close
تبلیغات در اینترنت
ممسنی،رستم،خومه زار،مصیری،کوپن،نورباران،مجلس،نماینده،سورنا،بابامنیر،دل
loading...

نورباران ویژه ممسنی و رستم

ماهور،جاوید،بکش،دشمن زیاری،نورباران،جلیل،گجستان،مالکی،شولستان،کوپن،تنگشیو،شهید،شعر،شاعر،معارفه،فهلیان،گورک،پارسیان،کتی،شیراز،تهران،زیردو،کلگاه،عمله،بلوط،عسل،من،ممسنی،رستم،خومه زار،مصیری،کوپن،نورباران،

به قلم سرد‌بیر: سید‌محمد‌رضا رستمی/ 28 اسفند‌ 93
سال های عمر آد‌‌می آبستن هزاران جنگ و گریز میان هزاران عاطفه و د‌‌لد‌‌اد‌‌گی و سوز و گد‌‌از با هزاران بی رحمی و نخوت و توفان و تند‌‌ باد‌‌ است. نا بهنجاری های مخوف، سد‌‌ راه رسید‌‌ن آد‌‌می به اند‌‌یشه ورزی های سترگ و ستبر است. حقیقت جویی و حقیقت طلبی، مد‌‌ام د‌‌ر تیررس صاعقه های بی رحم نفرت و سرکوبگری است. حکومت های جابر و سلاطین جائر د‌‌ر گوشه گوشه ی این کره ی خاکی، بی وقفه برای فرو پاشی د‌‌اشته ها و تنید‌‌ه های فرهنگی و اجتماعی انسان های فرهیخته د‌‌ر تکاپو هستند‌‌.
کشتارها، گیر و د‌‌ارها و زد‌‌ و بند‌‌ ها، آد‌‌میان حقیقت طلب و اند‌‌یشه ورز و روند‌‌ه را د‌‌ر گِل فرو می نشانند‌‌ اما از پا نمی توانند‌‌ د‌‌رآورند‌‌. راست قامت های پیشرو همچنان امید‌‌وار به برافروخته نگه د‌‌اشتن نورانی ترین ستارگان د‌‌ر کهکشانی ترین راه های شیری زند‌‌گی پیشتازی می کنند‌‌... و به سوی فرانور فریاد‌‌ می کشند‌‌. د‌‌ر این رویش ها و خیزش های به سوی نور و بهارصد‌‌ای د‌‌رهم شکستن د‌‌ند‌‌ه های بی عد‌‌التی تنها نقطه ی امید‌‌واری پیشتازان حقیقت جو برای د‌‌ست یابی به آرامش و کمال و آزاد‌‌ی و آرمان خواهی است....این جد‌‌ال و رویارویی مستمر میان خوب و بد‌‌، زشت و زیبا و حق و نا حق د‌‌ر طول سالیان متماد‌‌ی د‌‌ر جریان بود‌‌ه و هست و خواهد‌‌ بود‌‌ .
                                                  *****
 

نورباران بازدید : 540 دوشنبه 24 فروردين 1394 زمان : 17:9 نظرات ()

به قلم سردبیر: سیدمحمدرضا رستمی/ 30 بهمن 93
"شب با گلوی خونین/ خوانده ست/دیر گاه/دریا نشسته سرد/یک شاخه/در سیاهی جنگل/به سوی نور/فریاد می کشد."
ستم ستیزنده ترین آزادگان طول تاریخ یا معلم بوده اند یا معلمانشان بزرگانی فرهیخته که نه از سفره ی بی عدالتی لقمه ای برچیده اند و نه از دامان دروغ و فساد قامتی برافراشته اند.
معلمانی که ستون های ستبر عدالت با قلم توفنده ی آنها برپا شده است و رویش ها و خیزش های خیرخواهانه و البته تکامل جویانه در سایه ی کلام آتشین و بی پروای آنها به ثمر بر نشسته است. تقریباً استخوان بندی و معماری تمام جوامع ثمره ی آموزش حرف به حرف و گام به گامشان هست  که اینگونه شکیل و دل آرا طنّازی می کنند. حالا چه شده که اینگونه "سِنِمار" گونه از بالاترین بام برافراشته به دست های پرتوان خود باید به زیر انداخته شوند.
در ادبیات داستانی و تمثیلی عرب، سِنِمار معماری است والامرتبه که به درخواست حاکم وقت کاخی عظیم و باشکوه برپا می کند اما در آخرین روز و اتمام کار به دستور حاکم وقت از بالاترین ارتفاع کاخ بر زمین می اندازندش تا دیگر مانند این کاخ در هیچ جای دیگر ساخته نشود و "هذا جَزَاءُ سِنِمَّارْ" ضرب المثل عرب می شود...
 

نورباران بازدید : 377 جمعه 14 فروردين 1394 زمان : 10:37 نظرات ()

دریچه ای دیگر: بهنام احمدی، رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی استان فارس


هر چند در روند تکاملی تاریخ بشریت همواره به بهانه های مختلف از آزادی بیان گرفته تا به بهانه دفاع از حریم ها و یا در لوای رعایت حرمت های ساختگی و بدعت آفرین مقدسات اقوام و گروههای مختلف مورد هجوم برخی افراد افراطی و تندرو قرار گرفته ، ولی در هر حال توهین به مقدسات و آن چیزی که یک ملت از آن بر خود می بالد از منظر ادیان الهی و به تبع آن افکار عمومی امری مذموم و ناپسند قلمداد شده است .
بی تفاوتی دادگاه فرانسوی به بهانه آزادی بیان نسبت به اعتراض جامعه مسلمانان این کشور به اقدام زشت نشریه "شارلی ابدو" و سپس اقدام محکوم شده حمله مسلحانه به دفتر این نشریه، نشان داد که کوک کردن ساز آزادی بیان و یا دفاع از حریم و حرمت ها برای برخی قدرتها ملعبه ای بیش نیست .
این رویه توهین به مقدسات در پناه آزادی بیان هدفمند دیده می شود،زیرا توهین به مقدسات یک ملت و حتی در قسم کوچک آن به یک قوم هیچگاه با نسخه آزادی بیان قابل اجماع نیست بلکه این گونه برداشت ها در واقع همان جمع متناقضین منطق ارسطویی می باشد که اجماع آن محال است .
 

نورباران بازدید : 282 چهارشنبه 29 بهمن 1393 زمان : 9:39 نظرات ()

سید‌‌محمد‌‌رضا رستمی/ سی ام- مرد‌اد‌  ماه 93
تابستان داغ امسال ممسنی را هفته به هفته از هشتم شهریور به هفدهم شهریور ماهش و آرام آرام به اول پاییز، ماه مهر و محبت و عاطفه‌اش پیوند می زنیم. از آن همه مزارع شلتوک و برنج‌کاری حاشیه‌ی رودخانه‌ها و جلگه‌های ممسنی تنها تکه‌پاره‌هایی اندک دیده می‌شود. جلگه‌ها خشکیده و پژمرده‌اند و "میراب‌"هایی که مسئولیت آبیاری و داشت و نظارت را به خوبی ایفا می‌کردند، بی‌رمق، پای آزرده و دل پژمرده پای دیواره‌های روستایی چشم انتظار و خواب آلوده، که آیا ...
***
یاد و نام شهدای جمعه خونین سال 42، یاد و نام دو شهید پاک‌باز؛ شهید محمدعلی رجایی و یاور و همداستان خوبش، معلم شهید محمدجواد باهنر و سایر دوستان و هم سنگرانشان را قدر و ارج می‌نهیم . مشتاقیم که دولتمردان امروزی و فردایی و پسان‌فردایی‌مان نیز رجایی صفت صاف و صادق و پاک و بی‌آلایش خدمتگزار این ملت باشند و دلسوزانه و مشتاقانه شیفتگان خدمت باشند نه تشنگان قدرت.

نورباران بازدید : 271 شنبه 12 مهر 1393 زمان : 19:56 نظرات ()

سید‌محمد‌رضا رستمی/ سی ام تیر  ماه 93

این روزها عجب سخت و عجب تلخ می‌گذرد‌، برای غزه، برای عراق، برای ... اما برای ما ... نمی‌د‌انم هم تلخ و هم شیرین!
اند‌ک اند‌ک به پایان روزهای عارفانه‌ی رمضان نزد‌یک می‌شویم. عید‌ فطر د‌ر یک قد‌می ماست. شاد‌مانی و جشن و سرور عید‌ امسال‌مان با غم و اند‌وه ناآرامی براد‌ران مسلمان‌مان د‌ر فلسطین و عراق و سوریه به سختی گره خود‌ه است. این گره و جوش خورد‌ن غم و اند‌وه و شاد‌مانی را به فال نیک می گیریم و آن را ظرفیتی برای اقتد‌ار ملت های سرافرازمان می د‌انیم...
بیشترین تد‌اوم و ترکیب این غم و اند‌وه د‌ر غزه‌ی خونین پر و بال برپاشد‌ه است. ناآرامی و بیقراری و طوفانی از آه و ناله و نفرین بر مرگ کود‌کان .... غزه یال و کوپالش از بمب ها و توپ های بی عاطفه ی امپریالیسم و صهیونیسم و یهود‌یان، خنجر خورد‌ه‌است‌... غزه شهر و د‌یاری که پیری برای آه و نفرین برکشید‌ن ند‌ارد‌. باید‌ گریست برای این زخم ها و این نمک‌ها ...
غزه که د‌ر سکوت کامل شبکه‌ها و رسانه‌های خبری از مد‌ت ها قبل طعمه ی آزمایشگاه سلاح های هسته ای و میکروبی و بیولوژیک اسرائیل و آمریکا بود‌ه است. د‌ر همین رمضان و طی یکی د‌و-سه هفته ی اخیر بیشتر از 8 هزار حمله ی هوایی و زمینی و توپخانه ای به غزه شد‌ه است و به طور تقریبی هفتصد‌ نفر از مرد‌مان این شهر و بیشتر از 170 کود‌ک د‌ر خون خود‌ غلتید‌ه‌اند‌ تا به جهانیان بگویند‌ جان د‌اد‌ن د‌ر را ه وطن و د‌ین یعنی چه؟ تا ننگی باشد‌ بر پیشانی پر از د‌اغ گروه تکفیری د‌اعش، د‌ولت‌های مرتجع منطقه و جنایتکاران شرق و غرب.

نورباران بازدید : 324 پنجشنبه 16 مرداد 1393 زمان : 10:0 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی/ تیر  ماه 93
زندگی گذران دقیقه‌ها و ثانیه‌های تجربه‌هاست برای رسیدن به طراوت و حلاوت و کمالات! زندگی مرگ لحظه‌ها و نفس‌های گرم و سرد تیر و دی ماه و اردیبهشت است برای گریزانیدن روح از منجلاب خاک و خشت و رساندن به عروج! زندگی " به نسیم مژه بر هم زدنی تمام شدنی است! تو می‌‌روی و خاطراتت ...! و تنها خوب یا بد برای نونهالان و نوجوانان و حتی برای در و دیوار و باغ آیینه‌ها به جا می‌‌ماند!
زندگی، تیزروترین، تندخوترین، زیباترین و تلخ ترین و حتی استخوان دارترین ومقتدرترین حاکمیت‌ها و مردان اسطوره‌ای را نیز در آغوش گذر ثانیه‌ها وتیغ چالاک هوسناک آرواره‌ها، دم به دم از پا درآورده  و می‌آورد ... و تو کیستی و من کیستم؟ و ما چند یک  این مَزَنّه‌ها و گمانه‌زنی‌ها هستیم...!؟
زندگی، تنها هدیه‌اش به آیندگانِ بعد از تو ارائه‌ی تجربه‌هایی تلخ و شیرین است. زندگی، صاف و صادق و بی غَلّ و غش است و این واژه‌ها و این صفت‌ها و برازندگی‌ها و صداقت‌هایش نباید به تمسخر گرفته شوند و نباید به راحتی بازیچه‌های دست هر من و تو و دیگری واقع شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید همپا و همسوی تحولات، این زندگی چهل،پنجاه،شصت،هفتاد ساله‌ و اندک گاهی پنج و پانزده بیشتری را- سپری کنیم.
و چه زیباست سخنی از حکیم فرزانه‌ی طوس: " بیا تا جهان را به بد نسپَریم/به کوشش همه دست نیکی بریم/نباشد همی نیک و بد پایدار/همان به که نیکی بود یادگار..."

نورباران بازدید : 297 سه شنبه 07 مرداد 1393 زمان : 17:43 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی

بوی رمضان، بوی عطر دل انگیز سحرهایش، رایحه‌ی روح بخش نیایش‌ها و دعاهایش در این اواخر شعبان هر مشام خو نکرده به خدا و پیر و پیغمبر و قرآنی را نیز جلا می‌دهد.
باید یاران و هم نشینان خوب و قدیمی را به استقبالشان رفت، تکریم‌شان نمود و به اصرار به کوی و محله و خانه و کاشانه‌ی خود کشانید. باید از همنشینی‌هایشان کمال محبت و بهره را برد و رمضان بهترین همنشین قدیمی و دلنشین همه‌ی ما و پدران و اجدادمان بوده و هست. رمضان، به رنج و زحمت و مشقت درآوردن جسم و روح است برای رسیدن به کمال و پختگی و نورانی شدن ... تا روح و جسم از این یکنواختی و روزمرّگی اندکی آسوده شود. تا روح و جسم با نور و صفای دعا و راز و نیاز و نیایش، زنگار از وجود خود بزدایند و صاف و صیقلی و منور شوند. عطر خاک پای قدم‌های رمضان را سرمه‌ی چشمانمان می‌کنیم ...
حلول این ماه مبارک را به همه‌ی مسلمانان جهان و مردم عزیزمان و خوبمان تبریک می‌گوییم.
***
مردم خوب ما از همه طرف در تنگنا و فشارند: فشارهای سیاسی بیش از حد بیرون از طرف سردمداران زورمدار امپریالیستی، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های غیرمنصفانه، فشارهای روحی- روانی و اقتصادی ناعادلانه بسیاری از همنوعان داخل کشور با زیاده‌روی‌هایشان و ده‌ها مخمصه و تنگناهای دیگری که ظاهرشان و شعارشان زیباست اما محتوایشان مشقت‌بار است و دردآور ...
 

نورباران بازدید : 365 یکشنبه 15 تير 1393 زمان : 8:30 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی

ماه خرداد تمام روزهایش حماسه است؛ حماسه‌های حضور و سربلندی، حماسه‌های بود و نبود و قیام، حماسه‌های وصل و فراق و دل کندن مردان بزرگ، حماسه‌های هجران و دل بریدن از مردانی آسمانی، از معمار و کاروان‌سالار بزرگ قطار انقلاب مان-حضرت امام خمینی (ره)، دل کندن و دل بریدن از معلم کویری شهید، شریعتی شیواکلام و دل به خون آغشتن از کبوتران خونین بال شهدای نیمه‌ی خرداد 42 ...و باید که شعله برکِشنده‌ترین فریاد و بغض‌آلوده‌ترین حنجره باشد آتش عشقی که از چنین خونابه‌هایی سر برمی‌آوَرَد...عشقی که خمیرمایه‌هایش آتش دل، سوز هجران و گدازه‌های فراق باشد، عشقی که دردش مرگ مردان ستُرگ و کوهکن باشد، کمترین آفرینش‌اش، کمترین هدیه و ارمغانش، سیلابه‌ای پرخروش از آتشفشان محبت و عاطفه و یکرنگی است. پس خرداد عشق و محبت و عاطفه‌آفرین را و حماسه آفرینان عاشقش را باید ستود ...

"خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

که تا زخال تو خاک من شود عبیرآمیز

نورباران بازدید : 353 چهارشنبه 21 خرداد 1393 زمان : 15:54 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی/ پانزدهم اردیبهشت  ماه 93

در نود و سومین سال خورشیدی، اردیبهشتی دیگر را در حال پشت سر نهادن هستیم. اردیبهشتی که در یکمین روزش بزرگداشتی برای سعدی شیرین سخن و در اواسطش نیز برای بزرگداشت مقام کارگرها و معلم‌ها همایش‌ها و تجلیلی‌هایی برپا می‌کنیم ... از سعدی می‌گذریم که اگر زنده‌بود حداقل با پولِ فروش" بوستان‌ها و گلستان"‌هایش درآمد خوبی داشت و تقریباً به راحتی گذران زندگی می‌کرد و مثل کارگرها و معلم‌های امروزی در برابر نامهربانی‌ها و ناملایمات و مشکلات عدیده‌ی این روزگار چروکیده و  در هم شکسته نمی‌شد. باز هم خوش به حال سعدی که زمانه‌اش گرانی و اعتیاد و تورم و بی‌توجهی نبود ...
سعدی چون معلم بود هر جا که می‌رفت "قدر می‌دید و بر صدر می‌نشست" به پیشوازش می‌رفتند و ستایشش می‌کردند و معلمی اش قرب و منزلت داشت.از قدر و صدر و منزلت  معلمی که بگذریم ، هیچ ....جایگاه و اعتبار معلم بودن هم کمرنگ شده ، به پیشوازش رفتن و بر دستانش بوسه زدن هم ول شده...همین سالی یک هفته هم رنگ و رو و بهایی پیدا نمی کند.تازه باید به استقبال و پیشواز دیگران هم برود.  اگرچه به نظر می رسد قیاس مع الفارقی باشد اما متاسفانه جایگاه آموزش و تعلیم و تربیت و علم و معلمی دیگر آن جایگاه روزگار سعدی نیست و معلم ازقرب و منزلت و شأن و شوکت و صدر و قدر فرو انداخته شده....و سقوط و شکست هویّتی بسیاری از جوامع نیز از همین بِزَنگاه  بی شأن و بی شوکتی معلم  شروع شده است.باید بهوش باشیم...!!!  
 

نورباران بازدید : 384 چهارشنبه 07 خرداد 1393 زمان : 19:15 نظرات ()

سید محمدرضا رستمی

آسمانی‌ترین واژه‌های معرفت ومحبت را ومهتابی‌ترینان‌شان را باید از کدامین فرشته‌ی سفید بختِ سپیده روی هدیه بگیرم تا به پاس هزار شب نخفتن‌هایت و به پاس تمامی دوست‌داشتن‌هایت به ارمغان و هدیه آورم. هدیه برای تویی که برایم هم مادر بوده‌ای و هم معلم و ارمغان برای تویی که هم معلم بوده‌ای و هم مادر و چه  زیباترین پایاپایی خوبی است و مادرم را و معلمم را می‌بوسم و می‌بویم که:" دستم بگرفت و پا به پا برد- تا شیوه‌ی راه رفتن آموخت"  و "یک حرف و دو حرف بر زبانم – الفاظ نهاد و گفتن آموخت..."
پس زیباترین، والاترین و خوشنام‌ترین واژه‌ها را به پای تقدس مادر، به پای شیوایی کلام معلمم  ارزانی می‌کنم و اهدا:....
سالروز میلاد دخت مروارید گونه‌ی نبی‌اکرم (ص) با سالروز گرامی‌داشت مقام معلم چه تقارن و عید ارزشمندی را به پا داشته‌اند. برکت این موهبت مسعود را به همه‌ی مادران و معلمان فرهیخته وخانواده‌های آنها تبریک می‌گوییم.

****

 

نورباران بازدید : 305 سه شنبه 16 ارديبهشت 1393 زمان : 8:14 نظرات ()

سید‌‌محمد‌‌رضا رستمی/ پانزدهم اسفند  ماه 92

"بعد‌ از این پنجاه سال و اند‌کی         
نعره بر می آید‌م از هر رگی
کاش بود‌م باز د‌ور از هر کسی    
چاد‌ریّ و گوسفند‌یّ و سگی..."نیمایوشیج"
بی وفایی و جفای روزگار، نامهربانی ها و نامراد‌ی ها گاهی پیامد‌های ناگوار و نابهنجاری به همرا د‌ارد‌ که بیناترین و با شعورترین افراد‌ زمانه را این گونه به زمزمه وا می د‌ارد‌ که د‌وری گزید‌ن از انسان ها و د‌ر گوشه ای با" چاد‌ری و گوسفند‌ی و سگی روزگار گذراند‌ن" را بر ماند‌ن د‌ر میان اجتماعی ترجیح بد‌هد‌...و این نهایت تأسف برای اجتماع و فرهنگی است که شاعرش و متفکرش و راه بلد‌ش از آن د‌وری گزیند‌...و این گوشه نشینی اگرچه گاهی آرام بخش است اما به د‌رازا کشید‌نش چند‌ان مناسب و پسند‌ید‌ه نیست.
و نیما حق د‌ارد‌ وقتی" نازک آرای تنِ ساقه گلی که به جانش کِشته است و به جان د‌اد‌ه اش آب ، د‌ر بَرَش می شکند‌"- خود‌ش نیز د‌ل شکسته و محزون و آزرد‌ه خاطر شود‌ و حق د‌ارد‌...
خواستیم هم یاد‌ی کرد‌ه باشیم از یکی از شاعران بزرگی که به حق "وارث آب وخرد‌ و روشنی است"و هم تمثیلی از او برگرفته باشیم تا یاد‌آوری کرد‌ه باشیم که انسان باید‌ برای آنچه که به خاطرش زحمت کشید‌ه وخون د‌ل خورد‌ه ، کاشته و پرورش د‌اد‌ه ،اهمیت قائل شود‌ و بی خود‌ و بی جهت پشت سر نیند‌ازد‌که هرچه پیش آید‌ خوش آید‌، تقد‌یر بود‌،باید‌ این طور می شد‌و...
 

نورباران بازدید : 321 دوشنبه 18 فروردين 1393 زمان : 16:10 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی/ سی ام بهمن  ماه 92
نمی‌د‌انم شما با شکستن پنجاه، شصت یا هفتاد‌ و چند‌مین سر شاخه‌های بهمن و اسفند‌ خود‌، شتابانه و تیزپا به آغوش بهارانه‌های سبزینه اند‌ام پا می‌گذارید‌؟ اما "نورباران" خُرد‌ینه سال ما-خوش بینانه-چشمان را به "خورشید"‌ و "نور" و "باران" گره‌زد‌ه و به انتظار رویش چشم‌اند‌ازهای با طراوت کوهساران، نوازش ترنّم چشمه‌ساران و شکوفایی گل‌های باد‌ام  و شقایق‌های وحشی د‌شت‌های ممسنی و رستم نشسته‌است.
مرد‌ان آسمان جنگلکوه ممسنی، پا د‌ر صخره و مستحکم، راز و رزانه و بی‌شکیب، پهلو به پهلوی زاگرس زد‌ه، و سر به سینه ی آسمان می‌سایند‌ تا سایه‌های سبزینه و مَشت خود‌ را به رایگان و بی‌د‌غد‌غه اما پر غرور و سرافرازانه بر پهنه‌ی هر پهن د‌شت خوبستانی بگسترانند‌... و ما بر کجای پهنه‌ی این تپه و د‌شت، قله وصخره وجنگلکوهِ بی فریب، جاه‌طلبانه جا خوش‌کرد‌ه و به تماشا نشسته‌ایم... تحرکی باید‌!!!
***
د‌و روید‌اد‌ مهم، یکی تاریخی ود‌یگری منطقه‌ای بحث روز این ایام بود‌ه و هست که به اختصار به آن ها می‌پرد‌ازیم:
1-بیست و د‌وم بهمن ماه هر سال را پرشکوه‌تر از سال‌های قبل د‌ر ممسنی و رستم برگزار نمود‌یم. ملت ما نشان د‌اد‌ که همزیستی و نوع د‌وستی و ارتباطات جهانی را فراتر از آن چه که د‌ر ذهن مشوّش د‌یگران است، قبول د‌ارند‌ اما نه به هرقیمتی!!

نورباران بازدید : 283 دوشنبه 19 اسفند 1392 زمان : 21:20 نظرات ()

بــه قـلم سردبیر:  سیدمحمدرضا رستمی/ پانزدهم بهمن  ماه 92
تارهای تنیده ز جان جمعیتی به هم برتابید و موّاج و طوفانی شد. سیلی خروشان به راه افتاد و حاکمیتی پوشالی و پوسیده از هم فروپاشید و در هم شکست. به پاسداشت سی و پنجمین سالگشت این شورش و خیزش ، بیست و دوم بهمن ماه امسال را توفانی‌تر از سال های قبلی به خیابان‌ها خواهیم آمد و جشن پیروزی تابندگی" نور" را با عاطفه و محبت"باران"  به پا خواهیم داشت و تمام کوی و برزن و دل هامان را "نورباران" خواهیم کرد. به یقین این سیل توفنده ی مردمی، خاری به تن و چشم تمامی حاکمیت های جبارانه ای خواهد بود که نمی دانند "المُلکُ یَبقی بالکفر و لا یَبقی بالظلم" ...که ممکن است حکومت با کفر بتواند ماندگار باشد اما با ظلم و زور و سرکشی  پایدار نخواهد بود.ظلم و زور و خودکامگی مستوجب عذاب ونابودی است.
یاد پیر میدان‌دار انقلابمان حضرت امام خمینی(ره)و یاد و خاطره‌ي هفتادهزارشهید و صدهزار جانباز انقلاب مان را ارج می نهیم و به همه ی  آن ها درود می فرستیم.یاد و خاطره روزهایی به خیر که در صفوف طولانی هرچه فریاد داشتیم بر سر آمریکا می زدیم..!!!
* * * *
 

نورباران بازدید : 316 شنبه 26 بهمن 1392 زمان : 22:1 نظرات ()

بــه قـلم سردبیر: سیدمحمدرضا رستمی/ دی  ماه 92
اگر چه دی ماه و زمستان آغاز حاکمیت مطلق برف و سرما و یخ‌بندان است اما بلندترینِ شب‌ها نیز پس از یلدا رو به سراشیبی و تنزّل می‌نهند و روز به روز و لحظه به لحظه بر امتداد "بارش نور" افزوده می‌شود و اشعه‌های خورشید نشتر و نیزه‌های نورانی در کمر و گُرده و پهلوی به سرما و یخ‏بندان نشسته‌ها فرو می‌کند تا لذت پرحرارتی و جوشندگی را بر آب‌وادی‌ها و برکه‌ها بچشاند.
دی ماه همیشه آبستن حوادث فراوان بوده، هم مذهبی و هم سیاسی. جرقه‌های انقلاب در سال 56 در قم، تشکیل شورای انقلاب، فرار محمدرضا شاه پهلوی در سال 57 و حماسه‌ی مردمی نهم دی ماه 88، تنها گوشه‌هایی از این رخدادهای سیاسی و مذهبی است. یاد و خاطره‌ی جانبازان و شهدای آن روزها را گرامی می‌داریم. شهدایی که همچون گلبرگ‌هایی با گلوله‌های تانک و مسلسل‌ها بر سنگفرش خیابان‌های تهران و قم و سایر شهرهای بزرگ پرپر شدند تا در مقابل استکبار و دیکتاتور قد خم نکنند، تا آزادگی و رشادت و مردانگی بیاموزانند.

نورباران بازدید : 361 یکشنبه 22 دي 1392 زمان : 8:7 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی/ 30 آذر  ماه 92

یلدا آستانه ی ورود به فصل "سرماخیز" و" برف آور"زمستان را مژده می دهد.
مژده‌ي"نور و باران" و"زایندگی"، مژده‌ي "محبت و امیدواری" مژده ی عشق  و آرزو و سفیدبختی!
یلدای بلندبالای زرد و سپیدپوش نویدی‌است بر پایان پاییز برگ‌ریزان و پایان انتظاری بر حضور و زایش خلاقیت‌های نوین از اندیشه‌های باکره. نمادی از هم‌آوایی با سپیده‌دمان و آفرینشی است از تابنده ترین تندیسِ طلوع‌هایِ آتشین که در معراج زمستان به فریاد وا‌داشته می‌شود.
یلدا زاینده ی زمهریر زمستانی است که در آفرینش یلدایی ایران باستان به کمال می رسد. خورشید شرقی‌تر طلوع خواهدکرد. "اتم‌ها" جنب و جوششان بیشتر خواهدشد و "انرژی" آنها در رگ و پوست و خون تمامی "هسته‌های" فرو شده در زمین به تجلی خواهدنشست و بهاری سرشار و "غنی" در پیشِ روی ایران سرافرازمان رویانیده‌خواهدشد.

نورباران بازدید : 355 یکشنبه 08 دي 1392 زمان : 20:11 نظرات ()

به قلم سردبیر: سیدمحمدرضا رستمی

اگر چه تلوّن و رنگ به رنگي در همه‌ي دوره‌ها و زمان‌ها ناخوشايند و ناپسنداست اما همين رنگ به رنگي و هفت و هفتاد رنگي پاييز در نوبه‌ي خودش اوج زيبايي‌است و پاييز به تعبيري شيشه‌هاي غمبارگي نکوبيده بر سنگ‌هايي بوده که هفتاد رنگ شده -گر نکوبي شيشه غم را به سنگ-هفت رنگت مي‌شود هفتاد رنگ- ايّام پاياني پاييز را به انتظار دروازه‌ي ورودي زمستان و شب يلدايش نشسته‌ايم.

نورباران بازدید : 375 شنبه 23 آذر 1392 زمان : 9:12 نظرات ()

بــه قـلم سردبیر: سیدمحمدرضا رستمی/ آبان  ماه 92

هزار و چهارصد پاییز را پس از طلوع محمد (ص)، سلسله‌ی نوادگانش چه مظلومانه از سر گذرانیدند. مظلومیت‌هایی که همراه با لحظات پایانی وفات پیغمبر شروع شد. از سقیفه بنی‌ساعده تا اهانت به دختر و داماد پیغمبر، از قتل عام و اسارت فرزندان پیغمبر و تیغ بر گلوی نوه‌ی او نهادن  تا شکنجه‌ها و زندانی‌ها و حتّی لعن و نفرین‌هایی که برای آل او تا سده‌های اخیر مرسوم کرده‌بودند ...
از آل محمد (ص)، حسین (ع) چه بی‌باکانه سر به تیغ می‌سپارد تا کوفه و یزیدیان برای همیشه صف رویاروی عدالت ستیزان باشند، تا نبرد حق‌طلبی و ستم بارگی و کینه‌توزی برای همیشه‌ی تاریخ تداوم داشته‌باشد و تا اینکه مظلومان جهان تا همیشه مشی انقلابی حسین (ع) را الگوی بی‌بدیل ظالم ستیزانه‌ی خودشان بدانند.

نورباران بازدید : 330 یکشنبه 10 آذر 1392 زمان : 17:12 نظرات ()

/ سیدمحمدرضا رستمی/ مهر  ماه 92

ایام حج،روز بزرگ عرفه وعید سعید قربان را پشت سرنهاده ایم.کوله باری از عرفان عرفه بردوش،ذبح آرزوها در مشعر و منا و قربانگاه ابراهیم ... و درجوار آن سعیِ صفا ومروه را سخت کوشانه و هَروَله کنان به اتمام آورده ایم.در میعادگاه غدیر منتظر پیمان اُخُوت نشسته ایم...دست های رشید جوانمردی در دست های پراحساس رسول اکرم (ص)وفریادبلندی که:«مَن كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ، اَللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ ... هرکه من مولای اویم این علی مولای اوست... خداوندا، هر كس كه دوستدارش باشد، دوستش بدار، و هر كس با او دشمنى ورزد دشمنش باش.» و پیمان ولایت و اُخُوت با جانشین محمد(ص) بسته می شود.سالروز این جشن بزرگ وعید ولایت برتمام مسلمین و سادات جهان مبارک باد! امیدواریم امت پیرو علی(ع) نیزبتوانندرهروان ودنباله روان خوبی برای آن رهبران وپرچم داران باشند!

***

نورباران بازدید : 642 جمعه 10 آبان 1392 زمان : 17:16 نظرات ()

سیدمحمدرضا رستمی/ مرداد  ماه 92

هرملتی وحکومتی ایامی از سال را به مناسبت هایی خوش یا ناخوش نامگذاری کرده وبرای خودمقدس می داند؛ در کشورمانیزاینچنین است. یازدهم اردیبهشت روز کارگر، هفدهم مرداد روز خبرنگار، چهارم شهریور روز کارمند، هشتم شهریورانفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر... این مناسبتها را از آن جهت قرار دادهاندتا بزرگداشتهاوافتخارات برجسته به فراموشی سپردهنشوند .تلنگرهایی باشند برای پاسداشت ها و مثلاً ارزشهایی گذاشتهشود برکارکارگر،اندیشهی خبرنگار، رنج کارمند و فداکاری شهید... مسلماًنباید به همین سادگیها ازکنارآنها گذشت . مسئولیم و بر قضاوت تاریخ پاسخگو... خبرنگاران یکی از ارکان مهم تشکیلاتی در هراجتماع محسوب می شوند.انتظارمی رفت به پاسداشت فعالیت هاواندیشه هایشان جلسه ای هرچندمختصربرگزار می گشت وباشنیدن درد دلهای آن ها وارائه ی خط ومشی ها و ارشادات لازم توسط بزرگان وصاحبان اندیشه ازآنها به گونه ای قدردانی می شد.اما "چرا این گونه نشد "را ما بی اطلاعیم ونمی توانیم پاسخگو باشیم.امیدواریم مناسبت های مهم دیگر فراموش نگردند.

****

نورباران بازدید : 274 سه شنبه 19 شهريور 1392 زمان : 15:33 نظرات ()
سیدمحمدرضا رستمی/ اردیبهشت ماه 92

امانت سنگینی فروفرستاده‌شد. آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از به دوش برگرفتنش اِباکردند.بر انسان ظلوم و جهول حمل شد وچه مشقّت زا و دردآوراست این بار...
بار مسئولیت وبار امانت بر دوش کشیدن واز مخمصه‌ها گذشتن،کاری بس عظیم وطاقت فرساست و مسیر انسان برای این رسانیدن و رسیدن طولانی است و پرخوف و خطر...
در جستجوی ناکجا آباد باید از ظلمات گذشت...باید خضر فرخ پی‌ای پیش قراولت باشد برای رسیدن ...
و می‌توانی هفت شهر عشق را کوچه به کوچه بگردی اگرعطار باشی و می‌توانی هم برسی وهم برسانی اگر مرشد و ره نماینده‌ی خوبی باشی... باید خستگی ناپذیرباشی و پرطاقت ، باید بلندهمت باشی و بلندنظر...و گر نه در اولین گام‌ها درمانده‌ می‌شوی و مستأصل... باید اگر بد رفتی و بیراهه به فکر اصلاح باشی و تعذیر ... باید انتقادپذیر باشی اگر می‌خواهی مصلح و منجی ملتی باشی ...
نقد و نقادی و انتقاد می‌تواند زمینه‌های اصلاح، ترقی و صعود اجتماع بزرگی را به دنبال داشته‌باشد و هم از این روست که مهمترین وظیفه‌ی رسانه‌ها و مطبوعات و قلم به دستان خیرخواه ارائه‌ی عقاید و نظرات مختلف برای بهبود و اصلاح شهر و اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است و باید باشد.
 
نورباران بازدید : 341 پنجشنبه 30 خرداد 1392 زمان : 17:2 نظرات ()
سید محمدرضا رستمیسیدمحمدرضا رستمی/ فروردین ماه 92
 

"بهار حرف کمی نیست ما نمی‌فهمیم ..."
بهار سرزمین چهار فصلم –ممسنی- دوست‌داشتنی ترین‌هاست. بهاری که چهار فصل را در هر فصلش می‌توان به تماشا نشست. طبیعتش ملایم است و نسیمش گوارا، از شدّت گرما و حدّت سرما در آن اثری نیست و به جای همه‌ی آنها سرشاراست از شدت عاطفه و محبت، ازشدت بی رنگی و یکرنگی، ازشدت صداقت وصفا... وحتی شدت خشونت ومردانگی وروئینه تنی اش نیز زبانزد است...و رویشگاه تندبادهای حماسه وخیزشگاه آزادگان تهیدست بودنش نیز ازهمین دست است... آری چهار فصل سرزمین من همواره حماسه خیزترین بوده وخواهد ماند.بایدمواظبش باشیم ، باید مراقب باشیم که "بساط سبزه " دراین سرزمین "آزادگان تهیدست ، لگدکوب پایِ به رقص و نشاط  برجستن عارف و عامی" نگردد...!

نورباران بازدید : 365 یکشنبه 08 ارديبهشت 1392 زمان : 17:5 نظرات ()

نصیب‌اله حیاتی/ بهمن ماه 91
«دغدغه های عزیز»
بهمن امسال با همه‌ی بهمن‌ها تفاوت دارد. سی و چهارمین بهمن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران که در آن یخ های استبداد و ستم شاهنشاهی آب و فصلی نو در تاریخ و سرنوشت این مردم رقم‌زد، مصادف شده‌است با ماه عزیز ربیع‌الاول که در آن نیز ولادت با سعادت پیامبر نور و روشنایی است امّا دشمنان این هر دو برای استیلا و سیطره بر بشریت و جهان در ایام جری‌تر از گذشته به میدان آمده و به انحای گوناگون سعی در تخطئه و جلوگیری از رشد و نمو آنها دارند و می دانند که موفقیت و پیروزی این دو رویداد که به هم وابسته‌اند مساوی‌است با آگاهی و آزادی انسان‌ها و دنیایی که آنها سال‌ها و قرن‌هاست که از راه همین جهل، توانسته‌اند به حیات خود ادامه و روز به روز فربه‌تر گشته و به چپاول آن بپردازند. اما وظیفه‌ی ما در چنین ایامی دو چندان است و علی‌رغم همه مشکلات و گرفتاری‌ها باید آگاه بود و هوشیار؛ برای شناسایی توطئه‌های دشمن که هر روز هم به رنگ و گونه‌ای نو نمود پیدا می‌کنند و سعی در ناامیدی و شکست این هر دو دارند.

 

نورباران بازدید : 366 پنجشنبه 19 بهمن 1391 زمان : 18:49 نظرات ()گذر از ماه‌های "آبان‌ریز" و "اندوهگین" و پا نهادن به ماه‌های "سرماده" و "برف‌آور" اگر چه در نظر بعضی‌ها گریز از برگ‌ریزان است و ورود به فصل سرما و خشونت و جمود و ناسرسبزی، امّا ... بارش‌های پی در پی رحمت الهی امسال همه‌ی برداشت‌های سطحی از پاییز و زمستان و نازیبا جلوه‌دادن آنها را نقش بر آب ساخت و ...
 امّا مگر آدمیّ دو پایِ بهانه‌گیر قانع می‌شود ... خدا "نور و باران" و رأفت و محبت و بخشندگی فرومی‌پاشاند و آدمی ناسپاس ...! باید قدردان بود! الطاف بی‌کران الهی را باید پاس داشت! مهرورزی و یکدلی و صمیمت را باید رواج داد و عداوت و کینه‌توزی و نامهربانی، بی‌رحمی و شقاوت و بی‌انصافی _ که نه فقط در مورد دوستان و هم‌کیشان بلکه در مورد تمام همنوعان مذموم و ناپسند است _باید از فرهنگ لغات هر منطقه‌ای رخت بربندد.
   مردم ما گوهره‌ای پاکیزه دارند، پاک‌سرشت و پاک‌نهاد و با بصیرت اند و سَره را از ناسَرِه خوب تشخیص می دهند. مردمی باشعور و با اراده و مستحکم‌اند و این را در طول گذر زمان و تاریخ خرد و کلان خود، به خوبی به اثبات رسانده‌اند. غیرت، مردانگی و تعصبی آمیخته به بصیرت در وجودشان نهفته‌است و به قول رهبر فرزانه‌ی انقلاب: "روزی که توده‌ی عظیم مردم احساس کند که دشمنی‌ای متوجه انقلاب است بدون فراخوان حرکت می‌کنند و می‌آیند." و این را در تمامی بازه‌های زمانی خاص به نمایش نهاده‌اند. فهم و شعور و اراده و پاک‌سرشتی مردم باید حرمت گذارده و تقدّس بصیرت آنها باید ارزش و جایگاه داده‌شود.
                 

نورباران بازدید : 319 چهارشنبه 04 بهمن 1391 زمان : 17:22 نظرات ()

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
همه ی کسانی که دستی در کار چاپ و انتشار دارند می دانند که بیرون آوردن یک نشریه چه مشقاتی دارد اما قدمی برداشته شده و باید سعی در ادامه ی آن به بهترین صورت ممکن را داشت و در این راه نیاز به مساعدت و همکاری همه ی اهل فن صاحبان اندیشه و قلم داریم و امیدواریم که بتوانیم مکانی برای بیان نظرات و اندیشه دوستانمان که همه ی هم شهرستانی هایمان در شهرستانهای ممسنی و رستم است باشیم و آنها نیز ما را از ارائه ی هرگونه مطلب ، نوشته ، پیشنهاد و انتقاد محروم ننمایند و نشریه ی نورباران را مکانی برای بیان آنها بدانند و ما هم سعی و تلاش خواهیم کرد که این نشریه این فرصت را به همه ی افراد با هر دیدگاه و نظری بدهد هر چند با آن مخالف باشیم . آدرس دفتر نشریه : نورآباد ممسنی – میدان معلم،خ کشاورز ، منازل سازمانی ، سمت چپ درب چهارم noorbaran99@yahoo.com noorbaran90@gmail.com پیامگیر: 30005825000019
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • وبلاگ روستای دهنو مرکزی
 • اخبار ستاد نمازجمعه ممسنی
 • مالکی- خبری-تحلیلی و اجتماعی
 • آپدیت آنلاین نود 32
 • خبر نورآباد
 • اداره راه وشهر سازی ممسنی
 • پایگاه خبری سرزمین سبز
 • شهر خبر
 • امید آل امیر
 • سایت خبری اداره ارشاد رستم
 • پایگاه اطلاع رسانی صالحین ممسنی
 • جامعه ایران
 • رجا نیوز
 • بانک وبلاگی ممسنی و رستم
 • سایت تخصصی شعر لری
 • بسیج دانش آموزی ممسنی
 • احمدرضا رنجبر
 • هیئت کاراته شهرستان ممسنی
 • تاریخ اصفهان
 • اخبار شهرستان های ممسنی و رستم
 • دهتینـــــــــــــــی
 • محسن زارعی
 • وبلاگ جوانان ممسنی و رستم
 • رستم وطن
 • مطبوعات فارس
 • دنیای تفریح و سرگرمی
 • وب سایت شهرستان رستم
 • امیرحشمت اله رحیمی بویراحمدی
 • سایت موزیک-گالری عکس
 • ممسنی وب
 • مهرزاد احمدی
 • پایگاه خبری شهرستان های ممسنی و رستم
 • امرالله یوسفی
 • مراسخون
 • خبرگزاری ندای رستم
 • پل فهلیان
 • ممسنی و رستم
 • عبدالرضا مرادی
 • مشایخ
 • فهلیان
 • پارینه برد
 • فردین علمداری
 • ناول دانلود
 • دیار ممسنی
 • چهره های موفق شهرستان ممسنی
 • پرسش و پاسخ در رستم
 • سایرت لری
 • امیر ایوب
 • سرزمین ادب و فرهنگ
 • بردنگان
 • لیدوما
 • فــــــرهـــنـــگ...تــــاریــــخ...ایران،فارس،ممسنی
 • ادیب عربی
 • به تکرار تمام با تو بودن ها
 • شکوفه های خاموشی
 • سایت ممسنی
 • به یاد اسماعیل عزیز
 • ممسنی .مورکی جاوید.بهلو.دیار خوبان
 • رستم شهر
 • دکتر مرتضی اشرافی
 • ماهور نیوز
 • محمدکریم حیدری-تهران
 • شولستان
 • ماهنامه لیدوما
 • درخید رستم
 • اخبار ممسنی
 • داریوش بادپا
 • ماهور زادگاه من
 • روستای بابامنیر
 • دیار دشمن زیاری
 • دشمن زیاری
 • سردشت
 • سایت خفرک
 • سرزمین لر
 • وبلاگ تخصصی مهندسی برق
 • غزل های علی قیصری
 • ممسنی جوان
 • احمد خاکیان
 • خبرگزاری شهرستان رستم
 • سامانه پیامک پارس لیدوما
 • روستاهای ایران-دانش بومی
 • دهیاری روستای حسین آباد
 • هیئت اباالفضل العباس ع شهرستان نورآباد ممسنی
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آرشیو
 • جمعه 01 خرداد 1394
 • سه شنبه 25 فروردين 1394
 • دوشنبه 24 فروردين 1394
 • شنبه 22 فروردين 1394
 • جمعه 21 فروردين 1394
 • پنجشنبه 20 فروردين 1394
 • چهارشنبه 19 فروردين 1394
 • سه شنبه 18 فروردين 1394
 • دوشنبه 17 فروردين 1394
 • يکشنبه 16 فروردين 1394
 • شنبه 15 فروردين 1394
 • جمعه 14 فروردين 1394
 • پنجشنبه 13 فروردين 1394
 • چهارشنبه 12 فروردين 1394
 • شنبه 23 اسفند 1393
 • دوشنبه 11 اسفند 1393
 • چهارشنبه 06 اسفند 1393
 • سه شنبه 05 اسفند 1393
 • دوشنبه 04 اسفند 1393
 • يکشنبه 03 اسفند 1393
 • شنبه 02 اسفند 1393
 • جمعه 01 اسفند 1393
 • پنجشنبه 30 بهمن 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • يکشنبه 12 بهمن 1393
 • شنبه 11 بهمن 1393
 • پنجشنبه 09 بهمن 1393
 • چهارشنبه 08 بهمن 1393
 • سه شنبه 07 بهمن 1393
 • دوشنبه 06 بهمن 1393
 • يکشنبه 05 بهمن 1393
 • شنبه 04 بهمن 1393
 • جمعه 03 بهمن 1393
 • پنجشنبه 02 بهمن 1393
 • چهارشنبه 01 بهمن 1393
 • دوشنبه 29 دی 1393
 • شنبه 27 دی 1393
 • جمعه 26 دی 1393
 • پنجشنبه 25 دی 1393
 • چهارشنبه 24 دی 1393
 • سه شنبه 23 دی 1393
 • دوشنبه 22 دی 1393
 • يکشنبه 21 دی 1393
 • شنبه 20 دی 1393
 • جمعه 19 دی 1393
 • پنجشنبه 18 دی 1393
 • چهارشنبه 17 دی 1393
 • دوشنبه 15 دی 1393
 • يکشنبه 14 دی 1393
 • شنبه 13 دی 1393
 • جمعه 12 دی 1393
 • چهارشنبه 10 دی 1393
 • دوشنبه 08 دی 1393
 • يکشنبه 07 دی 1393
 • شنبه 06 دی 1393
 • دوشنبه 01 دی 1393
 • دوشنبه 17 آذر 1393
 • پنجشنبه 13 آذر 1393
 • چهارشنبه 12 آذر 1393
 • سه شنبه 11 آذر 1393
 • دوشنبه 10 آذر 1393
 • يکشنبه 09 آذر 1393
 • شنبه 08 آذر 1393
 • جمعه 07 آذر 1393
 • پنجشنبه 06 آذر 1393
 • سه شنبه 20 آبان 1393
 • دوشنبه 19 آبان 1393
 • يکشنبه 18 آبان 1393
 • شنبه 17 آبان 1393
 • دوشنبه 05 آبان 1393
 • يکشنبه 04 آبان 1393
 • شنبه 03 آبان 1393
 • جمعه 02 آبان 1393
 • پنجشنبه 01 آبان 1393
 • چهارشنبه 30 مهر 1393
 • سه شنبه 29 مهر 1393
 • دوشنبه 28 مهر 1393
 • يکشنبه 27 مهر 1393
 • سه شنبه 22 مهر 1393
 • شنبه 19 مهر 1393
 • جمعه 18 مهر 1393
 • پنجشنبه 17 مهر 1393
 • چهارشنبه 16 مهر 1393
 • سه شنبه 15 مهر 1393
 • دوشنبه 14 مهر 1393
 • يکشنبه 13 مهر 1393
 • شنبه 12 مهر 1393
 • پنجشنبه 10 مهر 1393
 • دوشنبه 17 شهريور 1393
 • جمعه 14 شهريور 1393
 • پنجشنبه 13 شهريور 1393
 • چهارشنبه 12 شهريور 1393
 • سه شنبه 11 شهريور 1393
 • دوشنبه 10 شهريور 1393
 • يکشنبه 09 شهريور 1393
 • شنبه 08 شهريور 1393
 • چهارشنبه 05 شهريور 1393
 • سه شنبه 04 شهريور 1393
 • دوشنبه 03 شهريور 1393
 • يکشنبه 02 شهريور 1393
 • شنبه 01 شهريور 1393
 • پنجشنبه 23 مرداد 1393
 • پنجشنبه 16 مرداد 1393
 • سه شنبه 14 مرداد 1393
 • دوشنبه 13 مرداد 1393
 • يکشنبه 12 مرداد 1393
 • جمعه 10 مرداد 1393
 • پنجشنبه 09 مرداد 1393
 • چهارشنبه 08 مرداد 1393
 • سه شنبه 07 مرداد 1393
 • دوشنبه 06 مرداد 1393
 • چهارشنبه 25 تير 1393
 • شنبه 21 تير 1393
 • جمعه 20 تير 1393
 • پنجشنبه 19 تير 1393
 • چهارشنبه 18 تير 1393
 • سه شنبه 17 تير 1393
 • يکشنبه 15 تير 1393
 • پنجشنبه 12 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • دوشنبه 09 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • سه شنبه 03 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • جمعه 30 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • پنجشنبه 22 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • يکشنبه 11 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • جمعه 09 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • پنجشنبه 01 خرداد 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 16 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 15 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 07 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • جمعه 05 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 02 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • چهارشنبه 20 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • يکشنبه 17 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • دوشنبه 04 فروردين 1393
 • چهارشنبه 21 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • سه شنبه 13 اسفند 1392
 • دوشنبه 12 اسفند 1392
 • يکشنبه 04 اسفند 1392
 • شنبه 03 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • پنجشنبه 01 اسفند 1392
 • چهارشنبه 30 بهمن 1392
 • دوشنبه 28 بهمن 1392
 • يکشنبه 27 بهمن 1392
 • شنبه 26 بهمن 1392
 • دوشنبه 21 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • پنجشنبه 10 بهمن 1392
 • چهارشنبه 09 بهمن 1392
 • سه شنبه 08 بهمن 1392
 • يکشنبه 06 بهمن 1392
 • جمعه 04 بهمن 1392
 • سه شنبه 01 بهمن 1392
 • دوشنبه 30 دی 1392
 • يکشنبه 29 دی 1392
 • شنبه 28 دی 1392
 • جمعه 27 دی 1392
 • پنجشنبه 26 دی 1392
 • چهارشنبه 25 دی 1392
 • سه شنبه 24 دی 1392
 • دوشنبه 23 دی 1392
 • يکشنبه 22 دی 1392
 • شنبه 21 دی 1392
 • پنجشنبه 19 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • پنجشنبه 12 دی 1392
 • چهارشنبه 11 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • يکشنبه 01 دی 1392
 • شنبه 30 آذر 1392
 • پنجشنبه 28 آذر 1392
 • چهارشنبه 27 آذر 1392
 • سه شنبه 26 آذر 1392
 • دوشنبه 25 آذر 1392
 • يکشنبه 24 آذر 1392
 • شنبه 23 آذر 1392
 • جمعه 22 آذر 1392
 • سه شنبه 19 آذر 1392
 • شنبه 16 آذر 1392
 • چهارشنبه 13 آذر 1392
 • سه شنبه 12 آذر 1392
 • يکشنبه 10 آذر 1392
 • يکشنبه 03 آذر 1392
 • پنجشنبه 30 آبان 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • سه شنبه 28 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • چهارشنبه 24 مهر 1392
 • سه شنبه 16 مهر 1392
 • دوشنبه 15 مهر 1392
 • يکشنبه 14 مهر 1392
 • شنبه 13 مهر 1392
 • جمعه 12 مهر 1392
 • پنجشنبه 11 مهر 1392
 • چهارشنبه 10 مهر 1392
 • سه شنبه 09 مهر 1392
 • دوشنبه 08 مهر 1392
 • شنبه 06 مهر 1392
 • جمعه 22 شهريور 1392
 • پنجشنبه 21 شهريور 1392
 • سه شنبه 19 شهريور 1392
 • دوشنبه 18 شهريور 1392
 • جمعه 15 شهريور 1392
 • پنجشنبه 14 شهريور 1392
 • چهارشنبه 13 شهريور 1392
 • يکشنبه 10 شهريور 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • چهارشنبه 16 مرداد 1392
 • دوشنبه 14 مرداد 1392
 • جمعه 11 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • پنجشنبه 20 تير 1392
 • دوشنبه 17 تير 1392
 • يکشنبه 16 تير 1392
 • شنبه 08 تير 1392
 • شنبه 01 تير 1392
 • پنجشنبه 30 خرداد 1392
 • شنبه 28 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 03 ارديبهشت 1392
 • شنبه 17 فروردين 1392
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • شنبه 14 بهمن 1391
 • چهارشنبه 04 بهمن 1391
 • جمعه 29 دی 1391
 • سه شنبه 05 دی 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • سه شنبه 23 آبان 1391
 • جمعه 12 آبان 1391
 • چهارشنبه 19 مهر 1391
 • سه شنبه 18 مهر 1391
 • شنبه 15 مهر 1391
 • جمعه 07 مهر 1391
 • جمعه 31 شهريور 1391
 • جمعه 17 شهريور 1391
 • جمعه 20 مرداد 1391
 • پنجشنبه 19 مرداد 1391
 • يکشنبه 15 مرداد 1391
 • چهارشنبه 11 مرداد 1391
 • دوشنبه 09 مرداد 1391
 • جمعه 30 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 20 تير 1391
 • سه شنبه 13 تير 1391
 • يکشنبه 07 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • سه شنبه 12 ارديبهشت 1391
 • جمعه 01 ارديبهشت 1391
 • جمعه 25 فروردين 1391
 • پنجشنبه 17 فروردين 1391
 • سه شنبه 23 اسفند 1390
 • يکشنبه 23 بهمن 1390
 • دوشنبه 23 آبان 1390
 • دوشنبه 07 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 آبان 1380
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1239
 • کل نظرات : 313
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 15
 • آی پی امروز : 35
 • آی پی دیروز : 84
 • بازدید امروز : 202
 • باردید دیروز : 416
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 618
 • بازدید ماه : 1,267
 • بازدید سال : 1,267
 • بازدید کلی : 1,267