close
تبلیغات در اینترنت
شاهد انحطاط زبانتان نباشید کسی به شما زبان لُری نمی‌بخشد!
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

حسین حسن‌زاده رهدار- پژوهشگر فرهنگ و ادبیات مردم لر زبان لُری تراوش یافته‌ای از بازتاب‌های اندیشه وآیین‌ها و رفتارها فرهنگی، اجتماعی، خواسته‌ها و نیازها روزمر‌ه‌ی ملتی کهن است که در گستر‌ه‌ی سرزمین‌های لُر به رخساره‌های شاخه‌های زبانی، گویش‌ها و لهجه‌های زبان لُری پدیدار گشته‌است. این گویش‌ها و لهجه‌ها با همه‌ی سهم و تهدید‌های ناشی از هجوم فرهنگ‌های نالُریاتی در مسیر و تیررس نابودی قراردارند و تاکنون…

حسین حسن‌زاده رهدار- پژوهشگر فرهنگ و ادبیات مردم لر

زبان لُری تراوش یافته‌ای از بازتاب‌های اندیشه وآیین‌ها و رفتارها فرهنگی، اجتماعی، خواسته‌ها و نیازها روزمر‌ه‌ی ملتی کهن است که در گستر‌ه‌ی سرزمین‌های لُر به رخساره‌های شاخه‌های زبانی، گویش‌ها و لهجه‌های زبان لُری پدیدار گشته‌است. این گویش‌ها و لهجه‌ها با همه‌ی سهم و تهدید‌های ناشی از هجوم فرهنگ‌های نالُریاتی در مسیر و تیررس نابودی قراردارند و تاکنون بی‌تاثیر از آن هم نبود‌ه‌اند.
ملتی اگر زبان نداشته‌باشند هویت هم ندارند، پیشینه‌ای هم ندارند، بناچار فرهنگ دیگران را به عنوان فرهنگ خویش در معرفی خود به خدمت می‌گیرند. پس شناسنامه‌ی یک ملت زبان اوست که فرهنگش را خورشیدانه عالمتاب می‌کند.

در خصوص زبان لُری، پیشینه و بررسی ساختاری وضعیت ارگتیوی زبان شاخه‌های لُری و نسبت دادن‌های آن تاکنون سخن‌های فراوانی آمد‌ه‌است اما به نکته‌ای که جناب آقای"ریبوار" نویسند‌ه‌ی کُرد در کتاب "لهجه‌های کرمانجی وسطی (سورانی)" آورده ضمن اینکه به شاخه‌ها و لهجه‌های کُردی اشاره می‌کند، اشار‌ه‌ی جالب‌تری به زبان لُری دارد شاید برای خیلی از خودگریزها این گفته‌ی جناب"ریبوار" کسل‌کننده باشد: "بعضاً گفته می‌شود زبان لُری نیز لهجه‌ای از زبان کُردی است، باید در این مورد عرض کنم که بر اساس تحقیقاتی که اخیراً صورت پذیرفته‌است زبان لُری مجزا از زبان کُردی و زبان فارسی معرفی شد‌ه‌است هرچند که این زبان تا حد بسیاری متاثر از زبان کُردی بود‌ه‌است".(ریبوار– نسخه 102 صفحه 13)
اما آسیب‌شناسی زبان لُری گذشته از سیاست‌ها و تحمل ستم‌های قومی شرایط و پدیده‌های طبیعی، وجود دیواره‌های بلند کوهستانی، جدایی افکنی دره‌های عمیق، رودخانه‌ها، وضعیت‌های نامساعد جوی و گستردگی و پهناوری‌های سرزمین‌های لُرنشین از جمله عوامل تشکیل دهنده‌ی عدم ارتباط تنگاتنگ و عدم دسترسی لُران به همدیگر گردیده و موجب پدید‌ه‌ای بنام "نداشتن یک زبان واحد" بود‌ه‌است. یادکردن از این همه عوامل یکی از زاینده‌ترین شادی و شیون‌های زبان لُری است شادی از اینکه زبان لُری زبانی انعطاف‌پذیر است و زبانی سازگار که با هرگونه تغییرات بومی و جغرافیایی، "چوغا، گُلونی، قَوا و چقه"‌ی آن جغرافیا را به تن می‌کند و به زندگی‌اش آنگونه که می‌خواهد ادامه می‌دهد و موجب آفرینش تنوع فرهنگی در یک قوم با همه همریشگی‌های هم‌بهر‌ه‌ای که دارد. اما شیون، به علت نداشتن ادبیات مکتوب، نبود یک زبان واحد پس از بین رفتن زبان لُری مادر، استفاده از زبان غیرلُری در حداقل مکاتبات و عدم بهره‌گیری حکومتگران لُر در گذشته از زبان لُری در فرصتی که داشته‌اند و استفاده از زبان فارسی در برخوردهای سیاسی‌شان با دیگران، پراکندگی‌های گویشی و گویش‌وران به گونه‌ای یک یا دو روستا یا دو تیره از یک طایفه دارای لهجه متفاوتی‌اند که ناشی از عوامل یاد شده‌ی بالاست و نتیجه‌اش را می‌توان به گونه‌ای دنبال کرد که جناب "دکتر زهرا کار" در مجموعه مقاله‌های همایش ادبیات بومی لُرستان ارائه دادند، رسید‌ه‌است.
ایشان در سخنرانی‌شان اشاره به واژگان بیشمار لُری دارند که اصالتاً لُری نیستند و ما آنها را لُری می‌پنداریم در صورتی که معادل لُری‌شان موجوداست ولی بکلی بدست فراموشی سپرده‌شده و گویش‌وران از لُری کرده‌ی واژه‌ی فارسی و عربی استفاده می‌کنند. همان‌گونه که این آسیب پذیری‌ها در اقوام مشابه‌ای چون قوم کُرد هم وجود دارد.
به هر حال نکته‌ی قابل ملاحظه‌تر اینکه به مرور زمان این گویش‌ها و لهجه و تنوع زبانی به علت عدم زبان واحد لُری، بهتر می‌توانست دستخوش سیاست‌های غیرخودی قرارگیرد و دچار دگرگونی‌های غیراصولی شود که این تغییرات از وجه‌ی اصالت و صمیمیت زبان لُری‌اش بدور گشته و دچار کاستی‌هایی گردیده که امروز مشاهده و شاهد انحطاط زبان لُری می‌شویم. زبانی که روزی شیرین زبانی لُربچگانش زبانزد خاص و عام بود "هر کجا لُر بچه‌ای شیرین زبونه" و زبان پریان‌اش می‌نامیدند "پری گپ زنه سیت وه لزب ِ (لفظ) لُری" یا "سیت ایزنه گََپ پَری آسمون / راز نِهونینه به زونِ خُمون – پری آسمان به زبان خودی (لُری)راز نهانی را تو در میان خواهد گذاشت"یا "تا عسل زونِ لُری وَس به رَه / قند ایگُروسه اِروه وُر پَنَه" تا عسل زبان لُری جاری شد قند بگریخت ودر کُنجی خود را پنهان نمود. و ...
پس چه شد‌ه‌است؟
آیا هرگونه بی‌تفاوتی موجب خیانت به این زبان بیمار و زخم‌دار نیست؟آیا برای پیشگیری از این انحطاط زبانی تاکنون چند کتاب آموزش زبان لُری اعم از لری مینجایی، بختیاری، ممسنی، ثلاثی، بویراحمدی، کهگیلویه ای و... به بازار آمده؟ چند نسخه‌ی صوتی آموزش و اصطلات لُری با این همه پیشرفت‌های الکترونیکی دنیای رسانه‌ای در دسترس مردم قرارگرفته‌است؟ تا کی باید زبان غیر خودی زبان تمدن، زبان سواد، زبان فرهنگ، زبان دگرباشی شهری، زبان مکاتبه‌ای بین دو همتبار لُر باشد؟ تا کی نتیجه کاری را که دشمنان از ما انتظار دارند، سرعت می‌بخشیم؟ تا ما لُرهایی با هر لباس و شاخه و زبان و گویش و لهجه‌ای که داریم و در هر جغرافیایی از این سرزمین که زندگی می‌کنیم بیش از هر بیگانه‌ای تبر بدست به زبان در حال انحطاط‌مان ضربه بزنیم.
این تبربدستان خود به دو دسته‌اند یکی آنهایی که نمی‌خواهند و نخواسته‌اند لُری گپ بزنند که تکلیفشان مشخص است و دسته‌ی دیگر هم که خطرشان از دسته‌ی دوم خطرناکتر است شاعران و نویسندگان لُری هستند که نمی‌خواهند لُریاتی بیاندیشند. نه اینکه هر شاعری مخترع یک واژ‌ه‌است آیا این اختراع به خدمت زبان لُری گرفته‌شده یا با هیجارطلبی و کاربردها و اصطلاحات غیرخودی آرایش شعر و آثار و نوشتارش را ساماندهی می‌کند و چون شاعران قرن چهارم و پنجم زبان فارسی هرگاه به خشکسالی قافیه می‌رسیدند با وارد کردن واژگان و معادلات عربی سر و ته قصائد را خِفت (گره ) می‌زدند و صله و خلعتینی دریافت می‌کردند اگرآن شاعر به خلعتش می‌اندیشید تا زبان ملت‌اش شاعر و نویسنده لُریاتی ما به چه می‌اندیشد؟ به انحطاط زبان مادریش یا صله و خلعتین گرفتن یک زبان جایگزین؟    
 

درباره ادبیات ,
نورباران بازدید : 374 چهارشنبه 11 دي 1392 زمان : 6:46 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط لر در تاریخ 1392/10/12 و 10:14 دقیقه ارسال شده است

سلام لری لهجه هست آقا نه زبان چرا متوجه نمیشین؟


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 212
 • باردید دیروز : 643
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 10
 • بازدید هفته : 212
 • بازدید ماه : 12,965
 • بازدید سال : 72,528
 • بازدید کلی : 754,261