمت را بده. و بعد شرمنده از این خواسته، سوال کرد،  خودت لازم نداری؟ گفتم: نه. تو بنویس. من خواسته‌ای ندارم؟ و باز با شرمندگی گفت: از من پیش دکتر تعریف کن. سفارشم را بکن. آرام گفتم: من؟ او که مرا نمی‌شناسد، در ثانی تو باید از خدای دکتر طلب سفارش کنی؟
در حالی که به تمسخر نگاهم می‌کرد به جماعتی که دور دکتر ر ا که هر لحظه قصد بلند شدن از پشت میزش را داشت، پیوست. من گوشه‌ای نشستم تا در چنین جایی از دکتردرخواست کنم که ...
آری. آری نشریه‌ای که برایش داستان می‌نویسم برای چاپ مطالبی که باعث بالارفتن فرهنگ عمومی مردم می‌شود حمایت‌مان کند. این فکر خوبی هست، شاید اینطوری ما هم از بوق زدن و مسافرکشی راحت شده و کاری بهتر پیدا کردیم. تازه این نشریات هم بیشتر به جای چاپ مطالب تبلیغاتی مثل هفته‌نامه و ماهنامه‌های تبلیغاتی دیگر از مطالبی بگویند که در این فصل سرد باعث گرمی وجود ذهن فرهنگ دوستان گردد، تا شما  دکتر عزیز هم بخوانید و بیشتر در مورد اتفاقات شهری بدانید که هر از گاهی در یک دیداری اینچنینی، شاید ازروزگارشان با خبر می‌شوید. بالارفتن اطلاعات مردم خیراتش برای بعد از مرگمان بیشتر است چون هیچکس طرفداران فرهنگ را لعن و نفرین نمی‌کند. راستی دکترجان، قربان شما و همه‌ی طرفداران دو آتیشه‌تان بروم، این مطلب را انتقاد و یا خدای نکرده اسم این کار من را بدگویی و یا خبرچینی، که نمی‌گذارید؟ شما، دکتر و نماینده و سرور بنده و تمامی اهل آبادی هستید، که این را عرض می‌کنم، در چند روز نبودنتان مهدکودکی که فرزند من در آن درس می‌خواند برای یک عکس شاگرد و معلم، یک عکس یادگاری، بیست و پنج هزارتومان در یک عکاسی خاص از این حقیر پول گرفته‌اند. این کار آنها بازاریابی است یا اسم دیگری دارد؟  اسم کار من  خبرچینی است؟  دستگاه حفاری چاهی برای کسی که در این بحران بی آبی مجوز گرفته، شب‌ها، تا صبح به کار  مشغول است و هرچه بخواهی از این دست داستان‌ها و خاطره ها، ولی خبرچینی نیست خبر داری است. خبرداری است ... نشریه، بنده خدا نشریه و نشریه‌چی مجوز گرفته تا فرهنگ‌سازی کند، نه اینکه دنبال مصوبات و شعارهای انجام نگرفته نماینده‌های شهرستان باشد،  بیمارستان، تامین اجتماعی، مدیران متخصص! بومی-محلی، احیای زمین‌های مرده و یادم نیست دیگر عزیزان نماینده با چه شعاری متوسل شده‌اند؟ من سه نماینده دیدم و خدمت هر کدامشان هم رسیدم، بندگان خدا خودشان هم می‌دانستند شانس آورده و دیگر در هیچ دوره‌ای از عمرشان چنین نخواهدشد، هرچند برخورد همه‌ی شما آنطوری است که گویی از مادر، نماینده متولد شده‌اید! کم، کاری نیست!
اجازه می‌خواهم بنویسم و گزارشی از مدیران و میزهای چسبناک‌شان و دیگر مشکلات روستاها و یا  مشکلات شهری و غیره را گوشزد کنم و ...
 صدایی مرا از نوشتن بازداشت.آقا،آقا، همه رفتند، شما نمی‌خواهید بروید.
 گفتم: دکتر هم رفت؟
 گفت: بله. آقا فقط شما مانده‌اید. می‌خواهم اگر اجازه بدهید درب را ببندم.
پرسیدم: دکتر کی می‌آید؟
با خنده معناداری گفت: دکتر اینجا بود، می‌پرسی دکتر کی می‌آید؟ حالت خوب است؟!
گفتم: حالم خوبه، شانسم خوب نیست!
در حالی که از درب حیاط بیرون می‌رفتم چشمم به درخت نارنج پر باری افتاد که یک نیمه‌اش خشک شده‌بود! آیا دکتر نیمه‌ی خشک درخت را دیده‌بود؟!
 

درباره راننده تاکسی ,
نورباران بازدید : 476 چهارشنبه 25 دي 1392 زمان : 16:8 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 17
 • آی پی دیروز : 56
 • بازدید امروز : 1,301
 • باردید دیروز : 847
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 15
 • بازدید هفته : 2,339
 • بازدید ماه : 9,095
 • بازدید سال : 86,370
 • بازدید کلی : 768,103