close
تبلیغات در اینترنت
"هفت کلبه تا حقیقت درون من"
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

ن. یوسفی (دانش آموز سوم راهنمایی) "حقیقت درون من" از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدم. آنقدر ذوق و شوق داشتم که دلم می‌خواست با تمام توان داد بکشم. سرم را بالا گرفتم. واقعاً درست می‌دیدم، آری! این حقیقت درون من بود که روبرویم شاد و خرم نشسته‌بود. سکوتی سنگین اما دلنشین فضا را پرکرده‌بود و من محو تماشای کلبه‌ی ساده اما بسیار زیبایش بودم که بالأخره خودش سر صحبت را باز کرد و گفت: "نمی‌خواهی بگویی چگونه مرا پیداکردی و یا اصلاً چرا به فکر پیداکردن من افتادی؟!"…

ن. یوسفی (دانش آموز سوم راهنمایی)

"حقیقت درون من"

از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدم. آنقدر ذوق و شوق داشتم که دلم می‌خواست با تمام توان داد بکشم. سرم را بالا گرفتم. واقعاً درست می‌دیدم، آری! این حقیقت درون من بود که روبرویم شاد و خرم نشسته‌بود. سکوتی سنگین اما دلنشین فضا را پرکرده‌بود و من محو تماشای کلبه‌ی ساده اما بسیار زیبایش بودم که بالأخره خودش سر صحبت را باز کرد و گفت: "نمی‌خواهی بگویی چگونه مرا پیداکردی و یا اصلاً چرا به فکر پیداکردن من افتادی؟!"

نمی‌دانید از این که این جمله را پرسید چقدر خوشحال شدم. دلم می‌خواست میلیون‌ها بار از او تشکر کنم زیرا اشتیاق بازگو کردن داستان رسیدن به حقیقت درونم آن هم برای خود او، داشت خفه‌ام می‌کرد.

با صدایی لرزان که لرزش آن حاکی از خوشحالی و سرور بود، گفتم:"دوست خوبم، نشانی تو را از نوشته‌ها و جملات کتاب‌ها به دست آوردم؛ بسیار ساده بود تنها باید کمی دقت و تامل بیشتری کرد." درست است، حقیقتی روبرویم نشسته‌بود که جزیی از وجود خودم بود و من بالاخره او را یافته‌بودم. با همان لبخند مهربانش به من گفت: "پس من سراپا گوشم تا داستان شنیدنی تو را بشنوم و از این لحظه به بعد سکوت اختیار می‌کنم." بعد با چشمانی کنجکاو مرا نگریست تا من داستانم را شروع کنم و من با خرسندی فروان داستانم را آغاز کردم: "کتاب‌ها آدرس چندین دوست را به من دادند، آنها بودند که مرا به سوی تو راهنمایی می‌کردند.

کتاب‌ها جاده‌ای را به من نشان دادند و گفتند: "در طو ل این جاده هفت کلبه را خواهی‌دید که باید از صاحبان آنها کمک بخواهی. این گونه بود که من سفرم را آغازکردم و راه افتادم. هنوز نصف روز را هم راه نرفته بودم که یک کلبه‌ی چوبی کوچک را در سمت راست جاده دیدم. سر در کلبه را تابلویی چوبی کار گذاشته‌بودند که کنده‌کاری شده‌بود و روی آن نوشته‌شده‌بود "اندیشه‌ی مثبت". در زدم دختری جوان با سر و و ضعی آراسته در را باز کرد. وقتی خودم را معرفی کردم بسیار از من پذیرایی کرد و با مهربانی با من رفتار کرد. خیلی زود شروع کرد به راهنمایی کردن و گفت: "دوست خوبم تو سال‌هاست که عمر کرده‌ای اما حالا من از تو می‌خواهم تغییری در روند زندگی‌ات به وجودآوری .لطفاً مثبت باش. منفی‌ها را کنار بگذار و آنها را از مغزت بیرون کن. آنها هیچ سودی برای تو ندارند. سعی کن آنقدر مثبت باشی که دیگران را به وجد بیاوری و این را هم بدان مثبت بودن در محیطی آرام آسان است؛ هنر آن است که بتوانی در سخت‌ترین شرایط هم مثبت باشی و خدا را همیشه سر لوحه‌ی کارت قرار دهی."

حرف‌ُهایش را آویزه‌ی گوشم کردم و دوباره به راه خودم ادامه‌دادم با این تفاوت که حالا نگرشم مثبت بود. نمی‌دانم چه مدت گذشت این بار درست وسط جاده، کلبه‌ای زیبا که کمی بزرگتر از کلبه‌ی اندیشه مثبت بود دیدم. جاده پیچ تندی می‌خورد و از کلبه رد می‌شد. در زدم اما فقط صدایی شنیدم که مرا به داخل فرا می‌خواند. داخل شدم. پیرمردی با دو نوه‌ی کوچکش نشسته‌بود. خود را معرفی کرد و گفت که: اسمش "سدشکن" است اما من نیازی به معرفی نداشتم چون خودش گفت که اینجا همه برای پند می‌آیند. او نیز راهنمایی‌هایش را شروع کرد و گفت: "یک سری افکار در ذهنت داری که سدی هستند برای رسیدن تو به موفقیت و من به تو کمک می‌کنم تا این سدها را بشکنی، مثلاً چه کسی گفته برای رتبه‌ی تک رقمی آوردن در کنکور باید نابغه باشی؟ چه کسی گفته پول به راحتی از راه درست به دست نمی‌آید؟ یا هزاران مثال دیگر. این محدودیت‌های ذهنی را از بین ببر  و توانایی‌های خود را باور داشته‌باش و این را بدان که تو باید فکر کنی؛ اگر فکر کنی روش ساده پیدا خواهی‌کرد که حتی تصورش را هم نمی‌کردی و به همین نکته توجه کن که خداوند همیشه با تو است."

از او نیز تشکر کردم و رفتم. جالب بود به خودم امیدوار شدم و سرعتم را بیشتر کردم تا هر چه زودتربه دوست دیگرم برسم. مدتی گذشت و کلبه سوم را هم دیدم . باز هم در زدم و در باز شد. اسم دوست سوم من، "هدف" بود. در هوای آزاد جلوی کلبه نشستم و او نیز شروع کرد و گفت: "حتماً تاکنون بارها شنیده‌ای که زندگی کردن بدون هدف مانند راه رفتن در غاری تاریک و بی‌انتهاست. مشخص کن که چه می‌خواهی و برای رسیدن به آنها اقدام کن. اعمال و کارهایت را در جهت اهدافت بچرخان و هوشیار باش که خداوند توانایی‌های بالایی در تو نهفته‌است و همیشه با تو است." حالا دیگر با اعتماد به نفسی بالا به طرف جلو حرکت می کردم؛ دنیا را زیباتر می دیدم، متفاوت شده‌بودم.

آنقدر اهدافم را در سر چرخاندم تا بالاخره خود را جلوی کلبه‌ی چهارم که وسط باغی قرارداشت، دیدم. وارد باغ شدم؛ اما ناگهان با صحنه‌ی بسیار جالبی روبرو شدم: دو برادر که در حال دویدن و خندیدن بودند، جالب این بود که آنقدر شبیه هم بودند که فکر می‌کنم که حتی تعداد تارهای مویشان هم یک اندازه باشد. تا مرا دیدند با شادی از من استقبال کردند و خود را معرفی کردند. یکی "شور" و دیگری "شوق" بود. آنها نیز نصیحت‌های خود را شروع کردند و گفتند: "برای رسیدن به اهدافت به شادی نیازداری، خندیدن نیاز داری، ما به دنیا آمده‌ایم برای شادبودن و شادزیستن. درست، غم‌ها و غصه‌ها همیشه است؛ لحظه‌های خوش زندگی هستند که زودگذرند و باید قدر آنها را بدانی. نسبت به آینده‌ات شور و شوق داشته‌باش، دوست من! خداوند شادی را دوست دارد. " اگر می‌توانستم تا آخر عمر کنار آنها می‌ماندم زیرا هیچ‌گاه تا این حد سرزنده و قبراق نبودم.

برویم سراغ کلبه ی پنجم. مزرعه ی کوچک که در سمت راست آن هویج‌های نارنجی و تازه‌ای دیده می‌شد. مردی در حال نقاشی کردن دیدم. سلام کردم جوابم را داد و خود را معرفی کرد. اسمش "نقاش‌باشی" بود. می‌دانست برای چه آمده‌ام! مرا به داخل دعوت کرد. تمام دیوارهای خانه پر از نقاشی بود. او به من گفت: "مهم نیست که تو بتوانی نقاشی کنی یا نه، زیرا باید در ذهنت نقاشی کنی. تصاویر اتفاقات خوشایندی را که دوست داری در آینده برایت رخ دهد را در ذهنت بکش، هر روز هر چند نقاشی‌ای که دوست داشتی بکش. اصلاً لحظه‌ای را نقاشی کن که به هدفت رسیده‌ای و خوشحالی  و بدان خدا این نقاشی‌ها را برایت زنده می‌کند." خوب که دقت کردم تمام نقاشی‌های اتاقش تصاویری از لحظه‌های خوش یک انسان بود. تصاویری که به او نشان می‌داد خوشبخت است. کسی در زد و نقاش‌باشی در را باز کرد. مرد میانسالی وارد شد. من و او با هم سلام و احوال‌پرسی کردیم و من متوجه شدم که او صاحب کلبه‌ی ششم است که آمده به دوستش سری بزند. خیلی ذوق کردم. اسمش "عمل" بود. او هم برایم صحبت کرد و گفت: "این که بدانی چه از دنیا می‌خواهی و دوست داری به کجا برسی، خوب است اما باید بدانی به تنهایی کافی نیست. تو باید در جهت اهدافت قدم برداری حتی اگر روزی چند دقیقه باشد،باز هم تاثیرگذار است. تو نمی‌توانی این هدف را دنبال کنی مثلاً بیماری‌ات را درمان کنی اما در خانه بنشینی و منتظر بمانی تا روزی سلامتی در خانه‌ات را بکوبد. هر آنچه را که می‌خواهی از خداوند درخواست کن."

بالاخره با آنها نیز خداحافظی کردم. به راه افتادم تا به کلبه‌ی هفتم رسیدم. تابلویی بزرگ که معلوم بود آدم باسلیقه‌ای آن را ساخته جلوی کلبه بود که روی آن نوشته شده‌بود: "به مِلکِ آقایِ باور خوش آمدید." همین که خواستم در بزنم در باز شد و پیرمردی با لبخند مهربانی جلویم ظاهر شد. از او پرسیدم: "شما آقای باور هستید؟" در پاسخ من سری تمان داد و گفت: "و تو همان کسی هستی که آمده‌ای که حقیقت درونت را پیداکنی." برایم جای تعجب نبود که می‌دانست. وارد خانه شدم. فضای بسیار آرامش‌بخشی بود. او نیز شروع کرد و گفت: "باور، باور چیزی است که تو باید داشته‌باشی. باید ایمان داشته‌باشی که به هدفت خواهی‌رسید، نباید هیچ‌گونه شک و تردیدی به خود راه‌دهی. اطمینان داشته‌باش که روزی نقاشی‌های که در ذهنت ترسیم کردی زنده خواهی‌کرد. باور داشته‌باش که اگر تو تصمیم بگیری به هدفت برسی پس حتماً خواهی‌رسید و هیچ کس نمی‌تواند جلوی تو را بگیرد. از خداوند برای همه چیز سپاسگزار باش. از او یاری بطلب و آگاه باش که خالقت کیست."

بالاخره داستانم به پایان رسید. سرم را بالا گرفتم تا به چهره ی حقیقت درونم نگاهی بیندازم. حسّ رضایت را در چشمانش دیدم، در آخر به او گفتم: "این راه رسیدن به تو آنقدرها هم که می‌گفتند پر و پیچ و خمی نبود."

اکنون که سال‌ها از این ماجرا می‌گذرد اعتراف می‌کنم که هنوز هم حقیقت درونم را به خوبی نشناخته‌ام و نخواهم شناخت زیرا او می‌تواند هر روز بهتر از روز قبل باشد.

درباره ادبیات ,
نورباران بازدید : 282 پنجشنبه 11 مهر 1392 زمان : 14:38 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 38
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 243
 • باردید دیروز : 643
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 10
 • بازدید هفته : 243
 • بازدید ماه : 12,996
 • بازدید سال : 72,559
 • بازدید کلی : 754,292