close
تبلیغات در اینترنت
ممسنی،رستم،خومه زار،مصیری،کوپن،نورباران،مجلس،نماینده،سورنا،بابامنیر،دل
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

ماهور،جاوید،بکش،دشمن زیاری،نورباران،جلیل،گجستان،مالکی،شولستان،کوپن،تنگشیو،شهید،شعر،شاعر،معارفه،فهلیان،گورک،پارسیان،کتی،تیرازگان،جویجان،زیردو،کلگاه،عمله،بلوط،عسل

 

رانند‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی تاکسی د‌‌‌‌‌‌‌ر گذر از هیاهوی زند‌‌‌‌‌‌‌گی، هر بار و یا د‌‌‌‌‌‌‌ر هر مسیر، برگی از زند‌‌‌‌‌‌‌گی د‌‌‌‌‌‌‌یگران را می‌خواند‌‌‌‌‌‌‌ و همراه آنها ورق می‌زند‌‌‌‌‌‌‌. رانند‌‌‌‌‌‌‌ه‌ی ما گاهی محرم اسرار د‌‌‌‌‌‌‌یگران می‌شود‌‌‌‌‌‌‌ و گاهی قربانی اتفاقاتی که خود‌‌‌‌‌‌‌ هیچ نقشی د‌‌‌‌‌‌‌ر آن ند‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌. ... او با خاطراتش تنها یک "کورس" مهمان اند‌‌‌‌‌‌‌یشه هایمان می شود‌‌‌‌‌‌‌. این شماره رانند‌‌‌‌‌‌ه ما، در مسیر دادگستری، پاسخگویی برای بازجو بوده و مشاهداتی داشته و ... با هم می‌خوانیم:

 

 

می‌گویند بعضی مواقع حقی ناحق می‌شود در صورتی که حق با شخص است و او باید برنده این کار و زار باشد اما چه می‌توان کرد این همان بی‌عدالت انسانی است و می‌گویند هم حق را می‌گیرند و به صاحب حق می‌دهند و این همان عدالتی است که وعده‌اش را به همه می‌دهند. البته که قانون تبصره و ماده و بند و حاشیه و انعطاف پذیری زیادی دارد تا حقی از کسی ضایع و زایل گردد یا نگردد. این محل شاید از معدود مکان‌هایی است که قانون، تمام و کمال از روی کتاب و نوشته‌های مصوب انجام می‌شود و درود بر اجرا کنندگان این قوانین که باجدیت در راه اجرای عدالت قدم‌هایی استوار برمی‌دارند. آری درود و خسته نباشید بر آنچه دادستانی است.. .
در دیاری که، ازدحام جمعیت چنان زیاد است که برای وارد شدن گاه در صفوفی طولانی و برای خارج شدن نیز به صف و به نوبت خارج می‌شوند و این بدین معنی است که مردم کار‌ها و امور قانونی و قضاوتی زیادی دارند. من نیز از مشتریان پرو پا قرص این مکان هستم. دوستان به طعنه که: "هنوز پدر جلو دادگاه و پاسکاه را ر‌ها نگرده پسر کار پدر را به دست گرفته و بیشتر ساعات هفته را در جلو دادگاه مشغول گرفتن کپی از مدارک و یا نوشتن شکایت و عریضه می‌باشد." چه کنیم که هنوز، مسافر در راه مانده را به صواب سوار کرده و اگر سائلی دستی به نیاز به سوی ما دراز کند دستش را پس نمی‌زنیم؟! چه کنیم که اگر بر سر سفره ما کسی وارد شود، اخم نکرده، جا تنگتر می‌نشینیم تا او هم از نعمتی که خداوند نصیب فرموده بهره‌مند گشته و ارتزاق نماید! این مشکل ایل و تبار من است هرچند خیلی از این ایل و تبارها عاقل و دنیا دیده گشته ولی ما همچنان به رسم قدیم مانده‌ایم و من این همه را از پدری که زنده یاد بودنش را به همراه زندگی با عزت آرزومندم، به ارث برده و ما فرزندان در دنیایی هزار چهره و مردمانی هزار نقاب این رسوم را پاس داشته از خداوند پاداش می‌خواهیم هرچند که مسافر دزد از آب درآمده قصد دزدیدن ماشینمان را می‌کند و یا  در دست سایل آنگاه که به مهربانی دست در دستش می‌نهیم خنجری را می‌بینیم که جان و روحمان را زخم می‌زند و آنکه بر سر سفره نشاندیم برنخواسته نمی‌رود و مدعی سفره و خانه ومکان می‌شود. این درد ما از آمدن به این عدالتگاه است. ترجمه این آیه در جان و روحم می‌پیچد که: "ای داوود، ما تو را درزمین خلیفه و جانشین گردانیدیم. پس میان مردم به حق داوری کن زنهار، از هوس پیروی مکن که تورا از راه خدا بدر کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می‌روند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند عذابی سخت خواهندداشت."
 همچنان به انتظار نشسته‌ایم. چند وکیل زن از پرونده‌هایی که دارند  می‌گویند، از اختلافات خانوادگی‌ها، از زن وشوهرها، از تاثیرات ماهواره و حتی از واتساپ و وایبر  و وی چت و.. .
 امان از هجوم فرهنگ‌های غربی در فیلم‌هایی که از ماهواره و یا فناوری‌های جدید برجامعه پاک و بی آلایش روستایی هموار گشته. بیشتر ازدحام دادگاه‌ها مربوط به مسائل خانوادگی است که فقط از نادانی خانواده‌هاست که بیشتر اوقاتشان را از سر بیکار بودن و سرگرم شدن‌های کاذب در دیدن فیلم‌‌هایی که مربوط به سرزمین‌هایی به قولی با فرهنگ‌ها و اعتقادات و آیین‌‌های دیگر است و بی‌اطلاع از این همه تبلیغات و هجوم و جنگ روانی که دشمن دین و اعتقاداتمان به راه انداخته و خانواده‌هایی را درگیر این بازی شوم نموده‌است. هرچه از این مقوله بگویم کم گفته که این هجوم و ترفند‌های جنگی بیگانه‌ها، خود داستانی جدا و بحثی جدا می‌طلبد. کوتاه سخن اینکه آنانی که دشمن این مرز و بوم و دشمن انقلاب و آیین و سنن ما هستند از این طریق، خانواده‌های ایرانی را به هدف نابودی و ایجاد شکاف در بنیان خانواده‌ها مشغول می‌سازند.
 زنان وکیل بیشتر از اختلافات خانوادگی و پرونده‌هایی از آن دست  می‌گویند و من در حالی که  می‌نویسم گاه با نگاهی به محیطی که در آن قرار دارم بیشتر در حس و حال فرو رفته به این  می‌اندیشم که چرا؟ چرا دادگاه‌های ما بایستی اینقدر شلوغ باشند؟ چهره‌هایی که آماده اعتراف هستند. به اینکه " نمی‌دانستیم."
 همه از ندانستن شروع  می‌شود. از ناآگاهی به موضوعاتی که خود را در آن درگیر کرده‌ایم. ناآگاهی از آنتن‌ها، ناآگاهی از شروع یک موضوع که از عواقب آن و نیندیشیدن به آن عواقبی می‌تواند در پی داشته باشد. چهره‌های آماده اعتراف این به انتظار نشستگان مرا بیشتر از هر وقت غمگین‌تر وغمگین‌تر و... .  می‌کند. فقط خود  می‌دانیم که با خودمان چه کرده‌ایم و خدایمان...
 روی نیمکت‌های آهنی و سرد راهرو بلند و طویل با آدم‌هایی که چون روح بر آن نشسته و چشمانشان چنان بی فروغ و خسته از گفتگو نشسته‌ام. راهرو پر از افرادی است که درآمد و شد هستند. بعضی گویی به دنبال کسی یا چیزی سرگردانند هیچ لبخندی به لب نیست خنده‌ ای از هیچکس، نه گفتگویی.. .!!!
 همهمه‌ای اگر هست همه از درد دلی است که بیرون  می‌تراود و یا از استدلالی است که خود دارند. هر کسی به خودش حق   می‌دهد و حق را جانب خود  می‌داند. ازهمه گروه سنی حتی پیران و فرتوت و.. .
گریه خردسالانی که مادرش در بغل نگاهداشته و دیگر توانی نداشته،  ر‌ها کرده تا در این محشر سرگرم باشند تا از سنگینی بار خود بکاهند، توجهم را جلب نمود. حتی خردسالان جیغ می‌زنند، نمی‌خندند و حیرانند.
 این چه محشری است. گروهی با لباس‌های هماهنگ پیش  می‌آیند و در میان اسیرانی را می‌برند. اسیرانی اسیر کردار خود و اسیر افکار و استدلال خود! چه محشری است!!!
با دستانی در بند و پا‌هایی زنجیر شده، حتی نگهبانان این زنجیریان نیز غمگینند و چهر‌ه‌ی خندانی ندارند. قیافه‌هایی غمگین با هیکل‌هایی بزرگ و ورزیده و زنجیر‌هایی که   می‌کشند و تماشاگران این صحنه، چهره‌ها را بیشتر درهم کشیده و غمگین‌تر می‌شوند، گویی سرنوشت لحظه بعدی است که دارند. آری، این چهره و این سرگذشت آنانی است که قبل از عمل،  در اندیشه آنچه  می‌کنند در نیامده‌اند و یا چون گفتار خداوند سبحان اسیر سرنوشت ظلم و کردار خود گشته،  فرصت‌ها را ندیده‌اند. ای وای بر من، وای بر من.
در‌هایی بسته که نگهبانانی برآن در مغرور و خسته نشسته‌اند. نیمکت نشینان همه چشم به در دارند و با هر باز و بسته شدن در کسی خارج  می‌شود و نامی خوانده شده وکسی داخل  می‌شود. همه، چشم به باز و بسته شدن در‌های بسته دارند. گروهی منتظر از در گذشتگانند،  بطرف آن‌ها  می‌آیند، دورشان جمع  می‌شوند و حال و آنچه گذشته را جویا  می‌شوند و خوراکی‌هایی به آنها می‌دهند، گویی عزیزانشان هستند .گاه آن‌ها را  می‌بوسند و گاه گریه  می‌کنند. بی‌خبر از آنچه خود کرده‌اند. آری بی خبر از آنچه خود کرده‌اند برای آن‌ها گریه  می‌کنند و دل  می‌سوزانند، بی خبر از دل سوخته و گنهکار خود.
... نام مرا  می‌خوانند و من حیران و سرگردان به دری که منتظر ورود من است و نگهبانی که مدام صدا  می‌زند و نامم را  می‌خواند: آقای ...
: من، من هستم، آمدم، آمدم. بلند می‌شوم و از گروه نیمکت نشینان دور شده به طرف در  می‌روم. پا‌هایم را نگاه  می‌کنم. نه هیچ زنجیری به پایم نیست. جنایتی که نکرده‌ام؟ چرا او‌هام و خیال برم داشته؟ یک بازجویی ساده ای که اینهمه ترس ندارد!!!
 ولی قدم‌هایم تند نمی‌روند. چرا اینگونه‌ام؟ چه اندیشیده‌ام؟ چه گفته‌ام؟چه کرده‌ام؟ ای وای برمن وای برمن.
داخل  می‌شوم و سلام  می‌دهم به ...
 آیینه، آیینه‌ای تمام قد از تمام کردار خود از آنچه اندیشه کرده تا عمل نموده‌ای ...  خود را نگاه  می‌کنم. این منم!!! این منم!!! ای وای برمن وای برمن.
کسی صدایم  می‌کند. به طرف صدا بر می‌گردم. جز آیینه هیچ نمی‌بینم چه حال دگرگونی دارم.  می‌خواهم بیفتم. خودم را به زور نگهداشته به صندلی کناریم تکیه  می‌دهم. همان صدا دوباره نامم را  می‌خواند. نفسی از اعماق وجودم کشیده،  سر بلند کرده، نگاه  می‌کنم.
مردی با محاسنی سفید پشت میزی پر از پرونده‌های تلمبار شده نشسته،   می‌پرسد: سواد داری؟
 به لکنت زبان  می‌گویم: ب ب بَ بله،  دارم. به دست و پا‌هایم نگاه  می‌کنم تا اجازه بلند شدن و گرفتن کاغذی را بدهند که مرد پشت میز بسویم دراز کرده‌است. خوابم یا بیدار این چه رویایی است که من در آن گرفتارم. آیا این همان روز جزا و آن دادگاهی است که پیامبران درکتب آسمانی از آن سخن  می‌گفتند.
این مرد کیست؟ شاید من مرده‌ام و ...
 بلند گفتم: من تقصیری ندارم. من گنهکار نیستم.
به مرد پشت میز نگاه  می‌کردم که کاغذی را به من  می‌داد.
 گفت : سواد داری؟
گفتم: بله سواد دارم من فوق خوانده‌ام. به خنده گفت : به نظر چوپانی بیش نیستی ! حالت خوب است؟ کسالتی نداری؟ فشارت نیفتاده؟ بنظر سالم نیستی؟  می‌ترسی؟ من که نگفتم تو گنهکاری؟ هنوز قضاوتی در مورد تو نگرده ام! می‌اندیشی که گنهکاری؟ اگر  می‌خواهی تا سربازی اظهارات تو را در این کاغذ که به تو داده‌ام یادداشت کند؟
کم کم به حال طبیعی خود برگشتم. من درون دادگاه عدل خداوندی بودم و نبودم. این یک دادگاه مخلوقات خداوند است که مهربانی دارد، غضب دارد، سفارش دارد، محبت دارد  و  ... البته وکیل هم دارد.
"خدایا آنگاه که دست و پا‌های ما به زبان درآمده از کردار ما گویند.، آن زمان که زبان، خود به زبان آمده از آنچه گفته و گوش از آنچه نباید  می‌شنیده و شنیده بگوید و..."
به خود آمده و دانستم که در برابر انسان‌هایی چون خود گرفتارم که درون را نمی‌بینند و با قیافه‌ها و چهره‌ها و با توجه به دلایل و شواهد به قضاوت  می‌نشینند.
نوشتم شرح حال خود از رفتن به آن دادگاه نوشتم و تحویل داده بیرون آمدم. بیرون آن در بسته،  من نیز منتظرانی داشتم که از رفتن من جویا شدند. فقط با لبخندی گفتم ما برای دارایی‌هایی در ستیز هستیم که مالکی جز خداوند سبحان ندارد و فقط امانتدار این دارایی هستیم.
"... ای داوود، ما تو را درزمین خلیفه و جانشین گردانیدیم.  پس میان مردم به حق داوری کن. زنهار، از هوس پیروی مکن که تورا از راه خدا بدر کند. در حقیقت کسانی که از راه خدا به در  می‌روند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت."
 

درباره راننده تاکسی ,
نورباران بازدید : 270 پنجشنبه 30 بهمن 1393 زمان : 7:48 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 16
 • آی پی دیروز : 47
 • بازدید امروز : 147
 • باردید دیروز : 2,076
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 3,261
 • بازدید ماه : 10,017
 • بازدید سال : 87,292
 • بازدید کلی : 769,025