close
تبلیغات در اینترنت
نورباران ویژه ممسنی و رستم - 28
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

ماهنامه نوربارن بدون هیچ مقدمه ای در حال انتشار است و همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند مماهنامه نورباران-ویژه ممسنی و رستم-

 

فکری بکنـیتو ودلم تش مزنیتو

هی تیرختونّ منِه ای لش مزنیتو

بی هر که وقهرم گپمه وش مزنیتو

بی ای دل مو غیر گپ خــش مزنیتو

ای شعر وداغ تیت امشو مو نوشتم

سی کن که وری تاوه ی عشق توبرشتم

کی تی سن ای گل تیم افتاسه ودینت

تا چــی یه گل تازه وری شاخه بچینت

من کیله نشهسه دل ایما وکمینت

سخت ایگـذره وی تیلم تا که نبینت

کی تی سن حونی دلمه تش زیه برگت

مه تیر کمون خش آرش زیه برگت

برق تیل کال تو افتون گرهته

کی تی سن که وی تیلم خـون گرهته

واجمب که تا عالمه سهلو نگرهته

نیخم که بگن لوش وری لو نگرهته

زلفت مث اوریشمه برگل تو کمونی

ایخم یه دوتا بیت تو سی دل مو بخونی

گل رو که وری کل بزن و پی خته وردار

پر کن یه دوتا پیک شرابی بزه بی یار

شرمنده ی اودار تو وابیه سفییار

سی هم یون ایخم بزنم بت خمه وی دار

سی هم یونه اصلا د نیا من تیلم خو

حتی بگره ای همه عالمه سهلو

چی کوی دنایی وچـویل تنه ای دل

وطیفه

ی عاشقل ایل تـنه ای دل

دل بهسه ی او دار شکیل تنه ای دل

سی هم یونه که خوار وذلیل تنه ای دل

هر تش که بیا من جگرم داغ تیلت

هر گل که د هی ایشکفه باغ تیلت

بسکه تیلت مهسه و هیکل تو بلنده

لو تو عسل کهیه و زلفل تو کمنده

دل پر زه وجونم وتیل کال توبنده

افتو دلش ایخواس که من ری توبخنده

هی چفترش ایچینه دل ایما ونیارت

سخته به خدا گل ونظـر هیچ نیارت

سخته به خدا دیری تو دونی ودونم

ایخم ویو واپس دوته شعر نخونم

درد بیی آورده وهی بهسه وجونم

دونم که یشو ایکشه ای درد جنونم

دونم کلو ویبوم ویشو ایزنم وی کـّه

ویچو دنییسم وبدو ایزنم وی که

ایرم سر که تا بزنم قیره وداغت

هی ایگرو وی گلل ای باغ سراغت

دل پر بزنه چی یه پرنده من باغت

شو سهیه وروشن بکه سی مو د چراغت

زلتر د فقط سی خمه تینا بگو جات

ای دل مووقدر تیلم داره هوات

ور گردو بیو پات بنه سر تیم امشو

حونی دل روشن بکه بی نور خت ازنو

سخته جگرم گل زیه باور من ای تو

سی دیین تو ایخو درا جونم وری لو

راضی ویونم دل مو ومن خو تو بیایه

ار جون مو امشو سر لو سی تودرایه

مرتضی خادمی

نورباران بازدید : 280 جمعه 15 ارديبهشت 1391 زمان : 18:3 نظرات ()

 

 

بوی نسیم فرودین مژده ز گلشن آورد

تاج گل از بنفشه و سنبل و سوسن آورد

باد صبا زهر طرف در سحر از نوازشی

یاس به گل نشسته را جمله به خرمن آورد

کبک دری ز قهقهه مرغ چمن ز چهچهه

جوجه ی دل تپیده را به زیر دامن آورد

بهر بنای آشیان پر بگشود ز راه دور

چلچله دم زین همه ره روی به موطن آورد

خم نشود سرو چمان از وزش سوز خزان

ز قامت کشیده اش لرزه به دشمن آورد

بلبل شاد باغ گل به خنده و ساز دهل

عشق و امید و آرزو به کوی و برزن آورد

پیش گون ز چشمکی سنجد پر گل به چمن

سهرهی پنهان شده را بسوی ارزن آورد

طوطی خوش رنگ و قبا سخن کند روی ادا

کز طرف زاغ و زغن به به و احسن آورد

باد بهاری بوزد خوشترم از طرف عسل

بوی عبیراز طربش ز چاک پیرهن آورد

مهندس علی قیصری

نورباران بازدید : 310 جمعه 15 ارديبهشت 1391 زمان : 18:2 نظرات ()

 

دلم امشــو وتر هــر شو گــروهته

ونــو اقبــــال لَنگم خــو گـروهتـه

ترک خرده زمینِ خشک احساس

و بختش دل هَوَی شرطو گروهتــه

دلــم ایخــویَ طیفونــی بیــایــه

بــوینم عالمـــه سهلــو گـــروهتــه

اگرچه نسل پیدن جــا کــنَ آبی

دلم سی پیدن بی او (ow) گروهته

جلسقــه و کــراواتـــل نبــالــن

دلم سی کُــردک و پلتـو گــروهته

دل سـاویله بعدَ مــرگ احســاس

حجتِ اسپ و صیی برنــو گروهته

دل بِل ســـربنــه بنگــل بیــابون

همش موندِه یَ جا توم کو گروهته

تــو ولـرز جنـــون و درد پهلـــی

دو پاشَ مث قَرَ برغــو گــروهتـه

همو تیری فلک سیم کِ حــواله

جگر ، ایمانه مث پیشتو گــروهتـه

چطو سیتو یگــم کفتــار پیــری

بـــره آهــو دل م رو گــروهتـــه

ککا و بــو و فامیل بام وَ پــوزن

دلم وسیل چَپ چَپ بو گــروهتـه

چقر بندیــرش ویسام و نیــومـه

دو میلوی تیم گــورو گــروهتـــه

دلم چی کُ دنـا بــرفش نِشَهســه

وَ زِر ای کُ یخی دل تو گــروهته

خیا و کُ و دشت قحطی ایباره

گِنی شو نه و پی افتـو گــروهتــه

بی ای خاطرکِ بندنش خَل وَل ایره

بـرکتش و گندم جــو گــروهتــه

تو ایگی کِل بزن هی گاله کُن سیـم

ولی دل جونش سر لــو گروهتــه

دَ مـابین ایلمــو شــور و صفــا نــی

محبت رهته وردی نو گــروهتـــه

یکــی نـی پامِ کـم شـو ســـه وراره

نفس سادی صبَ ای شو گروهتــه

بـــو خشیـــت حرفـمَ ار نیــش داره

دلم امشو وَتر هــر شــو گروهتــه

سیدیدالله تقوی

نورباران بازدید : 370 جمعه 15 ارديبهشت 1391 زمان : 18:1 نظرات ()

 

رستم و ممسنی اصلش یکیاست و از هم جدا نمیشوند و همهی آنها یک رشته هستند

تاریخ بیانگر نگرشهای متفاوتی است که به نگارش درمیآیند و یا در ذهنها و خاطرهها به یادگار میماند و عدم کتابت تاریخ نیز موجب تحریف آن میشود. ممسنی و رستم در سال 42 شاهد درگیری نیروهای ارتش پهلوی با عدّهای از اهالی امیرایوب به همراه عدهای از طایفهی جلیل و عدهی قلیل دیگری بوده است."ملامحمدحسن انصاری" 88 ساله، تنها بازمانده جنگ گجستان است. برای گوش سپردن به صحبتهای وی شبی سرد و زمستانی را با کلام گرم و دلنشین او سپری کردیم.

نورباران بازدید : 1066 جمعه 15 ارديبهشت 1391 زمان : 17:59 نظرات ()

سردار شهید حاج باقر رشیدی در سال 1338 در روستای گازرگاه ممسنی دیده به جهان گشود. شهید دوران کودکی و ابتدایی را در فضای صمیمی و پاک روستا طی نمود و دوره راهنمایی را در مدرسه فردوسی و دوران متوسطه را در دبیرستان ایزدی نورآباد ادامه داد. سال 58 سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی درس می‌خواند که بر حسب عشق و علاقه به خیل جان برکفان سپاه پیوست و پس از طی دوره های آموزشی مسئولیت آموزش بسیج منطقه 9 نورآباد را عهده دار و بعد از مدتی عازم مناطق جنگی شد تا آموخته‌های خود را در جهادی دیگر در رویارویی با بعثیون به اجرا بگذارد.
شهید در عملیات های مختلفی از جمله ثامن الائمه، بیت المقدس، رمضان، والفجر، خیبر، بدر و قدس3 حضور فعال داشت و از مسئولیت‌های مهم وی در طول دفاع مقدس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مسئول پدافند تیپ امام سجاد(ع)
مسئول عملیات در تیپ فاطمه زهرا(س)
فرماندهی گروهان و گردان
پیکر نورانی شهید بارها آماج تیر و ترکش‌های دشمن بعثی قرار گرفت و چندین بار بر اثر مصدومیت‌های شیمیایی تا آستانه سرخ شهادت پیش رفت اما از پای ننشست و همچنان به مبارزه با دشمنان ایران اسلامی ادامه داد. در سال 65 به دلیل ضعف شدید بدنی ناشی از جراحت‌های جنگ به اصرار فرماندهان در یکی از پادگان های لارستان فارس ابتدا به عنوان جانشین و سپس به عنوان فرماندهی پایگاه مشغول به خدمت شد. این شهید بزرگوار به علت مصدومیت‌های شیمیایی مدت‌ها زیر نظر متخصصان قرار داشت و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد.
حاج باقر رشیدی پس از سه بار اعزام به کشور انگلستان جهت مداوا، سرانجام در اول آبان ماه 1372 به شهدای 8 سال دفاع مقدس پیوست.
گوشه ای از وصیت نامه شهید:
خدایا! ترا شکر می کنم که مرا با درد آشنا کردی تا درد دردمندان را لمس کنم و به ارزش کیمیایی درد پی ببرم. خدایا ترا شکر می کنم که مرا در آتش عشق خود گداختی و همه خواسته های مرا به خبر عشق به معشوق که همانا توئی در نظرم بی مقدار کردی.
امّت شهید پرور، مادر عزیز و مهربان و برادران فداکار و دلسوز، خواهران مهربان و خانواده‌ی صبور و فرزندان سر بلند و سلحشورم؛ رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله خامنه‌ای خود نمونه ای از جانبازی و عدالت و عرفان می‌باشد و در راه اعتلای این نظام مقدس مشقت های فراوانی متحمل گردیده اند. هوشیار باشید که آسیبی به این انقلاب نرسد و همان‌طوری که امام (ره) فرمودند پشتیبان رهبری و روحانیت باشید.
عزیزان و همرزمان سپاهیم هر چند که قریب 2 سال است افتخار حضور در جمع معنوی و باصفای شما را ندارم ولی دلم همیشه با شما بوده و به خاطر مجاهدت هایتان، سعی کنید در تمام صحنه‌ها پشتیبان مقام معظم رهبری باشید و تحت تاثیر یاوه‌گویی‌‌های بیگانگان قرار نگیرید و محکم و استوار دل به خدا بسپارید و با دشمنان با جهاد اکبر و جهاد اصغر مبارزه نمائید.
عزیزان مسئول بنیاد جانبازان، شغل شریف و ارزشمندی دارید. تا دیروز افتخار حضور در میادین نبرد و امروز هم به خدمت گذاری شاهدین زنده. ان شاالله خداوند متعال در راه اهداف عالیه که همانا خدمت به عزیزان سلحشور جانباز است، موفقتان بدارد و زحماتی که در این چند ساله برای این حقیرمتحمل گردیده اید، ببخشایید.
پدر و مادر و برادران و خواهران و همسر و فرزندان و بستگان عزیز و مهربان و گرامیم خداوند به همه شما صبر عنایت بفرماید. همه می دانید که شهادت مرگی نیست که بتوان بر آن گریست. پس فقط دعا کنید که حقیر شهید واقعی باشم و محکم و استوار باشیدو لحظه ای از یاد خدا غافل نباشید و در تحمل مصائب نیز از ائمه معصومین (ع) درس بگیرید.
خدایا! در این دنیای غربت و وادی ظلمت "شهر لندن" در این معرکه‌ی آزمایش و امتحان اگر به حال خود واگذاریمان، بدبخت و بیچاره و درمانده ایم. پس ای قادر در امتحان دستمان گیر که جز تو دستگیری نداریم. خدایا! تو وجود در کالبدم دمیدی پس خود در این هنگام مرا در بیابان جمل تنها ساز و مگذار بادهای سرد و سهمگین هواهای نفسانی، اندک بضاعتم در عشق به تو را به فنا و نیستی ببرد.

نورباران بازدید : 842 جمعه 15 ارديبهشت 1391 زمان : 17:34 نظرات ()

حمید‌رضا دهقان
كارشناس ارشد مديريت و برنامه‌ريزي
ممسنی و رستم سرزمین دیرپا و کهن تاریخ است که به روایت تاریخ‌نویسان، حدود 8 هزار سال سابقه‌ي انسان زیستی دارد و از دیرباز سکونت‌گاه طوایف مختلف بوده و هست. این دیار به دلیل غنی بودن منابع و مراتع طبیعی، منابع آبی مناسب و برخوداری از موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، همیشه توان تأمین معیشت ساکنین خود را داشته‌است. منطقه‌ي تاریخی«لیدوما» به عنوان یکی از مقرگاه‌های اصلی حکومت هخامنشیان که در مسیر جاده قدیم تخت‌جمشید به شوش قرار دارد، گواه این مطلب است. در این فرصت قصد داریم یکی از فرصتهای فراروی شهرستان‌های ممسنی و رستم را که شرایط ایجادش به صورت بالقوه موجوداست مورد بررسی و تحلیل قراردهیم و آن فرصت چیزی نیست جز"ایجاد منطقه ویژه اقتصادی."
هر چند تحلیل شرایط احراز این موقعیت اقتصادی و تجاری به صورت کامل در این مجال ممکن نیست اما برخی از دلایل اقتصادی و تاریخی در توجیه این طرح مهم را بازشکافی می‌کنیم:
 

نورباران بازدید : 249 سه شنبه 12 ارديبهشت 1391 زمان : 17:8 نظرات ()

تركيب بهار و نور و باران و ارديبهشت بهترين كليد واژه‌ها براي سرودن ترنّم غزلي پرشور است براي سردبيري كه اولين بار است به نيت سرمقاله واژه مي‌نگارد.
در ارديبهشت امسال چهل و چهارمين بهار زندگي‌ام را  پس از انتشار چهار شماره از "نورباران" پشت سرنهاده‌ام ... شنيده‌بودم كه گفته‌اند: "فرصت‌ها مثل ابرهاي بهاري در گذر هستند" امّا محاسبه نكرده‌بودم كه تاكنون چهل و چهار  365 روز را به راحتي پشت سر نهاده‌ام. در اين ايام ارديبهشت و بهار به عيان مي‌توان ديد هم گذر ابرها را و هم گذر عمرها را ... "هان اي عزيز فصل جواني بهوش باش/ در پيري از تو هيچ نيايد به غير خواب ..."
 

نورباران بازدید : 324 جمعه 01 ارديبهشت 1391 زمان : 15:11 نظرات ()

به نام خدا
شماره اول ماهنامه نورباران

صفحه 1  صفحه 2  صفحه 3  صفحه 4  صفحه 5  صفحه 6  صفحه  7  صفحه  8


شماره دوم ماهنامه نورباران

صفحه 1   صفحه 2  صفحه 3  صفحه 4  صفحه 5  صفحه 6  صفحه  7  صفحه  8


شماره سوم

صفحه 1  صفحه 2  صفحه 3  صفحه 4  صفحه 5  صفحه 6  صفحه  7  صفحه  8


با ما در تماس باشید

ماهنامه نورباران در راستای انتشار شماره پنجم خود  از مطالب، مقاله ها، اخبار، انتقادها و پیشنهادهای شما دوستان استقبال می کند.

شما می توانید مطالب علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی، هنری، داستان، شهر و نوشته های خود، انتقادها و کمبودهای موجود در شهرستان های ممسنی و رستم را برای چاپ در ماهنامه نورباران برای ما بفرستید.

دوستان عزیز اگر از مشکلات شهری، سیستم شهری نامناسب ممسنی در بارندگی ها، تخریب منابع طبیعی، ترافیک پل فهلیان در عید نوروز و سایر سوژه های خبری نیز عکس داشته باشند، برای ما بفرستند.

همچنین دوستان عزیز می توانند مطالب کوتاه انتقادی و پیشنهادی خود را از شهرستان های ممسنی و رستم در قسمت نظرات درج کنند

Noorbaran90@gmail.com
تلفکس : 07224244143
با ما در تماس باشید
یا حق

نورباران بازدید : 270 جمعه 25 فروردين 1391 زمان : 17:57 نظرات ()

سردار رشید اسلام برادر پاسدار فرمانده عملیاتی گردان یازهرا تیپ 48 فتح شهید علی‌حسن یوسفی در سال 1345 در خانواده ای مذهبی در روستای پیردان بردنگان دیده به جهان گشود. تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در شهرستان ممسنی گذراند و بعد از اخذ مدرک دیپلم، وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (یاسوج) شد. این شهید والامقام از رژیم و حکومت پهلوی حاکم بر ایران ناراضی‌بود و همواره به فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ... مشغول بود به گونه‌ای که در این راه مشکلات زیادی برای ایشان بوجودآمد. در سال 1361 با دختری به نام صدیقه ازدواج کرد که ثمره آن سه فرزند به نام‌های فاطمه، زهرا و محمد می‌باشد که دنباله‌رو راه پدر خود هستند ولی نبود پدر غمی بس بزرگ برای آنهاست. این شهید بزرگوار 2 سال نگهبان شخصی امام خمینی (ره) بود. و پا به پای امام برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می‌کرد که بالاخره در سال 1366 در عملیات کربلای 10 در منطقه غرب به درجه رفیع شهادت نائل آمد و بعد از حدود 13 سال جسد ایشان به زادگاهش برگشت و در روستای پیردان بردنگان به خاک سپرده شد.

ایشان شخص بسیار مهربان و متواضع بود به گونه‌ای که در میان اقوام زبانزد خاص و عام بود. جنگ و دفاع از میهن اسلامی را به هرچیزی ترجیح می داد.
حدود شش سالی که در جبهه بود خیلی کم نزد خانواده می‌آمد. اسلام، حفظ دین و اطاعت و یاری ولایت‌فقیه برای او از هرچیزی بارزش‌تر بود به گونه‌ای که تا جان خود را تسلیم نکرد، آرام نگرفت!
روحش شاد و یادش گرامی باد...
بخشی از وصیت‌نامه شهید:
مطمئن باشید که من این راه را با چشمی باز و آگاهانه انتخاب کرده‌ام تا دین خود را به اسلام و این انقلاب ادا کنم و هرگز راهی را که انتخاب کرده‌ام بازنخواهم گشت. عزیزان، جان شما امانتی است که در پیش شماست و باید این امانت را تسلیم کنید. پس چه بهتر قبل از آنکه صاحب امانت آن را بطلبد، خود تقدیم کنی که در مقابل آن جایزه‌ی بزرگ شهادت بگیری و از نعمت بهشت جاوید همراه با رضای حق تا ابد برخوردار شوی ...
 

 

نورباران بازدید : 472 پنجشنبه 17 فروردين 1391 زمان : 17:11 نظرات ()

مرادی در نطق میان دستور در 6 دی 90

جناب آقای رئیس جمهور آیا بررسی كرده‌اید و می‌دانید كه تاكنون وعده‌ی شما عملی نشده است
با درود و سلام به پیشگاه امام عصر «عج»، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران، موكلین عزیز و شما همكاران ارجمند و با عرض تبریك میلاد حضرت امام محمد باقر و امام موسی كاظم علیهماالسلام.
در آستانه سال نو میلادی، سال‌روز میلاد پیامبر خدا حضرت عیسی علیه‌السلام وسال جدید میلادی را به هموطنان مسیحی و مسیحیان جهان تبریك عرض می كنم.
در آستانه‌ی نهم دی ماه قرار داریم لذا نهم دی ماه سال‌روز حضور پرشور، عظیم، كم‌سابقه و با معنای مردم ولایت مدار  را گرامی می‌دارم. همه‌ی دنیا می‌داند كه در نهم دی ماه مردم آمدند و از دین و نظام اسلامی و رهبری عزیز دفاع كردند و عاشورایی بودن خود را بر همگان اثبات نمودند و نشان دادند كه هیچ‌گاه ولی امر خود را در مقابل دشمنان داخلی و خارجی تنها نخواهند گذاشت. یك نكته را لازم است به مردم عزیز و ولایت مدار عرض كنم و آن این‌كه اكنون كه در آستانه انتخابات نهم قرار گرفته‌ایم باید مواظب شیطنت و مكر فتنه گران و جریان انحرافی باشیم و بدانیم كه آنان از هر دسیسه‌ای استفاده خواهند كرد تا مجلس نهم را به‌دست بگیرند و اگر موفق نشدند فریاد وا اسفا سرداده و غوغا سالاری به راه بیاندازند.
 از همه كسانی كه در بدست گرفتن كنترل هواپیمای بدون خلبان و بسیار پیشرفته ی جاسوسی امریكا نقش داشته و بویژه از پاسداران عزیز تشكر می كنم و به رئیس جمهور امریكا و تمامی سران سلطه و ایادی داخلی  و خارجی آنان اعلام می‌كنیم كه دست از اقدامات كثیف و خباثت آلود خود و دخالت در امور داخلی كشور ما و ملّت‌های مسلمان و آزادی خواه، بردارند و بدانند ایران اسلامی بسیار قوی‌تر از آن است كه آنان تصور می‌كنند. ملت و نیروهای بسیجی و نظامی ما اجازه كوچكترین حركتی را  علیه خود نخواهند داد و قاطعانه با آن برخورد خواهند نمود. از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخاطر راه‌اندازی واحد دانشگاهی ممسنی  و همچنین از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به خاطر ارتقاء آموزشكده‌ی پیراپزشكی ممسنی به دانشكده و از دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی و فنی و حرفه‌ای به خاطر توسعه‌ی كمی و كیفی دانشگاه‌های ممسنی  و رستم تشكر و قدردانی می‌كنم و چند نكته را در باره مسائل ملی و منطقه‌ای عرض می كنم.
1) با عنایت به این‌كه فعالیت غیر رسمی داوطلبین نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی شروع شده است، همه كاندیداها و طرفداران آنان را به رعایت اخلاق اسلامی در گفتار و رفتار خود دعوت می‌كنم و از قوه قضائیه نیز درخواست دارم كه با اقدامات پیشگیرانه‌ی خود، مانع از بروز جرائم و تخلفات انتخاباتی شود و با افرادی كه اقدام به نشر اكاذیب، تهمت، افترا و تشویش اذهان عمومی علیه دیگر داوطلبین و مسئولین اجرایی می‌نمایند، قاطعانه برخورد نمایند.
2) به دولت متذكر می شوم كه با تورم و گرانی فزاینده‌ای كه در بازار به وجود آمده‌است، برخورد نموده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید. قیمت برخی از كالاها و خدمات افزایش یافته و نگرانی بسیار عمیقی را برای مردم ایجاد كرده است.
3) از رئیس جمهور محترم و وزات نیرو درخواست دارم كه هر چه سریع‌تر وعده‌ی خود در مورد سد پارسیان را، عملی نمایند. جناب آقای رئیس جمهور به یاد داشته باشید كه در سفر دور سوم به استان فارس وعده‌ی شروع عملیات اجرایی و احداث سد پارسیان را در سال 89 و 90 به مردم دادید آیا بررسی كرده‌اید و می‌دانید كه تاكنون وعده‌ی شما عملی نشده است و مردم هنوز هم چشم انتظار شروع عملیات اجرایی این سد بزرگ هستند. آقای رئیس جمهور و وزیر محترم نیرو خوب می دانید كه، «دو صد گفته چون نیم كردار نیست» پس بیش از این معطل نكنید و به وعده خود عمل نمایید.
4) جناب آقای رئیس جمهور بارها متذكر شده‌ایم كه فكری به حال این همه نیروی بیكار بكنید. تعداد بسیار زیادی از مردم در كشور بیكارند و هیچ راه درآمدی ندارند. در ممسنی و رستم وضع نسبت به بقیه نقاط كشور بدتر است. ما در هر جلسه‌ای كه با مردم داریم از عدم اشتغال بسیار ناراحت و نگران هستند. در هر خانواده چند نیروی جوان جویای كار وجود دارد و منتظرند كه زمینه اشتغال آنان فراهم شود. شما كه در ابتدای سال 90 وعده دادید كه در این سال، دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد كنید پس به وعده خود عمل كنید و ولی نعمتان خود را بیش از این منتظر نگذارید.
5) به وزیر و مسئولین ذی‌ربط در وزارت نفت و مدیران پتروشیمی ممسنی تذكر می‌دهم كه هر چه سریع‌تر زمینه‌ی شروع عملیات اجرایی پتروشیمی ممسنی را فراهم نمایند و قبلاً هم گفته ام و باز تكرار می نمایم كه در سال 1386 كلنگ ساخت پتروشیمی ممسنی به زمین زده شد و مردم ممسنی و كلیه سهام‌داران بویژه پذیره نویسان انتظار داشتند كه شاهد شروع بكار این پروژه‌ی بزرگ باشند. متأسفانه علی رغم این انتظار بحق مردم، تاكنون ساخت این پتروشیمی شروع نگردیده است و این باعث نارضایتی شدید مردم شده است.
6) همچنین لازم می دانم از وزیر نفت، مدیر عامل شركت ملی گاز ایران و زیر مجموعه به خاطر گازرسانی به 45 روستای ممسنی و رستم و از شركت آبفای روستایی و شهری در تأمین آب شرب برخی از روستاها و شهرهای نورآباد، مصیری و خومه زار و شروع عملیات آبرسانی به روستاهای پشت كوه رستم،كناره، مجموعه بردنگان و... تشكر  نمایم.
7) به وزیر آموزش و پرورش و وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت نیز تذكر می دهم كه هر چه زودتر نسبت به پرداخت مطالبات معوقه و مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان در نیمه دوم سال 86 و سال 87 و حقوق مربوط به مرخصی مناطق محروم پرسنل شبكه بهداشت و درمان ممسنی اقدام نمایند.
8) ضمن تشكر از وزارت راه و شهرسازی از جهت شروع عملیات اجرایی چند پروژه‌ی ملی در حوزه ممسنی و رستم از این وزارتخانه درخواست دارم كه هر چه سریع‌تر نسبت به تكمیل راه‌های اصلی و فرعی و روستایی در ممسنی و رستم اقدام نمایند.
 

:

نورباران بازدید : 320 سه شنبه 23 اسفند 1390 زمان : 17:56 نظرات ()
شیر خطّه‌ی جاوید، فرهنگی شهید دلاور زارع

شهید دلاور زارع در سال 1332 در روستای "تل انجیره" جاوید به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند. ایشان در خصوصیات اخلاقی و علمی، زبانزد روستای خود بود و علی رغم داشتن مسئولیت خانواده و اشتغال به کار کشاورزی در روستای محل خود، سعی و اهتمام ویژه ای در از بین بردن جهل و بی سوادی افراد داشت و می کوشید. اندوخته های علمی خود را با دیگران تقسیم می نمود و در این راستا در کمیته ی پیکار با بی‌سوادی آن روزها، مشغول فعّالیت بود و نتیجه‌ی فعّالیتش باسواد کردن خیل کثیری از اهالی زادگاهش بود.شهید، همیشه در فعّالیت‌های اجتماعی فعّال بود و با همکاری دوستانش جلیل زارعی و شهید علی‌رضا زارعی، در ایجاد پایگاه فعّالیت عبادی و سیاسی مسجد روستا کوشا بود و بعد از تحمّل مشقّت های فراوان ساخت مسجد را به اتمام رساندند. پس از اتمام عملیات ساخت مسجد، فعّالیت های مذهبی آن ها شکل سیاسی به خود گرفت، زیرا این روزها همزمان بود با آغاز نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره). شهید و دوستانش برای ارشاد مردم به شهرهای دیگر مسافرت می نمودند و با تامین هزینه ها به فعّالیت های انقلابی ادامه می دادند و با تهدیدها و تعهدهای دوباره به ماموران ستم شاهی، به وظیفه‌ی انقلابی خود ادامه می‌دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی با علاقه‌ای که به خدمت در نظام نوپای اسلامی داشت در آموزش و پرورش استخدام و مشغول انجام وظیفه شد و روزها در سنگر تعلیم و تربیت دبیرستان شهید ایزدی و شب‌ها در سنگر پاسداری از ارزش‌های اسلامی تلاش می‌نمود. همکاری‌های دلاور زارعی و محسن اسماعیلی مدیر دبیرستان ایزدی علیه گروهک ها زبانزد عام و خاص بود و هر روز مبارزات شان با این گروه ها بعد تازه‌ای به خود می گرفت و در اکثر درگیری‌ها با ضد انقلاب شرکت داشتند. در سال های بعد از جنگ تحمیلی از یک سو و اشرار داخلی و معاندین انقلاب از سوی دیگر، سعی در مبارزه با نهضت اسلامی داشتند و شهید تصمیم به مبارزه با ایادی داخلی استکبار جهانی گرفت و در چندین ماموریت سخت علیه گروه اله‌قلی جهانگیری شرکت نمود و پس از رشادت ها و شهامت های بسیار به جبهه های جنگ تحمیلی روانه شد. سابقه درخشان وی باعث شد که فرماندهان جنگ او را به عنوان فرمانده یکی از گردان ها معرفی نمایند. وی در عملیات های مختلفی از جمله فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، والفجر مقدماتی، عملیات های کردستان، عملیات خیبر و بعضی صحنه های دیگر حضور جدّی و فعّال داشت تا اینکه در دوازدهمین روز اسفند 62 عملیات خیبر و جزایر مجنون شاهد عروج ملکوتی‌اش به سوی آسمان بود.
خاطره ای از شهید:
یکی از همرزمان شهید که در عملیات فتح‌المبین با وی بوده نقل می‌کند که: قبل از حمله یک نفر  به شهید دلاور زارع توهین کرد. اهانتی که هر کس جای او بود عکس‌العمل شدیدی از خود نشان می‌داد. دو نفر از هم‌سنگران درصدد نشان دادن عکس العمل برمی‌آیند که شهید به آنها اعتراض کرد و گفت: اگر به من توهین کرده، اشکالی ندارد، من دوست ندارم به خاطر طرفداری از من مشکلی پیش آید و در جبهه اختلاف و تشنج بیافرینم. ایشان بدون کوچکترین واکنشی به سنگر آمد و روی به درگاه خداوند نمود و پس از گریه‌های بسیار از خداوند برای خود طلب آمرزش نمود و از خدا خواست که آن شخص را هدایت کند.
گوشه‌ای از وصیت‌ نامه‌ی شهید:
... ای منافقان و خفاشان تاریخ، کنار بروید، ما یاری از شما نمی‌خواهیم. ای مومنان، فریب این حیله‌گران را نخورید و پشت به جبهه ها نکنید زیرا پشت به جنگ و فرار از جبهه، خدا را به خشم می‌آورد.
... ای مومنان در خواب و ای اسیران در زنجیر طاغوت و ای بندگان بت، چرا بیدار نمی شوید و چرا زنجیرها را باز نمی کنید و چرا بت ها را نمی شکنید تا بنده ی عزیز خدا باشید.
... از مادرم می خواهم که مرا ببخشد و از فاطمه زهرا بخواهید تا مرا به غلامی فرزندش امام حسین (ع) قبول کند و اگر این فیض بزرگ نصیبم شد برای من گریه وزاری نکنید.
... همسرم از شما می خواهم که مرا ببخشید و از خدا بخواهید تا گناهانم را ببخشد و خونم را که در راهش می دهم، قبول کند  و از شما می خواهم که به طور صحیح و به نحو احسن، فرزندانم را تربیت کنی  و راهم را به آن ها بشناسانی زیرا خودت هدفم را می دانی و به آن ها بگو که پدرتان در راه خدا شهید شد و راهش را ادامه بدهید.
... از خواهرانم می خواهم که با حفظ حجاب اسلامی خود، قلبم را شاد کنند و از برادرم محمد می خواهم که در درس خواندن و قرآن خواندن کوشش کند و راهم را ادامه بدهد.
 
نورباران بازدید : 455 سه شنبه 23 اسفند 1390 زمان : 17:41 نظرات ()

گورک یکی از  روستاهای محروم بخش دشمن زیاری در 50 کیلومتری نورآباد است. نام گورک مدت‌هاست با ساخت سد گورک یا همان پارسیان عجین شده است، طرحی که اجرای آن امید آینده‌ی کشاورزان ممسنی و رستم است.
بنا به گزارشات موجود مطالعات سد و نیروگاه پارسیان در اواسط سال 75 آغاز و در طی این مدت  بخش‌هایی از آن انجام گرفت و با طولانی شدن مدّت مطالعات، در اجرای طرح به دلیل محدودیت‌های مالی و اعتباری و بی مهری‌های انجام گرفته در اجرای این پروژه اختلال به وجود آمد و به تعویق افتاد امّا با تلاش‌ و پیگیری عبدالرضا مرادی نماینده مردم ممسنی و رستم این طرح فراموش شده دوباره احیاء و در جریان عملیاتی شدن قرار گرفت.
این سد از نوع بتونی غلطکی با طول تاج 340 متر و سطح دریاچه‌ی آن 1650هکتار می باشد که بر روی رودخانه شول فهلیان ساخته خواهد شد که 10500هکتار (3000هکتار باغ  و 7500هکتار زراعت) از اراضی را زیر پوشش قرار می‌دهد و می تواند سالانه بیش از 250 ملیون متر مکعب آب جهت مصارف کشاورزی  و 15ملیون متر مکعب آب برای مصرف در بخش صنعت را، تامین نماید.از اهداف اصلی این طرح رونق بخش کشاورزی در پایین دست محل احداث سد و به فاصله 30 تا 40 کیلومتری از آن که دشت‌های حاصل خیز فهلیان، دشت‌رزم، مصیری، رستم، دشتک و آبپخشان در دو طرف رودخانه و به فاصله‌ی نه چندان زیادِ، دشت نورآباد واقع شده است. از مزایای دیگر این طرح می‌توان به تولید برق و مهار سیلاب و احیای اراضی و حفاظت رودخانه و ایجاد اشتغال اشاره کرد.

نورباران بازدید : 447 یکشنبه 23 بهمن 1390 زمان : 17:46 نظرات ()
‌زلزله بلای خانمان‌ سوزی است که گاه‌گاهی اتفاق می‌افتد، در این اتفاق نابهنگام، آوارگی، بی‌خانمانی و در به دری مزید بر مصیبت از دست رفتن عزیزانی است که مظلومانه به دیار خاک می‌شتابند و چه شیرین است سرپناهی ساختن برای دردمندانی که تا مرگ فاصله‌ای نداشته‌اند ...
استان فارس و شهرستان ممسنی که بر روی کمربند زلزله‌خیز واقع شده است هرچند گاهی با این فاجعه‌ی دردناک روبرو می‌شود. در زلزله‌ی سال گذشته‌ی ممسنی روستاهای تنگ‌لله با خسارات جبران‌ناپذیری مواجه شدند. در راستای سامان‌دهی به وضعیت زلزله‌زدگان تلاش مسئولان استانی و شهرستانی بسیار ارزنده بود. در همین زمینه نشریه‌ی نورباران جهت بررسی وضعیت این مناطق با سفر به آنجا گزارش کوتاهی را ارائه می‌نماید.
جذب اعتبار برای رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان با تلاش و پیگیری نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، حضور استاندار فارس، فرماندار ممسنی، مسئولان بازسازی ستاد زلزله و رئیس بنیاد مسکن ممسنی و نیروهای امدادی هلال‌احمر در روند تسریع طرح بسیار موثر بوده‌است.
فردی از روستای زلزله‌زده می‌گفت: در زمان حضور نماینده مردم در منطقه از وی تقاضای چادر نمودیم که با سعه‌ی صدر دلسوزانه جواب داد: «چادر که چیزی نیست، شما باید از ما تقاضای خانه داشته‌باشید» و بحمدالله این اتفاق هم‌اکنون در حال شکل گرفتن است. روند اجرایی ساخت منازل مسکونی برای اقشار محتلف روستاهای زلزله‌زده، رضایت مسئولان محلی و مردم روستا، جدیت مسئولان ستاد بازسازی مستقر در منطقه و توجه مسئولان ذیصلاح، همه و همه نشان از انجام کارهای ارزشمندی است که در این مدت به نتیجه رسیده‌است.
مهندس سی‌سختی مسئول ستادبازسازی درباره‌ی آغاز روند طرح می‌گوید: کارشناسان بنیاد مسکن بعد از وقوع زلزله به مناطق حادثه دیده می‌روند و تعداد خانه های آسیب دیده را مشخص نموده و به مسئولان اطلاع می‌دهند. مسولان نیز چند بانک عامل را برای اعطای تسهیلات معین می کنند و مبلغ وام هایی که تاکنون پرداخت شده 10 میلیون تومان وام کم بهره و یک و نیم میلیون تومان وام بلا عوض می‌باشد که شامل حال تمام کسانی است که در منطقه حادثه دیده خانه دارند و خانه ی آنها خراب شده  و به خانواده‌ی پدر و پسری که با هم زندگی می کرده‌اند نیز به صورت جداگانه پرداخت شده‌است.
ایشان افزود: چون بازسازی و اجرای مراحل آن به خاطر کمبود نیرو و تجهیزات، در توان بنیاد مسکن شهرستان نبود، ستاد بازسازی مناطق زلزله زده، با تعدادی نیرو از اداره کل در منطقه مستقر می‌شود. ستاد بازسازی ابتدا شروع به تشکیل پرونده می‌نمایند اگر اسامی افراد آسیب دیده مشخص باشد، طبق آن و اگر هم اسامی نباشد با هماهنگی شورای اسلامی و دهیاری دوباره کار کارشناسی صورت می گیرد و پس از طی مراحل اداری، وام به نام افراد به حساب ستاد بازسازی زلزله واریز می‌شود و ما نیز به عنوان نماینده ی مردم از نظر قانونی، وظیفه ی نظارت بر نحوه‌ی بازسازی از لحاظ فنی، ساختمانی و چگونگی خرج کردن وام را داریم.
وقتی پیمانکار شروع به کار نماید از نظر فنی و سرعت فیزیکی پیشرفت، کار را نظارت می‌کنیم و در ضمن، آوار برداری از محل ساخت نیز تسهیلاتی است که از محل وام کم نمی شود.
تسهیلات بلاعوضی که دولت در ساخت خانه در مناطق آسیب دیده ارائه می‌دهد عبارتند از:
تسطیح و آوار برداری و ...، اخذ مجوز پروانه ساخت رایگان، تهیه‌ی نقشه‌ی ساختمانی رایگان، که تعداد واحدهای ساختمانی1833 واحد و در 41 روستا اجرا خواهد شد.
مهندس سی سخت ادامه داد: باز سازی مشکل است و تقریباً مشکلات همه بازسازی‌ها مشابه هم است. ما برای بازسازی به جاهایی می رویم که مشکل دارند و دولت نتوانسته امکاناتی که در شهرهای بزرگ و روستاهای نزدیک شهر، خدمات رسانی کرده‌است به آنها ارائه دهد. خانه و منازل مسکونی از نظر ساخت غیر فنی بوده در یک زلزله خراب شده است و خرابی خانه‌ها با وضعیت جوی و هوای سرد، از عواملی است که  به مردم فشار می‌آورد.
توقف کوتاه دوران بازسازی در سه ماه تابستان  و به دلیل عدم ارائه تسهیلات بانکی بود
مهندس سی سختی با اشاره به این که در تاریخ02/11/89 در منطقه مستقر شده‌اند، ادامه داد: هرجا که زلزله یا سیلی می‌آمد، استقرار ستاد حدود 2 ماه طول می‌کشید امّا با پیگیری نماینده ی مردم، فرماندار و رئیس بنیاد مسکن ممسنی، از 15 الی 16 روز بعد از زلزله مستقر شدیم.
روز های اول استقرار، مردم باور نمی کردند که در این وسعت می خواهد کار شود و خیلی ها مراجعه نمی کردند
ما مرتب با کمک بزرگان روستا در مسجد با مردم صحبت می‌کردیم و به تشریح نقشه‌های ساختمانی و چگونگی کار می‌پرداختیم و بعضی مواقع جلسات ما برای اقناع مردم حدود 6 الی 7 ساعت به طول می‌انجامید.
در جریان بازسازی مناطق، قیمت تمام شده متفاوت بود و این امر به خاطر مسافت مسیر و حمل مصالح است و حدود 60 درصد کارها اسکلت فلزی و بقیه اسکلت بنایی است.
زلزله در مناطق تنگ‌لله، در کنار نوسازی و ساخت و سازهای فنی، باعث شده بود بیشتر نیروهای بومی منطقه و ماشین آلات آنها به کارگرفته شوند. مصالح ساختمانی مردم روستا، از طریق چند کارگاه که در نزدیکی آنها احداث شده بود، تامین می گردید و با صدور حواله، مبلغ آن از میزان وام کسر می‌شد.
عالی‌شاهی روستای توریستی و گردشگری با نمای سنگی
برای نمونه دو روستای "عالی‌شاهی" و "میدان" را برای مشاهده‌ی روند کار انتخاب کردیم. روستای عالی‌شاهی به علت نداشتن مکان جابجایی و وجود آبشاری طبیعی، در بالای روستا به صورت یک روستای توریستی و گردشگری با نمای سنگی به صورت در‌جا‌سازی-یعنی در همان مکان- بازسازی می‌شود.
 اگر مسئولان بتوانند بعد از بازسازی اولیه، زمینه‌ی توسعه‌ی بیشتر آن را فراهم کنند، ما در طی چند ماه آینده، شاهد یکی از روستاهای بی بدیل استان فارس و کشور خواهیم بود.
مهندس امیر حسین خزایی پیمانکار روستای عالی‌شاهی در این بازدید با اشاره به سوابق کار خود در بم‌، زرند کرمان،  استان لرستان،چابهار، سمنان و لامرد می‌گوید: ما در دهم اردیبهشت 90 در منطقه مستقر شدیم. در روستای "عالی‌شاهی" روز اول که ما آمدیم امکان رفت و آمد با وسایل نقلیه وجود نداشت. با همکاری مهندس حسینی رئیس بنیاد مسکن ممسنی و مهندس سی‌سختی مسئول ستاد بازسازی، به خاطر ریزش کوه، ابتدا دیواری حائل بین کوه و روستا کشیدیم و توانستیم ضمن معبرسازی، کوچه‌ها و خیابان‌های اصلی را ترسیم نماییم.
ایشان ادامه داد: در انتقال مصالح ساختمانی، مردم کمک های خوبی می‌کردند و بنای ما در این بود که در کارها از مردم بومی استفاده کنیم و آنهایی را که توان داشتند، به کار بگیریم و در کارهای تخصصی باز از متخصصان شهرستان استفاده کنیم. ایشان ادامه داد: در این روستا 77 واحد ساختمانی برای بازسازی داریم که با توجه به آبشاری که در بالای روستا قرار دارد، این روستا به عنوان روستای نمونه‌ی گردشگری محسوب شده و طبق برنامه‌ای که مهندس تابش در بازدید ارائه دادند، قرار است که روستا "درجاسازی" شود به گونه‌ای که بافت سنتی آن حفظ شود.
مهندس خزائی ادامه داد: ما در استفاده از وسایل نقلیه، به امکانات و پتانسیل روستا توجه نمودیم، سنگ روستا قراربود از گچساران تامین شود که با صحبت‌های انجام شده، سنگ‌های مورد نیاز را از بخش اشکان ممسنی به دست آوردیم.
ایشان ادامه داد: ما در بازسازی روستاها به خاطر ارتباط جمعی هیچ مشکلی با مردم نداشتیم و من شنیده بودم که لرها غریب پسند و مهمان‌نواز هستند و تا به امروز احترام ما  را نگه‌داشته‌اند و ما ممنون آنها هستیم.
با همراهی دوستان در روستای "عالی‌شاهی" سراغ مردم می‌رویم. هنوز چند قدمی دور نشده بودیم که مهندس سی‌سختی با صدای یکی از اهالی روستا ایستاد. مرد میانسال جلو آمد و مهندس صمیمانه با او صحبت کرد و شرایط کار و بهبود وضعیت را برای او توضیح داد.
عزت‌الله محمدی رئیس شورای "عالی‌شاهی" گفت: موقع زلزله کمک‌های خوبی شد و ما از مسئولان شهرستان و ستاد بازسازی زلزله رضایت کامل داریم. در ساخت و ساز کوچه‌ها و ایجاد معابر، مهندس احمدی و پناهی زحمات بسیاری می‌کشند و در مدت زلزله و بازسازی، شاهد حضور مستمر مهندس حسینی رئیس بنیاد مسکن ممسنی و سایر مسئولان از جمله استاندار فارس، نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و سایر مدیران استانی در مناطق بودیم، تلاش‌های مهندس سی‌سختی را برای بازسازی روستا ارج می‌نهیم و هیچ زمان فراموش نمی‌کنیم.
روستای "عالی‌شاهی" را به امید پیگیری مسئولین در ادامه‌ی بازسازی و تبدیل آن به روستای نمونه‌ی گردشگری استان ترک می‌کنیم و امیدواریم که فرماندار ممسنی با همکاری بنیاد مسکن و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتوانند گام‌های موثری در این زمینه بردارند.
روستای میدان به علت احتمال ریزش کوه، امکان درجاسازی آن وجود نداشت
مهندس سی‌سختی در مسیر روستای "میدان" گفت: قبلاً در زلزله لرستان در سال‌های 85 و 86  شهرستان درود، حادثه طوفان "گُونو" در شهرستان نیک‌شهر سیستان و بلوچستان حضور داشتم. نحوه‌ی همکاری مسئولان تاکنون خوب بوده است و مسئولان در حل مشکلات و ادامه‌ی بازسازی تلاش و همکاری فوق‌العاده‌ای داشته‌اند، تلاش فرماندار ممسنی و نماینده مردم در مجلس در جذب اعتبارهای لازم و حضور استاندار و مدیران استانی در روند بازسازی، بسیار موثر بوده است.
به محل جدید روستای "میدان" می‌رسیم. مهندس سی‌سختی توضیح داد که روستای میدان به علت احتمال ریزش کوه، امکان درجاسازی آن وجود نداشت که با جلسات متعدد و همکاری‌های فراوان، مشکل زمین محل جدید حل شد و ساخت 47 خانه‌ی جدید شروع شده است.
ایشان افزود: به خاطر مشکل زمین، کار ساخت خانه های این روستا کمی دیر شروع شد.
به کمپ ستاد بازسازی برگشتیم. مهندس سی‌سختی برای یکی از دوستان توضیح می‌داد که نقشه های ساختمانی ثابت هستند و راجع به چگونگی اتاق‌ها با مردم مشورت می‌کنیم. مردم این منطقه دوست دارند که پذیرایی آنها بزرگ باشد و ما سعی می‌کنیم با آنها همکاری نماییم امّا از نظر فنی چیزهایی ثابت و آیین‌نامه‌ای است که باید رعایت شوند.
مهندس سی‌سختی افزود: منطقه‌ی پراشکفت 394 واحد، تنگ‌لله 1204، آب‌پخشان 235 واحد و به صورت مجموع در 38 روستای منطقه 1833 واحد مسکونی ساخته می‌شود و برای دریافت تسهیلات با همکاری بانک عامل در یک روز خاص کارگزار بانک به منطقه می‌آمد و پرونده وام در روستا تشکیل می‌شد و افراد به صورت زنجیره‌ای، ضامن هم می‌شدند و در این بین لازم نبود مردم منطقه برای دریافت تسهیلات به شهر و بانک ها مراجعه نمایند.
ایشان در پایان ضمن تشکر از حضور گروه خبری در منطقه گفت: خوشایند کار ما فقط جایی است که بدانیم و ببینیم مردم همکاری می‌کنند و برای خودم شخصاً هیچ چیزی بهتر از زمانی نیست که مردم همراه ما باشند و تجربه ثابت کرده همکاری مردم در تسریع کارها فوق‌العاده موثر است.
 
نورباران بازدید : 311 یکشنبه 23 بهمن 1390 زمان : 17:45 نظرات ()
به جای سرمقاله

متخصصان و کارشناسان علوم گوناگون، کار در عرصه فرهنگ و هنر را از سخت ترین و زیباترین عرصه ها دانستهاند. چرا که در دیگر عرصه ها جسم درگیر می شود و ممکن است خسته گردد و یا آسیب ببیند اما در عرصه‌ی فرهنگ و هنر، هنرمند اگر به درستی درک نشود روح آن خسته و آسیب می بیند و آسیب روح و روان او آسیب به اجتماع را به همراه دارد و بیماری‌های روحی و روانی، بیماری و آسیب جسمی را نیز به همراه می آورد. در جامعه هم اگر به دقت بنگریم مشاغل و فعالیت های گوناگون که افراد به آن مشغول هستند را مورد توجه قرار دهیم متوجه خطرات و زیان های کار در این حوزه نسبت به دیگر عرصه‌ها خواهیم شد و عطای آن را لقایش خواهیم بخشید.
اما چرا؟ چرا کار در این عرصه این همه خطر و عوارض برای فرد مشغول در این حوزه به همراه دارد که در دیگر عرصه‌ها تا این اندازه  وجود ندارد؟
و چرا با این همه باز افراد فعال در این عرصه آن را رها نمی‌کنند و افراد جدیدی هر روز به آنها می‌پیوندند؟
شاید بتوان پاسخ این پرسش را در ماهیت و ذات عرصه‌ی هنر و فرهنگ جستجو کرد و اگر بخواهیم همه مشاغل و حرفه‌ها در ردیف و مزایا و محاسن آنها را برشمریم آن وقت است که کار در این عرصه را عزیز‌، مقدس و شیرین می‌یابیم و پی خواهیم برد که مخاطب این حوزه، فکر و روح بشر است و کاری که برای تعالی فکر و روح بشر و جامعه صورت می پذیرد در خور والاترین ارزش هاست و می‌تواند ماندگار باشد و از بشری معمولی با خواسته‌ها و امیال ساده و مادی‌، انسانی بسازد که لایق زندگی در مدینه‌ی فاضله است و شخصی که در این حوزه کار می‌کند به صورت ساده و مختصر عاشق است، عاشق ارزش‌ها و سرمایه‌ی فرهنگی و میراث فکر بشر و به همین دلیل در این عرصه تنفس، کار و زندگی کردن حتی اگر برای "آنی" باشد به دلیل عمق و کیفیتش، با ارزش است و یقیناً آن لحظه و "آن" که فرد هنرمند و فرهنگی در آن زندگی کرده و می‌کند با هزاران سال که میلیون‌ها انسان وقت صرف آن نمایند، برابری می کند. کتاب و محصولات نوشتاری یکی از آن میراث‌های ماندگار و عزیز بشر است که خالق آن برایش خون دل‌ها باید بخورد تا به نتیجه برسد.
هر شخصی که با کتاب و کتابخانه ارتباط مستمر داشته باشد، تاثیر آن را به خوبی می‌توان در رفتار و گفتارش مشاهده کرد و به عینه دید. در شهر ما با وجود افراد فرهنگی و تحصیل کرده‌ی فراوانی که باید به آنها افتخار نمود، متاسفانه ارتباط با کتابخانه کم و سرانه‌ی مطالعه پایین است و برای پیوستن و همراهی با این قافله‌ی فرهنگی لازم است همه در چگونگی گذراندن وقت خود تجدید‌نظر نماییم و ببینیم که چه اندازه از وقت خود را در کتابخانه و با کتاب می گذرانیم و یا تاثیر کتاب در زندگی ما چه اندازه می باشد و با این کار ضمن تشویق دست اندرکاران و زحمت کشان این عرصه نزدیکان خود را تشویق و ترغیب به مطالعه نماییم .
یقین بدانیم تنها در این صورت است که هنرمند و اثرش به ترقی و تعادل روانی می‌رسد و به دنبال آن جامعه هم از تعادل روانی برخوردار خواهد شد و شهر و دیارمان از بسیاری از معضلات اجتماعی نجات پیدا خواهد کرد و زندگی و فعّالیت در آن لذّت بخش‌تر از گذشته می‌شود.
                                           حیاتی
                         مدیر مسئول ماهنامه نورباران                                                           
نورباران بازدید : 309 یکشنبه 23 بهمن 1390 زمان : 17:44 نظرات ()
دیدی! علی خسروی بود

عقاب تیزپرواز رستم دور از آشیانه اش، نگهبان آسمان بلند سرزمینمان بود. ذهن ها پر از خاطره هایی است که هنگام عبورش از آسمان رستم، دستان افتخارگونه ای برایش تکان می‌خورد و در فاصله‌ی میان دستان، برای پایداری و ماندگاریش ترنّم درود و آمین بر لب‌ها جاری می‌شد.
مردم سر به آسمان دوخته و به تماشای هیبت و شکوه زیبای او مشغولند. در میان حیاط خانه ها ، مدارس و روستاهای اطراف، کودکان، مردان و زنان به نظاره ی رقص زیبای فانتوم اویند و به همدیگر نشانش می دهند. هریک در شور و نگاه از دیگری سبقت می گیرند و از خوشحالی و غرور در پوست خود نمی گنجند. آنها به آسمان می نگرند و از بودن و پرواز غرورآفرین او لذت می برند و می گویند: «دیدی! سرگرد خلبان علی خسروی بود.» و ذوق و شوق و افتخار می کردند.
سرگرد خلبان علی خسروی در سال 1329 در روستای "تل گر" از توابع شهرستان رستم متولد شد.
تحصیلات مقدماتی(ابتدایی) خود را در روستای منگودرز رستم و دوره متوسطه را در دبیرستان های وکیل فهلیان و ایزدی نورآباد سپری نمود.
بعد از اتمام دوره‌ی دبیرستان و اخذ دیپلم از دبیرستان سلطانی شیراز به خدمت سربازی اعزام می‌گردد، دوران سربازی را در نیروی زمینی ارتش به پایان می‌رساند. در دوران سربازی انگیزه پرواز و عشق به خلبانی در وی به بار می نشیند و عزمش را برای ورود به دانشکده خلبانی جزم می‌کند. پس از قبولی دوره مقدماتی خلبانی در سال 1353 برای ادامه و تکمیل تحصیلات خلبانی عازم ایالت تگزاس آمریکا می‌گردد.
طی حضور در آمریکا دوره های مختلفی را می‌گذراند و در بازگشت به ایران و سپری کردن یک سال دیگر به استاد خلبانی در پرواز ارتقاء می‌یابد. او علاوه بر دوره‌های پرواز و خلبانی دوره‌های زیادی چون چتربازی ، تکاوری و نیز آموزش زبان خارجه را با موفقیت و پشتکار وافری به پایان می‌رساند و در این زمینه به دانش و تبحّر فوق العاده‌ای دست می‌یابد و به عنوان لیدر(فرمانده) پرواز، اسکادران ها را هدایت و رهبری می‌نمود و آموزش و درس پرواز می‌داد.
سرگرد خلبان همواره آماده پرواز بود و در حالی که همسرش را از دست داده بود و سرپرستی فرزند خردسالش را نیز برعهده داشت امّا همواره آماده و داوطلب انجام ماموریت های سخت بود و در جواب دیگرانی که او را به خاطر فرزندش از پرواز منع می‌کردند می‌گفت : "من نمی‌توانم ببینم به خاطر سرپرستی فرزندم، نجنگم در حالی که فرزندان هم‌وطن و هم‌دینم یکی پس از دیگری جان خود را فدا می‌کنند."
علی خسروی در بین خلبانان، به شجاعت معروف بود. در پرواز های عملیاتی گاه با بال های شکسته برمی‌گشت و گاه با سیستم‌های از کار افتاده. لحظه های پرواز او لحظه های فراموش ناشدنی است. او زمان های زیادی را در پهنای آسمان ایران به پرواز گذراند. غرش صدای فانتوم او هم برای دشمنان ایران آشنا بود و رعب‌آور و هم برای هموطنانش امّا این آشنایی شیرین کجا و آن آشنایی تلخ کجا!
او بعضی مواقع بر پهنای آسمان زادگاهش ظاهر می‌شد و همه را شگفت‌زده می‌ساخت. بر فراز کشتزارها و خانه‌ها و مدارس منطقه اوج می‌گرفت و می‌غرّید. در حالی‌که با هنرنمایی و رقص بال‌های فانتوم خود همه را مبهوت کرده‌بود، برای کمک خلبان خود چنین سخن می گفت:
«اینجا زادگاه من است، ایل و تبار و طایفه‌ی من است، اینجا من متولد شده ام، بزرگ شده ام و به مدرسه رفته‌ام، اینجا سرزمین مردمان شجاع و متعصبی است که سال‌ها با کار و تلاش و سرزندگی دست به گریبانند.»
آری! او از عشق و صفا و هنر ایل و تبارش می گفت و ایل و تبارش از عشق و صفا و هنر او.
مردم سر به آسمان دوخته و به تماشای هیبت و شکوه زیبای او مشغولند. در میان حیاط خانه‌ها، مدارس و روستاهای اطراف، کودکان، مردان و زنان به نظاره رقص زیبای فانتوم اویند و به همدیگر نشانش می دهند. هریک در شور و نگاه از دیگری سبقت می گیرند و از خوشحالی و غرور در پوست خود نمی‌گنجند. آنها به آسمان می‌نگرند و از بودن و پرواز غرورآفرین او لذت می‌برند و می‌گویند: «دیدی! سرگرد خلبان علی خسروی بود.» و ذوق و شوق و افتخار می‌کردند.
و به راستی افتخاری بود برای من و مایی که همواره در کودکی شوق پریدن داشتیم. شوق دفاع و مبارزه داشتیم. و الگویی بود برای بزرگ شدن و خلبان شدنمان. چرا که او رؤیای خلبان شدنمان بود و در خواب هایمان با فانتوم او به پرواز درمی‌آمدیم.
 او در عالم کودکیمان که عالم جنگ بود و مبارزه‌، همه چیزمان بود. شب و روز، در خواب و در بیداری، فقط او بود و خلبانی او. درس خواندمان برای او شدن و چون او شدن، بود. او برایمان مظهر پرواز بود و شهادت. مظهر عشق بود و حقیقت و حتی مظهر معصومیت و مظلویمت چرا که شهادتش این‌گونه به نظر می‌رسید.او در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۶۳ در یک پرواز غیرعملیاتی به همراه سروان خلبان شهید علی محبی در فاصله‌ی بین تهران-قم به پرواز درآمد. به عنوان لیدر پرواز در حین آموزش خلبانان چند اسکادران، سقوط کرد در‌حالی‌که انتظار سقوط از او بعید بود.
و این آخرین پرواز علی خسروی بود. پروازی که او را برای همیشه در قلب‌ها مانا و جاوید ساخت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
منابع: پرونده شهید علی خسروی
و وبلاگ نورآباد ممسنی
 
نورباران بازدید : 302 یکشنبه 23 بهمن 1390 زمان : 17:43 نظرات ()

"سروها ایستاده می‌میرند، پهلوانان چه ساده می‌میرند"
در روز عاشورای حسینی که هیئت‌های مذهبی شهرستان ممسنی در حال برگزاری مراسم به سمت امام‌زاده مشهور به امام‌زاده درب‌آهنی بودند، مجید احمدی مداح اهل بیت (ع) و تعزیه گردان پرشور عاشورای حسینی، بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
وی از موسسین هیئت مذهبی و دبیر هیئت‌ اسب سواری شهرستان‌های ممسنی بود که سال‌ها در این زمینه ها فعالیت های ماندگاری انجام داده است.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
مردان ظهر عاشورا به رنگ عشق می‌آیند. ظهری که عطش امان نداد و نماز خون، به معراج پیوست. گاهی باران بهانه‌های کودکی است و این عشق تنها دست‌آویزی است برای رسیدن به بهانه های دلتنگی.

نورباران بازدید : 306 یکشنبه 23 بهمن 1390 زمان : 17:41 نظرات ()

متن زیر شکوائیه ای است از یک معلم فرزند از دست داده. دل‌نوشته اش را از این جهت بیان می‌کند تا تلنگری باشد برای همه‌ی آنهایی که پرپرشدن گل‌ها در نظرشان ساده و کم اهمیّت است و هم از این جهت تا پزشکان عزیز شهرستانمان با دقّت‌نظر و حوصله‌ی بیشتری به مداوای بیمارنشان همّت گمارند.
-باشد تا خاطرات تلخش برای مردم شهرمان تکرار ناشدنی گردد.-
* * *
با من از درد و اشک و مرهم نگویید، نگاه     خسته اش آزرده خاطرم می کند، خنجر هزار درد و غم حنجره های آرامش و آسودگی مرا از هم دریده است اما با این همه به خدا توکل خواهم کرد.
خدایا به من قدرتی بده که بتوانم بپذیرم آنچه را سرنوشت برایم مقدر کرده است.

نورباران بازدید : 327 یکشنبه 23 بهمن 1390 زمان : 9:0 نظرات ()

 

 

ماه آذر هم ماه بسیج است و هم ماه دانشجو. سزاواراست که بسیج‌های دانشجویی در این مدّت از فعّال‌ترین‌ها باشند. در این راستا بر آن شدیم تا در یک نشست صمیمی، جلسه‌ی پرسش و پاسخی را با نماینده‌ی فرهیخته و پرتلاش شهرمان که خود مدّت‌ها از اساتید برجسته‌ی شهرمان بوده و اینک در کسوت نمایندگی انجام وظیفه می‌نماید-به گفت و گو بنشینیم- با ما باشید...
* * *
عبدالرضا مرادی در این دیدار و نشست صمیمی ضمن تقدیر و تشکر از حاضرین به جهت تشکیل جلسه، حضور گرم و صمیمی استاد و دانشجو در کنارهم و هم سو بودنشان را به فال نیک گرفت و با توجه به اینكه روز دانشجو در سال جاری تقارن با ماه محرم پیدا كرده است بیان کرد: من این جلسه را جلسه دانشجو و محرم می‌دانم و معتقدم هر حرکتی که در راستای رضای خدا و تقرّب الهی و در راستای دین باشد، پایدار و استوار است و هیچ گاه با شکست مواجه نخواهد شد.
ایشان با اشاره به قیام‌های مردمی خاورمیانه و فلسفه قیام امام حسین (ع) این قیام‌ها را ناشی از تاثیرات حرکت امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی كشور عزیزمان  ایران به رهبری امام  خمینی  (ره) دانست و گفت: در بطن حرکت های مردمی تاثیرپذیری از دین اسلام و تفکرات مذهبی آنان نمودی عینی دارد و موید این مطلب پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات اخیر مصر و اظهار‌نظرهای اسلام گرایانه‌ی رهبران انقلاب تونس است‌.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  با اشاره به اعتراضات مردم در برخی از كشورهای غربی اظهار داشت: آنچه در آمریکا و دیگر کشورهای غربی مشاهده می شود در واقع مقابله ی مردم آن کشورها با اقدامات استکباری حاکمان نظام سلطه است. همان  چیزی که سال‌ها توسط نظام اسلامی ما و در راس آن مقام معظم رهبری به صورت شفاف و به طور دقیق بیان می شود.
آماده پاسخگویی به مردم و دانشجویان عزیز در حوزه تخصصی خود، وظایف نمایندگی و امورات سیاسی، هستم

 

نورباران بازدید : 915 دوشنبه 23 آبان 1390 زمان : 17:37 نظرات ()
مطبوعات تا به امروز مهم ترین سند مکتوبی هستند که پل ارتباطی مردم و مسئولین و به عنوان رکن چهارم جامعه مدنی در تعالی فرهنگ و هنر هر جامعه ای نقش مهمی ایفا می کنند . ظهور و بروز نشریات به خصوص نشریات محلی آینه ای تمام نما، برای انعکاس رخدادها، به تصویر کشیدن ظرفیت ها و واقعیت های موجود هر منطقه است و بی شک انتشار اولین نشریه «نورباران» اتفاق مهم و خوشایندی برای حرکت های عظیم به سمت و سوی پیشرفت و آبادانی شهرستان های ممسنی و رستم است .
تلنگری بر عملکرد مسئولین ، نقد و به چالش کشاندن ضعف های موجود ، اطلاع رسانی شفاف و سنجیده به مردم ، نظام بندی سازمان پیشنهاد و انتقادات در راستای تحول های نوین اداری ، تکریم ارباب رجوع و ... مهم ترین مساعدت به توسعه همه جانبه محسوب خواهد شد . در این راستا این نشریه جهت تنویر افکار عمومی ، بیان دیدگاههای افراد از هر قشر و گروه ، برای توسعه همه جانبه تلاش خواهد کرد و از همه عزیزانی که در عرصه ی مطبوعات و اطلاع رسانی به هر نحوی نقش آفرین هستند دعوت می نماید در راستای رسالت مطبوعاتی، ما را تنها نگذارند و ضمن ورود به چارچوب این نشریه گامی در جهت خدمت رسانی به مردم بردارند .نشریه نورباران از هر گوشه و دیار شهرستان های ممسنی و رستم آماده چاپ مطالب علمی ، اخبار و فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، ورزشی و ... است و از طرفی پذیرش خبرنگار افتخاری در مناطق ممسنی، رستم و بخش های دشمن زیاری ، ماهورمیلاتی ، سرنا و شهرهای نورآباد ، مصیری و خومه زار و ارائه مطالب متنوع گرمابخش تنور داغ این نشریه خواهد بود . دست همکاری تان را به گرمی می فشاریم و تقاضا داریم دست هامان را بگیرید تا در این وادی با اعتماد به نفس بیشتری، گام برداریم . به انتظار مطالب ارزنده و مفیدتان جهت درج از طریق دیدار حضوری (عصر روز های زوج) ، صندوق پستی ، فکس ، ایمیل و ... در نشریه هستیم .
    
آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم
Noorbaran90@gmail.com
تلفکس : 07224244143
صندوق پستی : 179/73515

«هیئت تحریریه نشریه نورباران»
 
نورباران بازدید : 282 دوشنبه 23 آبان 1390 زمان : 17:33 نظرات ()
 عبدالرضا مرادی; نماینده مردم شریف ممسنی و رستم
طرح موضوع:  اخیراً مقام معظم رهبری در سفر به استان كرمانشاه و در دیدار 24/7/1390 خود با اساتید و دانشجویان دانشگاههای آن استان ، بحثی را پیرامون تغییر در نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه مطرح كردند و طرح این موضوع باعث اظهار نظرهایی در مراكز دانشگاهی و تشكل ها و احزاب سیاسی و بین سیاسیون گردید و اكنون این سؤال مطرح می شود كه آیا تغییر در انتخاب رئیس قوه مجریه لازم و ضروری است؟ و چنانچه این تغییر ضروری است، به چه نحوی باید عمل شود. ؟
در پاسخ به این امر و چگونگی و چرایی آن ذكر چند نكته
 لازم است:
1- در حال حاضر مطابق اصل 6 قانون اساسی اداره امور كشور به اتكاء آراء عمومی می باشد كه این امر از طریق انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر قانون اساسی آمده است معین میگردد. در اصل 104 قانون اساسی انتخاب رئیس جمهور را به رأی مستقیم مردم و برای مدت 4 سال واگذار نموده و انتخاب مجدد او را تنها برای یك دوره بلامانع اعلام كرده است. با توجه به تكلیف مقرر در اصول 6 و 104 قانون اساسی. آیا میتوان انتخاب رئیس جمهور را به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واگذار نمود؟ در همین خصوص با دقت نظر در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 177 و ذیل اصل 6 قانون اساسی و اصول مربوط به انتخاب رهبری، چنین به نظر می رسد كه انتخاب رئیس جمهور و وزراء توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منعی نداشته و با مانع قانونی روبرو نمیشود، زیرا : اولاً تغییر در قانون اساسی و یا بازنگری و تتمیم آن از اختیار ولی فقیه است. در اصل 177 قانون اساسی آمده است كه «بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری انجام میگیرد؛ و در همین زمینه مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد مینماید. ثانیاً چون در ذیل اصل6 قانون اساسی به اداره امور كشور از طریق همه پرسی اشاره شده است و با در نظر داشتن اصول مربوط به انتخاب رهبری كه از طریق مجلس خبرگان به طور غیر مستقیم صورت می گیرد به نظر می رسد كه به طریق اولی واگذار نمودن انتخاب رئیس جمهور پس از بازنگری در قانون اساسی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان ملت هیچ منعی ندارد.
ثالثاً چون نظام حاكم در كشور عزیزمان ایران، نظامی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت می باشد باید روشن شود كه آیا انتخاب رئیس جمهور آن می تواند به طور غیرمستقیم انجام گیرد.در پاسخ به این امر می توان گفت كه  نظام جمهوری در دنیا نظامی است كه در آن انتخاب مسئولین از طریق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد. در انتخاب مستقیم، مردم خود شخصاً دست به انتخاب میزنند و در انتخاب غیر مستقیم این نمایندگان ملت در مجلس قانونگذاری هستند كه نسبت به انتخاب رئیس جمهور و یا نخست وزیر و وزراء اقدام می نمایند. بررسی نظامهای اجرایی در دنیا نشان میدهد كه در همین زمینه در برخی از كشورها انتخاب مستقیم و در برخی دیگر انتخاب غیر مستقیم اجرا میگردد و هیچ مشكلی هم در نحوه انتخاب ایجاد نشده است. به عبارتی دیگر آنچه در این امر مهم است این است كه مردم در انتخاب مسئول اجرایی كشور نقش داشته باشند خواه این نقش آفرینی مردم به صورت مستقیم باشد ، خواه غیرمستقیم.
با توجه به تكلیف مقرر در اصول 6 و 104 قانون اساسی. آیا میتوان انتخاب رئیس جمهور را به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واگذار نمود؟ در همین خصوص با دقت نظر در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 177 و ذیل اصل 6 قانون اساسی و اصول مربوط به انتخاب رهبری، چنین به نظر می رسد كه انتخاب رئیس جمهور و وزراء توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی منعی نداشته و با مانع قانونی روبرو نمیشود،
2- طرح موضوع تغییر در ساختار نظام اجرایی در   جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری بركت وجودی شخص ایشان و جایگاه ولایت مطلقه فقیه را بیش از پیش برای همگان نمایان
میسازد. آنچه مسلم است این است كه طرح این بحث توسط ولی فقیه دلالت بر این دارد كه در نظام ولایی هر جایی كه ضرورت تغییر و دگرگونی ایجاب نماید ولی فقیه به تكلیف الهی خویش عمل نموده و چراغ راه را برای ملت روشن می كند.
3- مقام معظم رهبری در سخنان خود رشد و بالندگی و نشاط و شادابی و تأثیرگذاری و قدرت و دوام جمهوری اسلامی ایران را بیش از هر چیز دیگری در راستای ایجاد جامعه اسلامی و امت اسلامی به منظور اینكه انسان ها به كمال معنوی و كمال الهی برسند مد نظر قرار داده است. مؤید این امر مراحل 5 گانه ای است كه در پاسخ سؤالات مطرح شده توسط ایشان ترسیم گردیده است این مراحل كه شامل تشكیل انقلاب اسلامی، تشكیل نظام اسلامی، تشكیل دولت اسلامی، تشكیل جامعه اسلامی و تشكیل امت اسلامی می گردد در هدف غایی و نهایی خود به كمال انسانی منتهی می گردد. بنابراین دقت در مفاد بیانات ولی امر مسلمین جهان دلالت بر این كه ایشان به لحاظ الهی بودن نظام جمهوری اسلامی ركود و پیری را در آن تا زمانی كه خارج از فرامین الهی حركت نكنند، قابل تصور نمی داند و اگر هم زمانی مردم از شیوه فعلی انتخاب رئیسه قوه مجریه احساس ركود نمایند كه البته این امر در آینده نزدیك محتمل نمی باشد موضوع تغییر ساختار نظام اجرایی و نحوه انتخاب رئیس جمهور از مستقیم به غیر مستقیم (توسط نمایندگان ملت آن هم پس از بازنگری در قانون اساسی) را به عنوان راه برون رفت از احساس ركود می داند.
4- مقام معظم رهبری در بحث تغییر ساختار نظام اجرایی، مراكز فكری و تصمیم گیری و تصمیم سازی بویژه حوزه و دانشگاه را مورد خطاب قرار داده است. با عنایت به اینكه ایشان «بحث تغییر در ساختار نظام اجرایی كشور از ریاستی به پارلمانی را به عنوان یك نمونه مطرح فرمودند و در همین زمینه نخبگان جامعه را جهت بررسی موضوع و راهكارهای عملی كردن آن، مأمور كردند لذا بر همه مراكز دانشگاهی و حوزوی و تشكل ها و احزاب و گروههای سیاسی، لازم كه جهت روشن كردن موضوع و راهكارها و روش های مختلف جلساتی را برگزار نموده و نظرات عملی و سیاسی خود را به جامعه و مسئولین ذیربط ارائه نمایند تا آنچه كه دغدغه معظم له است رفع گردد.
5- مطالعه قوانین اساسی كشورها نشان می دهد كه نظام های حكومتی متفاوتی بر كشورهای مختلف دنیا اعمال حاكمیت می نماید و این نظام ها از دیدگاههای متفاوت قابل بررسی است. از جمله این دیدگاهها و زوایا عبارتند از:
الف: انواع حكومت از حیث تعداد حاكمان
ب: انواع حكومت از حیث تمركز قدرت و پراكندگی آن در سطح یك كشور
ج: انواع حكومت از حیث مشاركت مردم
د: انواع حكومت از حیث جهان بینی الهی
در دنیای كنونی هر یك از این موارد طرفدارانی را به خود اختصاص داده و هر یك از این نظامها خود بحث های مفصلی دارد كه جای پرداختن به آن در این مقال نیست. آنچه كه مهم است این است كه نظامی مورد توجه ما می باشد كه مردم در آن نقش اساسی را ایفاء كنند.
6- ضرورت تغییر در ساختار نظام اجرایی و انتخاب آن توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیك یك امر محتمل است كه در صورت لزوم با فرمان ولی فقیه عملی خواهد شد و چنانچه ایشان در آینده نزدیك این امر را لازم ندانند انتخاب رئیس جمهور با همین روش و شیوه فعلی ادامه خواهد داشت. /ق

 
نورباران بازدید : 427 دوشنبه 23 آبان 1390 زمان : 17:31 نظرات ()
"نورباران منتشر می شود"


به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی به نقل از دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه مورخ 19/2/90 با انتشار3 هفته‌نامه، 2 دو هفته‌نامه، 3 ماهنامه، 4 دو ماهنامه، 16 فصلنامه و 4 دو فصلنامه موافقت شد.
در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «سفیر قلم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای حسین گندمکار»، هفته‌نامه «عاشقان ولایت گراش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای علی اصغر حسنی»،
هفته‌نامه «گلشن راز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمد خوش نیت»، دو هفته‌نامه «امید تاک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای حسن ونایی»، دو هفته‌نامه «نوید لرستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای رضا رحیمی نسب»، ماهنامه «تولد دوباره در میانسالی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خانم نوریه صنایع مظفری ثابت»، ماهنامه «جهان سلولزی بسته‌بندی» به صاحب امتیازی «مؤسسه فرهنگی بین‌المللی نگارش آیدا» و مدیرمسئولی «آقای سیدمصطفی ایران منش»، ماهنامه «نورباران» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای نصیب‌اله حیاتی»، دو ماهنامه «Asian Journal of Civil Engineering» به صاحب امتیازی «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» و مدیرمسئولی «آقای سیدمحمود فاطمی عقدا»،
دو ماهنامه «پادهش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمدمهدی قیامت»، دو ماهنامه «دندانپزشکی نو» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای شهاب محمدی»، دوماهنامه «چشم انداز طب نوین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمدحسین ملک مدنی»، فصلنامه «دندان پژوهان نوین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خانم نرگس کامجو»، فصلنامه «کشاورزی پایدار» به صاحب امتیازی «وزارت جهاد کشاورزی ـ دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی» و مدیرمسئولی «آقای غلامرضا امینی رنجبر»، فصلنامه «مرهم» به صاحب امتیازی «بنیاد سوانح سوختگی امیرالمؤمنین شیراز» و مدیرمسئولی «آقای محمدمهدی بنیادی»، فصلنامه «صنایع داروهای دامپزشکی» به صاحب امتیازی «سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی ایران» و مدیرمسئولی «آقای محید محتسبی»، فصلنامه «طب و تجهیزات» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «خانم محبوبه پورعبداللهی اردکانی»، فصلنامه «گواهینامه فنی» به صاحب امتیازی «وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» و مدیرمسئولی «آقای سیدمحمود فاطمی عقدا»، فصلنامه «زندگی خوش با بیماری قند» به صاحب امتیازی «مؤسسه خیریه دیابت اصفهان» و مدیرمسئولی «آقای علی کچوئی»، فصلنامه «مجله مهندسی انرژی و محیط زیست» به صاحب امتیازی «دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل» و مدیرمسئولی «آقای مفید گرجی بندپی»، فصلنامه «انرژی خورشیدی» به صاحب امتیازی «انجمن انرژی خورشیدی ایران» و مدیرمسئولی «آقای عبدالرزاق کعبی نژادیان»، فصلنامه «دندانپزشکی ترمیمی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمدفرخ آصف زاده»، فصلنامه «اتاق انتظار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای مهران قسمتی زاده»، فصلنامه «بسوی تندرستی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای جاوید قاضی زاده»، فصلنامه «مجله مطالعات جغرافیایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت معلم سبزوار ـ مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی» و مدیرمسئولی «آقای علی اکبر عنابستانی»، فصلنامه «طب اسلامی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای امیرعباس جعفری»، فصلنامه «نبض سلامت» به صاحب امتیازی «شرکت تعاونی بهداشتی درمانی رفاهی اتحاد طب و درمان» و مدیرمسئولی «آقای حسن نوری علویجه»، فصلنامه «Iranian Geotechnical Journal» به صاحب امتیازی «انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی» و مدیرمسئولی «آقای سعید حیدری»، دوفصلنامه «زندگی و دریا» به صاحب امتیازی «انجمن علوم و فنون دریایی ایران» و مدیرمسئولی «آقای افشین محسنی آراسته»، دو فصلنامه «دیرینه شناسی» به صاحب امتیازی «انجمن دیرینه شناسی ایران» و مدیرمسئولی «آقای علیرضا عاشوری»، دو فصلنامه «اعتیاد» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای مهران نصیریان»، دو فصلنامه «International Journal of Islamic Studies» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای محمدعلی انصاری پور» موافقت شد.
همچنین در این جلسه با تغییر مدیرمسئولی نشریات: «ترویج و اقتصاد کشاورزی» به «آقای سیدجمال فرج‌اله حسینی»، «اصناف ایران» به «آقای حسن رادمرد»، «بیمه و کشاورزی» به «آقای محمدحسین صفرپور طاهر»، «تجارت و نشر الکترونیک» به «آقای طاهر ظفرقندی»، «دامپزشکی» به «آقای گودرز ادیب زاده»، «ایمنی بهداشت محیط زیست» به «آقای علی عنایت»، «پژوهشهای حسابداری مالی» به «آقای ناصر ایزدی نیا»، «مطالعات برنامه درسی» به «آقای علی عسگری»، «INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING» به «آقای علی اصغر توفیق»، «مواد مهندسی –Engineering Materials» به «آقای علی اصغر توفیق»، «کارگزاران» به «آقای سیدمحمد صفی زاده» موافقت شد.

 

نورباران بازدید : 308 دوشنبه 07 شهريور 1390 زمان : 17:30 نظرات ()

ماهنامه نوربارن بدون هیچ مقدمه ای در حال انتشار است و همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد .
 اما زمان گفتن بعضی از سخن ها و ضعف ها نیست بلکه قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی ها یمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و ماهنامه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم .
 نصیب الله  حیاتی
                         مدیر مسئول ماهنامه نورباران
 
نورباران بازدید : 252 چهارشنبه 23 آبان 1380 زمان : 17:34 نظرات ()

تعداد صفحات : 28

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 14
 • آی پی دیروز : 75
 • بازدید امروز : 103
 • باردید دیروز : 411
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 21
 • بازدید هفته : 4,025
 • بازدید ماه : 10,781
 • بازدید سال : 88,056
 • بازدید کلی : 769,789