close
تبلیغات در اینترنت
نورباران 51- صفحه 7-زنان نام‌آور لُر در طول تاریخ
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

سمانه غلامی، کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری قوم لُر از دیر باز خاستگاه مشاهیر و نام آورانی بوده‌است که نقش‌های بی‌بدیلی را در تاریخ ایران زمین ایفا کرده‌اند. در طول تاریخ زنان لُر نیز دوشادوش مردان به فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی پرداخته و از خود ذکاوت، رشادت و دلاوری‌های زیادی به یادگار گذاشته‌اند و در جای جای تاریخ همه را به تحسین واداشته و نام خود و قوم لُر را تا ابد بر تارک تاریخ ایران حک کرده‌اند. به یقین نقش حماسی زنان تفنگ بر دوش قوم لر که در آوردگاه ها…

سمانه غلامی، کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری
قوم لُر از دیر باز خاستگاه مشاهیر و نام آورانی بوده‌است که نقش‌های بی‌بدیلی را در تاریخ ایران زمین ایفا کرده‌اند. در طول تاریخ زنان لُر نیز دوشادوش مردان به فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی پرداخته و از خود ذکاوت، رشادت و دلاوری‌های زیادی به یادگار گذاشته‌اند و در جای جای تاریخ همه را به تحسین واداشته و نام خود و قوم لُر را تا ابد بر تارک تاریخ ایران حک کرده‌اند. به یقین نقش حماسی زنان تفنگ بر دوش قوم لر که در آوردگاه ها همواره پشت و پهلوی مردان خود بوده اند، نشانی فراموش ناشدنی است. "یوتاب، دولت خاتون، قدم‌خیر، مریم بیگم، بی‌بی مریم و ..." از جمله این زنان نام‌آور لُرتبار هستند.
1 - قدم‌خیر
قدم خیر سَروَنی ش کاله/ آساره زنگل ِ ماله
گُل وَنی ش تنگوان کوه بی/ دُهدر رستم ِ زاله
برگردان: قدم‌خیر سرونی کال به سر دارد/ و ستاره ی زنان هر ایل و مالست/ گلونی او غرور کوههای تنگوان را ماند/ چرا که او دختر رستم زال و خواهرسهراب است.-
اگرچه صفاتی نظیر جنگاوری، سیادت ، شجاعت و سخاوت معمولاً در مورد مردان به کار می‌روند اما کم نیستد زنانی که این صفات را در حد اعلا داشته‌اند؛ یکی از این زنان «قدم‌خیر» است.
قدم‌خیر دختری زیبا، رشید و دلاور بوده و دوران نوجوانی خود را در شرایط ایلی و کوچ نشینی همراه با برادرانش و در مبارزات میان طایفه‌ای و هم چنین مبارزات ایلی با حکومت‌های وقت (اواخر قاجار و اوایل پهلوی) سپری نموده‌است؛ سیسیل جان ادموندز کز نویسنده کتاب سفرنامه لرستان در مورد وی می‌نویسد: «قدم‌خیر دختر کدخدا قندی است و به زیبایی و هوشیاری شهرت دارد». هم بیت زیر در وصف زیبایی و جمال قدم‌خیر سروده شده‌است:
 

«مال بوه قدم‌خیر ده کوس و کاوه/  چشیاکش چی بطری پر ده شراوه »
 برگردان: خانه‌ی پدر قدم‌خیر در منطقه‌ی کوس و کاوه است و چشمان او از زیبایی به شیشه‌ای پر از شراب شبیه است!
بیت زیر که از جمله سروده‌هایی ست که در وصف او سروده شده به زیبایی هر چه تمام‌تر جنگاوری و شجاعت وی را به تصویر می‌کشد:
«قدم‌خیر دو هار میا میلش وه قیه/ تفنگچی ده میدونش خوشی نییه »
برگردان: قدم‌خیر از آن پایین می‌آید و میل جنگ دارد. هیچ تفنگچی‌ای در میدان رزم او روی خوش ندیده‌است!
دکتر اسکندر امان‌اللهی بهاروند در کتاب خود که «موسیقی در فرهنگ لرستان» نام دارد در وصف قدم‌خیر می‌نویسد: «این زن در تیراندازی، رشادت و سواری دست کمی از مردان رشید و دلیر نداشته و برای قبیله خود، رییس و دلاوری کم نظیر بوده‌است».
پس از مرگ این شیرزن، نوازندگان بومی برای ادای احترام به مقام و منزلت وی اشعاری سروده‌اند؛ ازجمله این بیت که از ابیات ماندگار در مدح قدم‌خیر می‌باشد:
«قدم‌خیر پوس لَشِت مخمل جیرَ
پریشو رخی چی تو حیفه بمیره »
برگردان: قدم‌خیر! پوست بدن تو در لطافت مانند مخمل است. آشفته رخ و نازنینی چون تو حیف است که بمیرد.
شَش خُونی دِ پیچ سوت برجی وَنَه
 هر برجی سیصد تفنگچی دش نِشَنه
شاعر گمنام در بیت بالا خطاب به قدم‌خیر، سربند وی را به دژی تشبیه کرده که کبوتر ششلول در آن لانه کرده‌است و در هر لانه یا سنگر (برج به کسر اول و سکون ثانی هم به معنی لانه‌ی کبوتر و هم به معنی سنگر و هم به معنی روزنه‌ای است که در دیوار دژها و قلعه‌ها تعبیه می‌شد که تیراندازان از آنجا دشمنان را هدف قرار می‌دادند) سیصد تفنگچی نشانده‌است.
شَش خونی د پیچ سوت کرده لونه / یا به سال یا و شش ما بچ می پِرونه
این بیت پس از بیت اول روایت می‌شود و در آن شاعر باز هم در تشبیه ششلول (ششخان) قدم‌خیر، به کبوتر می‌تند و خطاب به وی می‌گوید: شش خانی در پیچ سربند تو لانه کرده‌است (با این تفاوت که کبوتر جوجه‌های خود را پس از یک سال یا شش ماه به پرواز در می‌آورد، اما کبوتر ششلولی که در سربند تو لانه کرده‌است) یا در تمام طول سال جوجه‌های (گلوله‌های) خود را به پرواز در می‌آورد یا دست‌کم در شش ماه از سال. در بیت دیگر شاعر خطاب به قدم‌خیر می‌گوید:
چشیات چی چش مار پورونه داره/  هر جهالین بزنی شفا نداره
«پورونه» دشوارترین واژه‌ی این بیت است و تا دقیقاً شرح نشود خواننده فارسی زبان طرفی نخواهدبست. این واژه هم به معنی پلک فروافتاده‌ی چشم مار یا به تعبیر دقیق‌تر، چشم افعی است، هم به معنی سحر و افسونی است که در چشم مار وجوددارد. شاعر با بهره‌جستن از واژه‌ی "پورونه"، چند ویژگی قدم‌خیر را نشان داده‌است:
الف) چشم‌های قدم‌خیر به اصطلاح فارسی زبان‌ها خمار بوده‌است.
ب) قدم‌خیر سخت باحیا بوده و از گوشه‌ی چشم نگاه می‌کرده‌است.
 ج) هیچ کس را قدرت نگاه کردن در چشم افسونگر قدم‌خیر نبوده‌است.
نکته دیگری که بدون درک آن ابهام بیت فهم نمی‌شود در فعل «بزنی» است.
قدم‌خیر هم زیباست و هم جنگاور، هم چشم‌هایش مثل مار است و هم ششلول و تفنگش. پس هر جوانی را که بزند شفا نخواهد‌یافت.
چشیات چی چش مار پورونه داره
هر جهالین بزنی شفا نداره
برگردان: قدم‌خیر! چشم‌های تو مثل چشمان افعی است و هر جوانی را که بزنی (خواه با زیبائی و افسون نگاه و خواه با گلوله) خواهد مرد و شفا نخواهد‌یافت.
قدم خیر قدم زنه دِ مینِ میشُ
 کُلک پشم بَر میکنه و قومُ خیشُ
قدم خیر در میان گوسفندان قدم می‌زند و در میان اقوام و خویشان کرک و پشم قسمت می‌کند. با اینکه بیت ساده‌است اما قوم و خویش در زبان عشایر لر معنای بسیار وسیعی دارد و تمام یک ایل را در بر می‌گیرد. به علاوه این نکته را نیز باید مد نظر داشته‌باشیم که معنای دقیق قوم و خویش در این بیت، مستمندان و نیازمندان طایفه‌اند و نه دولتمندان و مالداران.
از آنجا که میان عشایر هر دخترعموئی مجبور بود بر اساس قانونمندی‌های ویژه‌ی قبیله‌ای به عقد پسرعموی خود در بیاید، قدم‌خیر نیز به ناچار زن پسرعموی خود شد، اما بدبختانه این پسر عمو که تنها پسر عموی بانوی شکوهمند لرستان بود، نه مرد جنگاور و رشید، نه سواری نامدار و نه دلیری پیکارجو بود که به جای شمشیر، درفش داشت و به جای سپر، تخت گیوه و به جای تفنگ، زبانی تلخ و گزنده.
شاعر گمنام فرجام تلخ قدم‌خیر را از زبان خود وی چنین روایت می‌کند:
مِه گُتم شِی بکنم و زرد سواری / شِی کردم و گیوه کش آله دِباری
من با خود می‌گفتم که به سواری نامدار (زردسوار کنایه است که بر اسب زرد رنگ می‌نشیند و از تبار بزرگان و دلیران و بخشندگانی است که مورد احترامند) شوهر خواهم‌کرد. (از بخت بد) به پینه‌دوزی شوهر کرده‌ام که جز آلات گیوه کشی هیچ ندارد ( نه مال، نه اعتبار، نه شکوه و نه دلیری).
این بیت به صورت مثل ساتُر درآمده و هرجا که زنی یا مردی از فرجام «قدم خیر وار» خود به ستوه آمده باشد آن را پای گهواره، در مزرعه، در جلوت یا خلوت خویش، زمزمه می‌کند.
2- بی‌بی مریم
تو مریم کُر نشون بیدی/  تو داک بیکسون بیدی
بهونت جون پناه ایرون/ تو سردار زنون بیدی
برگردان: تو مریم پسر نشانی بوده‌ای، به سان مردان نام و نشان دار بوده ای (مراد فرزندش شهید علی‌مردان‌خان چارلنگ که در زندان قصر تیرباران شد)/تو مادر بی‌کسان بوده‌ای/ سیاه چادر تو پناهگاه آزادگان بوده‌است/تو سردار زنان بوده‌ای. – کتاب دا لالای رهدار
در فرهنگ اقوام زاگرس زنان علاوه بر نقش‌آفرینی در سرپرستی خانوار و تربیت فرزندان، گاه به عنوان "کلانتر زن" و "بی‌بی زن" نامیده می‌شدند و جایگاه ایشان به عنوان یک رهبر اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شد. برخی زنان به لحاظ خانوادگی شرایط بهتری داشتند و نقش اجتماعی آنان نمود بیشتری می‌یافت. بی‌بی مریم، دختر ایلخانی است. شرایط خاصی دارد که موجب می‌شود بتواند نقش خود را علنی کند.
بی‌بی مریم با اینکه همسر خود را از دست‌داد، در برابر مشکلات ایستادگی کرد و فرزندش "علی‌مردان‌خان" را بزرگ کرد. بی‌بی مریم، به خاطر رشادت خودش موقعیت تأثیرگذار اجتماعی را کسب‌کرد. حماسه‌ی بی‌بی مریم، به صورت ابیات فولکلور در زبان مردم بختیاری زنده نگه داشته‌شد. در بقیه‌ی حماسه‌ها، نام مردان را می‌شنویم. هرچند زنان بزرگی هم در کنار مردان بودند ولی کمتر دیده می‌شدند و در ابیات حماسی نقش فرعی دارند؛ مثلاً «بی عروس تو کل بزن تا مو کنم جنگ».
همان‌طور که "کوروش اسدپور" در ترانه «بی مریم» آواز سر می‌دهد:
کاشکی دیدی، های، بی مریم ن، های، ولا سردار زنگل
قطارها، های، ولا حمایلس، های، خدا ری دس مسلسل
بی مریم، های، شیر ِ زنون، های، ز قلعه زید در
صد مرد، های، تفنگ به دست، های، نی باس برابر
بی مریم، های، ولا سوار ایا، های، ولا تفنگ سر شون
دهدر ایلخانی یه، های، ولا دا علیمردون، ولا دا علیمردون
بی مریم، های، تو کل بزن، های، خدا سی علیمردون
جنگ کنه، های، ولا با دشمنون، های، ولا چی شیر میدون
بی مریم، های، ولا لچک به سر، های، ولا تفنگ سر دس
شیر جنگ، های، ایل مون، های، ولا مر منده بی کس
دهدر ایلخانی یه، های، ولا دا علیمردون، ولا دا علیمردون
 

درباره ادبیات ,
نورباران بازدید : 778 چهارشنبه 24 دي 1393 زمان : 10:46 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 47
 • بازدید امروز : 106
 • باردید دیروز : 2,076
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 4
 • بازدید هفته : 3,220
 • بازدید ماه : 9,976
 • بازدید سال : 87,251
 • بازدید کلی : 768,984